Annons

3D-PRINTING: Protolabs lanserar ny europeisk plattform för utvecklingsingenjörer

Lanseringen kommer i en tid då teknik- och tillverkningsindustrier runt om i världen brottas med riktigt tuffa utmaningar, både på sina respektive marknader och i leveranskedjan.
– Den nya digitala plattformen gör det betydligt enklare för användare att hantera sin prototyp- och on-demand-tillverkning. Liksom den tidigare plattformen ger den en analys och kostnadsofferter för tillverkningen av delar (Design for Manufacturability, DFM). Men den nya plattformen har ett mer intuitivt, användarvänligt och ännu snabbare gränssnitt, hävdar Klaas.

Snabbhet i test av delar, snabbhet i att få ut produkter på marknaden, snabbhet i produktionen, genom hela produktens livscykel – alla dessa delar har alltid varit viktiga, i alla projekt

OVÄNTADE UTVECKLINGSTRENDER
För Protolabs CTO, teknikchefen Rich Baker, är detta krav som blivit allt mer aktuella.
– Snabbhet i test av delar, snabbhet i att få ut produkter på marknaden, snabbhet i produktionen, genom hela produktens livscykel – alla dessa delar har alltid varit viktiga, i alla projekt, säger han och tillägger: ”Men nu ser vi dessutom helt oväntade utvecklingar på många marknader, pådrivet av kundefterfrågan och av den pågående pandemin, och tack vare teknologiska framsteg inom tillverkning, står innovationens dörrar på vid gavel för att göra det enklare för leverantörer och deras kunder att snabbt ändra riktning. Den flexibiliteten är ofta skillnaden mellan framgång och misslyckande.”
Baker hävdar vidare att den nya plattformen ger användare möjlighet att skapa projekt med många uppladdningar, offerter kan delas med arbetskollegor, kostnadsberäkningar baserade på projektspecifikationer visas i realtid, och plattformen kan användas för alla Protolabs tre tillverkningstjänster – 3D-printning, CNC-bearbetning och formsprutning – allt på samma plattform.
– För att hjälpa kunder välja mellan prototyp- och on-demand-tillverkning i Protolabs tjänst för formsprutning, har vi också försett den nya plattformen ett prisverktyg som jämför de båda alternativen mot varandra. Verktyget ger användare total översikt över kostnaderna – där priset visas i realtid i takt med att antalet delar ändras, tillägger bolagets CTO.

On-demandproduktionsstöde via den nya e-handelsplattformen inkluderar stöd för verktygstillverkning (bridge tooling), insatser för att hantera akuta supply chain-problem samt stöd under hela produktens livscykel.

STÖD FÖR VERKTYGSTILLVERKNING
Den nya tjänsten för on-demandproduktion inkluderar stöd för verktygstillverkning (bridge tooling), insatser för att hantera akuta supply chain-problem samt stöd under hela produktens livscykel. Kunder kan även dra nytta av garanterat livslångt underhåll och ägarskap av formar.
– Vi är den ledande industriella leverantören av delar i små volymer, med hög mix inom 3D-printning, CNC-bearbetning och formsprutning. För att kunna fortsätta vara ledande ger vi våra kunder ännu större kontroll med hjälp av vår nya e-handelsplattform och våra erbjudanden inom on-demandtillverkning, hävdar Klaas.
Han tillägger att bolaget för 21 år sedan, revolutionerade produktionsbranschen genom att automatisera den traditionella tillverkningsprocessen.
– Och nu revolutionerar vi återigen med denna nya plattform. Det är en spännande tid för tillverkningsbranschen. När kundernas behov ändras, måste leverantörskedjan spela sin roll och erbjuda snabbare och mer flexibel tillverkning.

HJÄLP PÅ TRE KONTINENTER
I och med att e-handelsplattformen också rullas ut i Nord- och Sydamerika efter årsskiftet innebär dagens besked att man via produktionsanläggningar på tre kontinenter kan hjälpa sina kunder accelerera produktutvecklingen inom en rad branscher inklusive fordons- och flygindustrin, medicin, tung industri samt elektronik. Andra nyligen genomförda investeringar är bland annat en expansion av det Europeiska huvudkontoret i Telford, Storbritannien, till ett värde av cirka 57,5 miljoner kronor (5 miljoner pund) för att stödja en ökad efterfrågan på CNC-bearbetning och formsprutning, samt en investering på cirka 155,5 miljoner kronor (15 miljoner euro) för bygget av en helt ny anläggning för 3D-printning i Putzbrunn, Tyskland.
Företaget tillverkar generellt 1 till 50+ 3D-printade delar på 1 till 7 dagar, 1 till 200+ CNC-frästa delar på 1 till 3 dagar och 25 till 10 000+ formgjutna delar på 1 till 15 dagar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title