Annons

ANSYS tar grepp om digitala tvillingar och additivt i nya 19.1

För den som hade funderingar kring hur CAE-marknadsledaren ANSYS tänker när det gäller verktyg för digitala tvillingar och additiv tillverkning är dagens lansering av ANSYS 19.1 goda nyheter. Med nya Twin Builder levererar bolaget en ”först-i-sitt-slag-lösning” där man kan bygga, validera och driftsätta simuleringsbaserade digitala tvillingar inom ramen för ett enda arbetsflöde. Detta imponerar, liksom det man lägger upp på bordet när det gäller additiv tillverkning, där man bl a tagit fram nya lösningar för metallstrukturer.

Vi ska börja med framstegen på additivt. Varför? Det viktigaste skälet är att additiv tillverkning idag befinner sig i ett läge där hajpen kring 3D-printbaserad teknik hunnit pika på nyupptäckarnivåns entusiasm, passera ner för det som i Gartners s k HYPE CYCLE brukar betecknas som ”desillusionens utförsbacke” och nu slutligen är på väg upp på ”produktivitetens platå”. Bildspråket är spännande och illustrerar väl innovativa teknikers väg från upptäckt till kommersialisering och hög användarbarhet. Vägen är lång och tar ett antal år, men – om teknologin är stark och vinsterna med den tillräcklig goda –  vinner den alltid.
När det gäller additiv tillverkning och 3D-printingteknik är detta också en bra beskrivning på positionen där industrin idag befinner sig. Tekniken, materialen och de digitala konstruktionsverktygen har på många ställen möjliggjort produktionstekniska- och affärsmässiga vinster som ibland verkar rent magiska. Vi har gått från additivt som en intressant leksak till ett läge där man inte bara skapar enklare parter i plast och demoprototyper, utan där man nu kan skapa komplexa produkter som i en tillverkningssekvens bygger en enda komponent, som med traditionell subtraktiv teknik bestått av tio, tjugo eller fler delkomponenter. Sånt som tidigare tagit veckor eller månader klaras nu av på timmar eller dagar. Och kan produceras i material som inte bara har samma hållfasthet eller värmetålighet som vid traditionell tillverkning utan kanske till med högre.

Simuleringsverktygen avgörande roll inom additiv tillverkning. När det gäller beräknings- och simuleringssidan spelar de verktyg som bidra till att man kan utvärdera, bedöma och validera de nya komplexa strukturerna en avgörande roll. Med vassa lösningar bygger man förtroende vilket i vissa produktfall kan vara en fråga om liv och död; exempelvis ett turbinblad till en jetmotor. Medan det i andra fall blir en förutsättning för att man överhuvudtaget kan vara med och konkurrera.

Med ANSYS Additive Suite kan designers bestämma den lämpligaste maskinen för ”byggnationen”, del- och materialkonfigurationen innan man skriver ut en 3D-part.

I ANSYS 19.1 finns då som sagt nya lösningar för tillverkning av additiva metallprodukter (AM). I pressmaterialet framhåller bolaget att dessa lösningar, ”kraftigt minskar den höga kostnaden för fysisk provning och felprovning.”
Med ANSYS Additive Suite kan designers bestämma den lämpligaste maskinen för ”byggnationen”, del- och materialkonfigurationen innan man skriver ut en 3D-part.
Det handlar om en lösning som kan hantera ett komplett   arbetsflöde för metall, som gör det möjligt för ingenjörer att optimera viktminskning och gittertäthet; skapa, reparera och städa upp CAD-geometri; simulera tillsatsprocessen; och genomföra strukturell och termisk analys för datavalidering.

Digitala tvillingar i ett enda arbetsflöde. Vi var i ingressen också inne på kapabiliteter för hantering av digitala tvillingar.
Med ANSYS Twin Builder kan användare nu bygga, validera och distribuera simuleringsbaserade digitala tvillingar inom ett enda arbetsflöde.

För olje-, gas-, industri-, energi- och rymd- och försvarsindustrin kan Twin Builder ge kostnadsbesparingar på miljontals kronor.

För olje-, gas-, industri-, energi- och rymd- och försvarsindustrin kan Twin Builder ge kostnadsbesparingar på miljontals kronor i underhålls- och förlorade produktivitetsrelaterade utgifter.
De digitala tvillingarna tar hand om data som samlas in från sensorer på deras fysiska motparter och överförs via IoT (IIoT). Twin Builders är till sin karaktär också en öppen lösning som, enligt ANSYS utsago är, ”enkel att integrera med alla IIoT-plattformar (Industrial Internet of Things) och ger användarna möjlighet att utföra diagnostik och felsökning, bestämma ett idealiskt underhållsprogram, optimera prestanda för industriella tillgångar och skapa insiktsfulla data för att förbättra nästa generations produkter.

Toplogilösningar högt på agendan. Men det finns mera i den nya versionen. I den mekaniska sviten finns ny funktionalitet och nya resurser, inklusive mer än 100 materialmodeller från Granta.
Användare får också större flexibilitet vid optimering av topologi där begränsningar eller svar definieras. Just topologikapabiliteter har sedan några år legat högt på agendorna hos många PLM-mjukvaruutvecklare och inte minst när det gäller digital utveckling av additivt tillverkade produkter är området hyperintressant, bl a som en grund för optimering.

Kavitationsmodellering av vätskor. Som en del av ANSYS-lösningar för vätskor erbjuder man vidare ett nytt tillvägagångssätt för kavitationsmodellering över olika tillämpningar – från hydropumpar till raketbränslesystem. Användare kan därmed på ett tillförlitligt sätt förutsäga kavitation med hjälp av befintliga materialegenskaper, utan att det behövs empiriska modellparametrar.
Dessutom introduceras ANSYS EnVision Pro, som egentligen är en ny version av EnSight Viewer. Användare kan interagera med EnSight-data och skapa nya visningar och fotorealistiska bilder i realtid. Flera visningsformat garanterar att data i princip kan ses av alla intressenter i produktutvecklingsarbetet.
Nytt i 3D-produktfamiljen vidare möjligheter som accelererar och möjliggör snabbare och mer exakt simulering av fler typer av laddningsförhållanden. ” Fly-through” och perspektivvyer har också lagts till.

Trådlös design. ANSYS 19.1 levererar också nya analysmöjligheter för att designa trådlös kommunikation, autonom- och elektrifieringsteknik. Funktionerna inkluderar avancerade drivrutinshjälpsystem/bilradar, man har med lösningar för målradar-tvärsnitt (RCS)-analys, integrerad elektrotermisk analys, ett innovativt maskindesignsverktyg för elmaskiner och nya hybrid-simuleringstekniker för analys av kretskort (PCB).

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title