Annons

Användarupplevelser och apputveckling i fokus på Ciscos europeiska jätteevent

En av de faktorer som förväntas ha störst påverkan på 2020-talets digitalisering är den digitala användarupplevelsen. I en nyligen publicerad rapport slog 78 procent av tillfrågade konsumenter fast att de har växande förväntningar och krav på området. Samtidigt gör snabbväxande teknologier och nya strategiska val för IT-investeringar det mer och mer komplext att motsvara de kraven.
– Det har aldrig varit mer komplext att säkerställa en positiv användarupplevelse. Medan andra lösningar erbjuder överblick över applikationer, eller antingen fysisk eller virtuell infrastruktur, är Cisco först med att erbjuda en helhetsbild över alla tre lagren. Och med HyperFlex Application Platform gör vi Kubernetes, den nya standarden för applikationsutveckling, mycket enklare att rulla ut och hantera för både applikations- och infrastrukturteam, säger Liz Centoni, SVP och GM för Cloud, Compute och IoT på Cisco.

Anpassat till en modern infrastruktur
AppDynamics från Cisco är redan idag en framstående lösning för att övervaka applikationers prestanda och funktionalitet. Med nyheterna vill man ta nyttan till en ny nivå, fullt anpassad till en modern infrastruktur baserad på snabbväxande trender som hybridmoln och containers.
AppDynamics Experience Journey Map är en funktion som automatiskt kartlägger verksamhetskritiska applikationer. Det ger en sammanhållen och ständigt uppdaterad bild av hur en applikation fungerar, hur användarna upplever den och hur den skapar affärsnytta.
AppDynamics får också en djup dataintegration med Cisco Intersight Workload Optimizer för att utvecklare och infrastrukturansvariga ska kunna få en gemensam bild av hur infrastrukturen påverkar applikationen. Det gör det enklare att gemensamt snabbt hitta problem och lösa dem, för att maximera prestanda, upplevelse och affärsnytta. Intersight Workload Optimizer får också en serie kraftfulla verktyg för att optimera kostnader och arbetsbelastning över hybrida applikationsmiljöer. Data analyseras i realtid och kombineras med historiska insikter. Lösningen kan hitta felkällor i hela IT-miljön, oavsett om de finns i själva applikationen, i den virtualiserade miljön, hårdvaran, lagringen eller nätverket.

Tjänstebaserad containerplattform
Cisco HyperFlex Application Platform är en tjänstebaserad containerplattform som förenklar provisionering och drift för Kubernetes i alla delar av hybridmiljön. Det sänker trösklarna och svårighetsgraden för att utveckla applikationer i hybrid cloud- eller multi cloud-miljö, med realtidsövervakning genom AppDynamics och Intersight.
AppDynamics Customer Journey Map och Cisco Intersight Workload Optimizer, samt en early access-version av HyperFlex Application Platform, kommer att finnas tillgängliga globalt under andra kvartalet 2020.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title