Annons

Simulering i ANSYS nya Discovery: ”Farväl till (de gamla komplexa) vapnen”

Genom att sätta en realtidslösare i AIM har ANSYS revolutionerat mekanik- och vätskesimulering, menar Tara. FEA- och CFD-användare behöver inte längre vänta på att se effekten av att ändra en design. Genom att knyta ihop AIM tillsammans med SpaceClaim, den solida modelleringsapplikationen, kan analytiker, ingenjörer eller designers enkelt ändra designgeometri baserat på omedelbar feedback.

Realtidssimulering är en spelförändrare
När en part designas och utformas kan man via den nya lösningen visa påkänningar som den kan stöta på när den används. Till exempel kommer en spänningskoncentration som överstiger vad materialet tolererar att visas i rött och en ”varningsflagga” höjs automatiskt. Designern kanske då korrigerar genom att justera en parameter som förtjockar partnen på ett sätt att spänningen minskar, vilket gör att det röda försvinner. Allt detta händer under den tid det tog dig att läsa om saken i dessa meningar. Snabbt och responsivt alltså.

En kontrast till vad du ”normalt” går igenom
Du löser ditt problem och dina tester bara genom att bara trycka på ”lösa-knappen” och sedan ta en kaffepaus tills kurvorna för belastningskonturer visas på din modell. Eller, som tidigare i simuleringsvärlden: väntar på din komplexa ”miljonelementrapport” från analytikern, som förhoppningsvis kommer ”imorgon”, och förhoppningsvis då utan belastningskoncentrationer som du missade, cirklade i rött, precis som dina lärare gjorde på dina tentor.
Hastighet är nyckeln som gör tidig simulering värdefull i en designcykel. Gör det och du kommer att skörda fördelar, menar ANSYS-folket.

Realtidssimulering av vätskeflöde i en ventil med Discovery. (Bild med tillstånd av ANSYS.)

60 procent fler designalternativ
Mark Hindsbo har förstås siffror och iakttagelser som verifierar de utfästelser man gör med mjukbvaran.
– Enligt en ROI-studie fann vi att kunder som använder simulering på förhand ser väsentliga förbättringar av teknisk produktivitet, produktinnovation och kvalitet, säger han och tillgägger:
– Tekniska arbetskraftskostnader sjönk 26 procent och det utvärderades 60 procent fler designalternativ, en minskning med 19 procent av fysiska tester och säkerhetskostnader.
Vi vet att det är bra för oss och vi vet att vi borde göra de här sakerna, summerar engineerings Roopinder Tara. Tveklöst är det så. Men verkligheten är ibland som den är och tuff att ändra på: Vi vet t ex också att tandtråd minskar våra tandkostnader och att äta våra grönsaker får oss att leva längre. Men det är tveksamt i hur stor omfattning vi tar detta till oss och agerar i enlighet med de maximala möjligheterna till ett längre och sundare liv.

– Kunder som använder simulering på förhand ser väsentliga förbättringar av teknisk produktivitet, produktinnovation och kvalitet, säger ANSYS’ GM, Mark Hindsbo. Möt honom live i Verdi Ogewells reportage om ANSYS på engineering.com. Klicka på rubriken: ”Video Report: Simulation as a Religion and Why ANSYS’s Future is Bright”. BILD: Pittsburgh Post-Gasette

De GAMLA SVÅRA OCH KOMPLEXA verktygens hädanfärd
I vissa perspektiv är det likadant med simulering och dess ideala möjligheter. Vi vet att det finns påtagliga och oerhört värdefulla vinster att göra på att agera enligt de modeller som de nya verktygen tillåter. Men, förr eller senare kommer det breda genombrottet. De ”gamla” komplexa simuleringsverktygen är och var ofta för svåra att använda och tog för lång tid att köra. Med de nya, typ Discovery-sviten, förändras villkoren till det bättre och verktygen kan lätt användas av betydligt fler designers och ingenjörer.
Realtidssimulering, realtids-rendering och liknande har kommit för att stanna.

Roopinder Tara, Engineering.com’s direktör med ansvar för sajtens innehåll.

– Förseningarna, tidskrävande flaskhalsar och väntan på simuleringen kan ta farväl. Tack, GPU-chiptillverkare, och tack, ANSYS. Vi kommer att vara mycket glada över att inte se mer av våra mönster med rött, menar Roopinder Tara.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title