Annons

ABB växer vidare på industriell datacenter-automation med ATS Global som kanalpartner

Ability Data Center Automation är ABBs industriella lösning för lokala och hybridbaserade molnmiljöer. Poängen är dess styr-, hårdvaru- och programvarulösning för styrning, övervakning och optimering av datacenterinfrastruktur. Lösningen omfattar mekanisk kontroll i funktioner för byggledningssystem, elektriska krafthanteringssystem, övervakningskontroll och datainsamling samt hantering av datacenterinfrastruktur i en enda robust industriell lösning.

Siktet framåt ligger på expansion
ABB skriver i pressmaterialet att man tillsammans med ATS Global kommer gemensamt att stärka sina distributionskanaler, förbättra branschkunskaperna och öka leadgenereringen. ABB kommer att få tillgång till representanter som är väl bekanta med lokala standarder samt lagar och bestämmelser på platser där företaget inte alltid har lokal närvaro. På lång sikt har de två parterna för avsikt att utforska nya affärsmöjligheter för datacenterkunder inom en rad olika branscher.
– I vår kundbas, där vissa har flera etableringar över stora geografiska områden, ser vi ökande krav på tillförlitlig automatisering i deras datacenteranläggningar i takt med att datavolymerna ökar, kommenterar Martin Matse, globalt ansvarig för datacentersidan på ATS Global. Han tillägger:
– Nu har vi möjlighet att driftsätta samma standard för ABB Ability Data Center Automation i alla våra regioner, vilket möjliggör förbättrad prestanda och konkurrensfördelar genom teknikuppdateringar, optimeringslösningar och kontinuerligt kundengagemang tillsammans med ABB. 

Mer än 100 framgångsrika projekt
ATS Globals kommande steg med ABBs industriella, cybersäkra och digitalklara integrerade automationslösning är en naturlig följd på ett framgångsrikt genomförande av mer än 100 projekt inom datacentersektorn över hela världen. Den globala systemintegratören kommer att säkerställa snabb mobilisering för ABB och befintliga och nya kunder i ATS Globals nätverk, vilket maximerar drifttid och tillgänglighet i kundernas anläggningar.

ATS Global grundades 1986 och är känt för digital omvandling och erbjuder tjänster och lösningar för hantering och styrning av datacenter. Teamets specialiteter omfattar byggande, kylning, energi, kapacitet och fakturering. Företaget samarbetar med partners för att säkerställa automation, kvalitet och IT för kunderna.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title