Annons

AFFÄRSSYSTEM: IFS stuvar om i toppen – hon tar över efter Elni Kullmer som ny chef för Norden

Klart är också att IFS intäktsökningar de senaste åren varit signifikant starka, med två-siffriga tillväxttal och på nivåer en bra bit över marknadsgenomsnittet.
– Ja, det har sett mycket bra ut, säger Ann-Kristin Sander. Men inte bara ifråga om den kommersiella tillväxten. Bakgrunden är att vi också utvecklat tekniken i Applications-sviten till att bli marknadsledande. Satsningen har visat att vår strategi – att fokusera på fem industriområden och bli riktigt bra på dessa, istället för att vara lite halvbra på alla områden – betalat sig riktigt bra. Vi har ett modulärt upplägg med maximala möjligheter att kombinera ihop den systemlösning man vill ha. Samtidigt är programdesignen byggd på standardlösningar, lätta implementera och tekniskt spetsiga med förkonfigurering. På sista raden innebär detta kombination med en allt effektivare säljorganisation och ett utbyggt partnernätverk på konsultsidan att IFS vunnit marknadsandelar.

Telekomjätten Ericsson är en av IFS viktiga storkunder. Bolaget använder IFS i framför allt fältservice-arbetet; ett område där den svenska affärssystem-utvecklaren är absolut världsledande.

Fem fokusområden
De fem fokusområden som Sander talar om är tillverkningssegmentet, serviceområdet, energisektorn, flyg- och försvarsindustrin och byggsidan. Här har IFS utvecklat mycket starka industrispecifika lösningar som också fört med sig en rad kommersiella framgångar. Under Ellni Kullmers tid på den nordiska topposten har bolaget dragit in en rad nya kunder, samtidigt som man vidmakthållit och utvecklat relationerna med den existerande kundbasen. Bland företag på IFS kundlista finns också några av världens mest innovativa och respekterade varumärken, inklusive Ericsson, Elvia, Jotun, LKAB, Saab, Sporveien AS, SSAB och Stockholm Exergi.
– Ja, vi har haft en mycket dynamisk utveckling inom IFS, inte minst de fyra senaste åren då vi konsekvent uppnått tvåsiffriga tillväxttal. Under 2021, t ex, växte våra intäkter med 22 procent. Samtidigt är målsättningarna fortsatt högt satta, till 2025 är målsättningen att vi ska ha dubblerat omsättningen, säger den nya Norden-chefen.

Ann-Kristin Sander noterar att pipen för 2022 ser mycket bra ut.

Molntrenden och partnernätverket framgångsnycklar
Vad är det som driver utvecklingen och intäktsströmmarna uppåt?
– Självklart är molnet av mycket stor betydelse i detta. Men vi ser också att underhållslösningarna växer i betydelse när företagen vill optimera vad man kan få ut av sina anläggningstillgångar och satsar hårt på att modernisera tekniken. LKAB och SSAB gör exempelvis stora investeringar i detta nu. Parallellt har tillverkningsindustrin gått mycket bra i flera av de nordiska länderna.

Men molnsidan är ett kommersiellt nyckelområde. Här har IFS – tungt pådrivet av den stor satsningen på IFS Cloud förra året – fått se en mycket god utveckling.
– De globala molnintäkterna ökade med 105 procent under 2021, och med 67 procent under detta finansiella års första kvartal, jämfört med samma kvartal förra året, konstaterar Sander, som dock inte vill avslöja hur stor andel av bolagets kunder som gått upp i molnet.

Lovande pipe för 2022
Ann-Kristin Sander noterar vidare att pipen för 2022 ser mycket bra ut.
– Vi har haft ett mycket starkt första-kvartal.
IFS’ nya Norden-bas pekar avslutningsvis också på den fortsatt stora betydelsen av partnernätverket. Helt klart är de globala storkonsulterna en nyckel i vårt partner-ekosystem. Både när det gäller spelare som t ex Accenture, Cap Gemeni och Tietoevry, m fl, så har de en väldigt stor betydelse för vår tillväxt. Våra kanalpartners har de facto också varit mycket framgångsrika.

”De har ökat IFS nordiska närvaro med 250 procent”
Ann-Kristin Sander kommer i sin roll som Nordenchef att rapportera till Elni Kullmer och arbeta nära den regionala ledningsgruppen för att fortsätta driva på IFS tillväxt.
Simon Niesler, CRO, Chief Revenue Officer, på IFS, kommenterar de nu gjorda omflyttningarna i organisationen så här:
– IFS har vuxit i en otroligt snabb takt de senaste åren, så det är viktigt att vi investerar i teamet och ledningsstrukturen för att säkerställa att våra kunder får stöd i hela kundresan. Vi fortsätter att rekrytera de mest begåvade personerna i branschen, men vi arbetar också kontinuerligt med att se till att våra anställda har möjlighet att utvecklas i takt med företagets tillväxt. Dessa befordringar är mer än välförtjänta med tanke på Arnesens, Kullmers, Sanders och Mattssons framgångar på IFS, där de tillsammans har ökat vår närvaro på den nordiska marknaden med över 250 procent.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title