Annons

Tietorapport: Vilka jobb kan göras
bättre med Artificiell Intelligens (AI)?

Många av dagens jobb skulle kunna utföras bättre av en artificiell intelligens (AI), om man får tro svenskarna. Samtidigt bedömer majoriteten att den nya tekniken kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden – men endast var tionde är övertygad om att deras eget jobb är i farozonen. Det framkommer i en nordisk undersökning från mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto.

Utvecklingen inom artificiell intelligens väntas få en enorm påverkan på samhället och dagens arbetsmarknad. Tieto har därför låtit YouGov genomföra en nordisk undersökning där 3000 personer i Sverige, Norge och Finland tillfrågats om utvecklingen inom AI och dess påverkan på samhället.
Överst på listan över yrken som svenskarna tror att AI kan utföra bättre än en människa hittas IT-support (33%), buss- och taxiförare (28%) och kassörer (27%). I den andra änden av skalan finns yrken som journalist (16 %), läkare, lärare och sportkommentatorer (samtliga 12%).
– Vi befinner oss i ett paradigmskifte där nya teknologier som AI kommer att förändra arbetsmarknaden i grunden. Samtidigt har diskussionen i allt för hög utsträckning kretsat kring jobb som försvinner när vi i själva verket även bör belysa de helt nya typer av yrken och uppgifter som uppkommer till följd av utvecklingen, säger Fredrik Ring, AI-specialist och chef inom enheten för datadrivna affärer på Tieto.

– AI kommer att kunna ersätta många funktioner och uppgifter som människor inte alls klarar av, så som avancerad dataanalys inom olika områden. Men samtidigt ökar efterfrågan på yrken och kompetens som bygger på kreativitet och mänskliga interaktioner, säger Fredrik Ring.

AI är en källa till oro – men bedöms också underlätta vardagen
Enligt undersökningen är åtta av tio svenskar (80%) i olika grad oroade över den nya tekniken och dess konsekvenser för samhället. 75 procent tror att AI och robotar i någon grad kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, men bara 9 procent ser det som högst troligt att deras eget jobb kan komma att tas över av en AI. Nästan varannan svensk, 44 procent, tror att just deras jobb inte alls kommer att påverkas av den nya tekniken. Samtidigt uppger nästan tre av fyra (71%) personer att utvecklingen inom AI kommer att underlätta deras vardag och privatliv.
– Det är fullt förståeligt att den nya tekniken skapar en viss känsla av oro. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den kommer att spela en viktig roll för medborgarna, till exempel inom hälso- och sjukvården, där AI redan nu hjälper till att analysera hälsodata för att skapa viktiga förebyggande åtgärder. Detta kommer att bli allt mer påtagligt i allas vår vardag framöver, säger Fredrik Ring.
Utdrag ur undersökningen
Andel som anser att följande funktioner/roller skulle bli bättre eller mycket bättre om de ersattes helt eller delvis av en AI/robot i sin yrkesutövning:
Topp 5
IT-support  33%
Bussförare/taxiförare  28%
Kassörer i matbutiker  27%
Revisorer  26%
Kundtjänst  24%
5 i Botten
Advokater  15%
Min chef  14%
Läkare  12%
Lärare  12%
Sportkommentatorer  12%
Övrigt
Lokalpolitiker/kommunalråd 23%
Mäklare 21%
Statsministerrollen 19%
Journalister 18%
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title