Annons

AR: XMReality tar upp handsken mot Microsofts ”gamechanger”

Microsofts nyhet om att man först av techgiganterna lanserar en app – Remote Assist - för fjärrguidning har inte uppmärksammats särskilt mycket i svensk press. Ändå är den på många sätt en ”gamechanger”.
Appen kommer användas i Microsofts headset HoloLens och klart är att ingen av de stora jättarna har lanserat något dylikt innan. ”En intressant koppling i sammanhanget är hur detta påverkar svenska aktörer på AR-marknaden, som XMReality”, skriver dagens gästkrönikör, Daniel Backteg, Spotlight.
Han konstaterar att XMReality inte ser detta som något dåligt: ”Tvärtom är de glada över att Microsoft kan bidra till att driva marknaden (som ju är väldigt ny). Produkterna konkurrerar fullt ut - XMRealitys är långt mer avancerad och mer industrianpassad.

”För svenska börsbolaget XMReality är detta oerhört spännande. Deras lösning XMReality Remote Guidence möjliggör också realtidshjälp och guidning genom Augmented Reality.
– Vi ser positivt på att Microsoft tar det här steget, det är en bekräftelse på att det vi jobbat med under många år också nått de stora aktörerna. Marknaden för vägledning på distans med hjälp av AR är fortfarande under uppbyggnad och att fler bidrar med att hjälpa företag att arbeta smartare tycker vi bara är bra, säger Johan Castevall, VD för XMReality.

I november 2017 lanserade XMReality den sjätte generationen av programvaran XMReality Remote Guidance, som ytterligare förstärker företagets position inom kunskapsöverföring med hjälp av augmented reality (AR). Den nya versionen har uppdaterats med ett helt nytt gränssnitt för ett mer effektivt användande och snabbare anslutning. Nytt i generation 6 är även möjligheten till kommunikation telefon till telefon, något som tidigare inte varit möjligt och som ytterligare belyser mjukvarans hårdvaruoberoende.

Betydande skillnader. Trots att båda lösningar handlar om ”remote guidance”, eller ”vägledning på distans” med hjälp av AR, så skiljer de sig åt en hel del.

– Skillnaderna är ganska betydande. XMReality Remote Guidance är en multiplattformslösning och är helt plattformsoberoende, till skillnad från deras HoloLens-specifika app. Dessutom känner vi att vår lösning har tagit AR-upplevelsen betydligt längre med vår hands-overlay-teknik. Men vi välkomnar den draghjälp som hela marknaden kan få nu när Microsoft ger sig på vår spelplan, säger säger Johan Castevall, VD för XMReality.

XMReality anser att HoloLens är förträffliga glasögon för AR, men att de i nuläget inte är optimerade för XMRealitys verksamhet. Dock kan HoloLens mycket väl bli ett alternativ i ett senare skede.

Linköpingsföretagets AR-lösning stöder bland annat kunskapsdelning genom gester, tal, chat, pekare och bilder med någon som är på en helt annan plats.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title