Annons

YETI: Succé för Semcons autonoma snöplogar

Yeti är namnet på ett intressant projekt kring autonoma fordon som bedrivs av teknikkonsulten Semcon, som en av de ledande deltagarna. Bolaget har utvecklat en teknik som gör att självkörande snöplogar på flygplatser snart kan vara en realitet. För första gången har nyligen också 20 meter långa och 5,5 meter breda autonoma snöröjare plogat landningsbanan fri från snö på norska Fagernes flygplats. Yeti kan därmed spela en nyckelroll för att skapa ökad effektivitet och minskade förseningar på flygplatser.
– Med självkörande snöplogar kan flygplatser världen över effektivisera sin verksamhet och minska förseningarna för sina resenärer. Detta är ett bra exempel på hur autonomi kan skapa både ökad lönsamhet och mervärde för oss människor, säger semconchefen, Markus Granlund.

Det ställs höga krav på snöröjning på flygplatser. Start- och landningsbanor måste vara helt fria från snö för att flygtrafiken ska flyta på. För att alltid vara redo behöver flygplatser idag ha personal som står beredda att när som helst rycka in och röja snö. Snöproblem leder också till mängder av förseningar och strandade resenärer varje år.

Lyckad test. Den 19 mars visades fordonen upp för första gången när de plogade snö på Fagernes flygplats, Leirin i Norge, 200 kilometer norr om Oslo. Projektet är utvecklat av Yeti Snow Technology, som är samägt av Semcon och Øveraasen, för norska flygplatsoperatören Avinor. Snöplogarna har kapacitet att röja en areal på 357 500 kvadratmeter i timmen. Unikt för de autonoma fordonen är att de kan röja snö i formationer om flera fordon och med samma höga precision oavsett väderförhållanden.
Semcon i Norge bidrar i projektet med sin expertis inom komplexa realtidssystem och autonom teknik.

John Emil Halden, projektledare på Semcon.

– Vi har konstruerat ett kontrollsystem som lägger upp digitala mönster för autonom snöröjning på flygplatser. Systemet kan sedan ladda ner mönstren och övervaka ett antal fordon som navigerar med hjälp av RTK GPS, en noggrann form av positionsmätning, och kommunicerar med hjälp av 4G-modem, förklarar John Emil Halden, projektledare på Semcon.

Semcon ligger långt framme. För Semcon är de autonoma snöplogarna ytterligare ett bevis för att man ligger långt framme på området. Och det finns mycket att göra efter sånt som självkörande gräsklippare, dammsugare, gruvfordon, snöplogar och annat. Framför allt i skenet av utvecklingen när det gäller självkörande bilar. Industrin behöver hela tiden utveckla mer kostnadseffektiva och miljövänliga processer och produkter. Många företag tittar nu på autonoma lösningar som nästa steg till förbättring.
Semcon har under flera år satsat hårt på att utveckla kompetens i detta. Man har bedrivit forskning och utveckling av autonoma lösningar för alla typer av maskiner och fordon. Autonoma produkter öppnar för helt nya affärsmodeller och är ett av de första stegen många företag tar mot att bli en tjänsteleverantör.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title