Annons

”Logiskt och välbetänkt”: Köpet som vässar Hexagon inom operativ verkstadsteknik (OT)

I pressmaterialet noteras att PAS Global, ”är en ledande leverantör av Operational Technology (OT), lösningar som används för att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker, minska säkerhetsrisker i processer och förse beslutsfattare inom branscher så som tillverkningsindustri, olja och gas, energi med flera, med kvalitativ data.”

OT-sidan är ett område som de senaste åren varit i fokus för flera spelare inom PLM- och automationsområdet. Med konkurrenter som världsledaren på PLM- och automationssidan, Siemens Digital Industries, kombinationen PTC och Rockwell, och ABB/Dassault Systemes, är det en välbetänkt satsning Hexagon gör.

ETT KÖP SOM INNEBÄR ATT HEXAGON
STÄRKER SIG PÅ ETT HÅRT KONKURRENSUTSATT OMRÅDE
Just OT-sidan är ett område som de senaste åren varit i fokus för flera spelare inom PLM- och automationsområdet. Med konkurrenter som världsledaren på PLM- och automationssidan, Siemens Digital Industries, kombinationen PTC och Rockwell, och ABB/Dassault Systemes, är det en välbetänkt satsning Hexagon gör.
OT-system används vid insamling och hantering av prestanda hos fysiska enheter på verkstadsgolvet, framför allt i form av maskiner och affärskritiska processer, som till exempel kontroll av temperaturer, förebyggande underhåll och automatiska nedstängningar i nödsituationer. Dessa system, som historiskt har varit fristående och slutna, har i allt större utsträckning blivit uppkopplade i och med IoT vilket samtidigt gjort dem mer sårbara för cyberattacker.
Vad som nu händer, framför allt inom PLM-området, är att aktörerna vidgat vyerna och extenderat ut sina systems funktionsområden med siktet inställt på att skapa sömlösa kopplingar mellan produktutveckling och tillverkning. Detta innebär att de blivit formidabla konkurrenter till spelare som tidigare oftast bara hållit sig till styrning och hantering av maskiner. Men de senaste åren har PLM-utvecklarna börjat titta närmare på och agera allt mer offensivt för att skapa lösningar där man redan i produktutvecklingsskedet tittar på sånt som tillverkningsbarhet och verkstadstekniska kopplingar, inkluderat sånt som digital tillverkningsstyrning och batchkoordinering.

FLERA PLM-AKTÖRER HAR STORSATSAT PÅ OT
För ett företag som Siemens innebär detta att man sedan några år slagit ihop PLM- och automationsdivisionerna till en enda större organisation; just med avsikten att få ihop helheten i produktframtagningsprocesserna. Samtidigt har man satsat stenhårt på att koppla ihop OT-området med sånt som IoT- och IIoT-lösningar (MindSphere) för att inte bara kunna samla ihop data från t ex verkstadsmaskinerna – Op Center – utan också förse hela uppställningen med styrningsmekanismer, big data analys-kapabiliteter, prediktivt, förebyggande underhåll och annat.
Sak samma gäller för PTC-/Rockwell-kombinationen. PTC är bolaget med Windchillsviten på PLM-sidan, CAD-mjukvaran Creo, ThingWorx – världsledande inom IoT och Vuforia inom AR. Man har tillsammans med Rockwell skapat en mjukvarusvit som kopplar ihop IT, PLM och OT – FactoryTalk InnovationSuite. Det handlar om en mjukvarusvit som förbättrar konnektiviteten, ”kopplingarna” mellan multipla IT-/PLM- och OT-källor. Genom att sammanlänka operativ teknik och informations teknik (IT) kan man idealt koppla ihop nätverk som omfattar såväl maskiner och enheter på fabriksgolvet, som applikationer, ERP- och andra IT-system.
Vad man gjorde med Rockwells MES-svit (MES, Manufacturing Execution System), FactoryTalk, var att koppla ihop lösningar från PTC med analytics- och MOM-mjukvarorna (Manufacturing Operations Management) från Rockwell Automation för att på sista raden skapa ett differentierat industripaket. Medan ThingWorx Analytics bygger de prediktiva modellerna, tillhandahåller FactoryTalk Analytics spetsig realtidsspårning och skapar operativa sekvenser baserat på analysmodellen.
Att konkurrera i dylika miljöer – som Ola Rollén och Hexagon-koncernen sedan flera år haft i kikarsiktet för att skapa en gigant inom intelligent tillverkning, smarta fabriker och annat – är inte bara ett utslag av att man är proaktiva; det är lika mycket en fråga om att göra sig optimalt konkurrenskraftiga också på områdena utanför metrologi, CAM och NC/CNC-beräkningsområden, där man redan var världsledande.

ETT LOGISKT OCH VÄLBETÄNKT STEG
Med beskedet att man köper PAS är detta därför ett logiskt och behövligt steg. PAS har hjälpt industriföretag med säkerhet och tillförlitlighet i sina processer sedan bolaget grundades 1993, och har på senare år utökat sitt erbjudande till att också identifiera och minska cybersäkerhetsrisker i kunders OT-system, hela vägen från fysiska sensorer till molnet.
Bolaget har också, tycks det, lyckats bra i affärerna. PAS, med sina fler än 500 kunder i 70 länder som ombesörjer verksamhetsstöd i över 1 450 industrianläggningar.
– De blir därmed ett betydande tillskott till vårt befintliga nätverk inom olja och gas, energiförsörjning, gruvdrift, och massa- och pappersindustrin, säger Rollén, och tillägger:
– Deras kompletterande lösningar möjliggör även expansion i våra övriga vertikaler, så som jordbruk, vattenrening och förnybar energi, där det finns synergier med våra divisioner Manufacturing Intelligence och Mining.

PAS är baserat i Houston, Texas i USA och kommer att ingå i Hexagons division PPM. Slutförande av förvärvet är föremål för myndighetsgodkännande och andra sedvanliga villkor. Företagets omsättning för 2020 väntas uppgå till ca 34 miljoner euro.

PAS kommer att bli en del av Hexagons PPM-division. Förvärvet väntar fortfarande på godkännanden från regulatoriska instanser, men låter allmänt som en tämligen klar affär.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title