Annons

Automatisering och AI inom IT-infrastruktur: Conscia köper svenska ”världsstjärnan” Miradot

Det Nordic Capital-ägda säkerhets- och IT-infrastrukturbolaget Conscia köper det svenska konsultbolaget Miradot. Detta bolag jobbar med digital transformation hos sina kunder genom att automatisera infrastruktur inom moln, datacenter, nätverk, säkerhet och service providers enligt ett egenutvecklat ramverk. Miradot är dessutom sedan 2020 världens första Cisco DevNet Specialized Partner.
Köpet öppnar för en expansion av Conscia inom automationstjänster både nationellt och internationellt, menar Conscia Sverige-chefen, Lars Kyhlstedt, och pekar på att den digitala transformationen med AI-stöd bara har börjat.
- Så är det, ett företags framgång beror idag mer än någonsin tidigare på förmågan att snabbt anamma och omvandla ny teknologi till affärsvärde. Den förmågan avgörs av hur bra man är på att inte bara automatisera infrastruktur utan också anpassa processer och kultur. Miradot adresserar alla delar vilket är unikt, vi har sett vilken enorm skillnad de gör hos flera gemensamma kunder för att få ut värdet av deras IT-investeringar. Ett resultat blir att IT-infrastruktur kan konsumeras som tjänster av hela verksamheten, genom till exempel självbetjäningsportaler i ServiceNow, säger han.
Klart är också att Kyhlstedt har bra stöd från analytikerhåll i den tillväxtpotential som området har. Gartner t ex, förutspår tvåsiffrig tillväxt även 2023 inom mjukvaruinvesteringar för ökad produktivitet genom automation och transformation.
År 2022 omsatte Miradot ca 57 miljoner med 11 anställda och kalkylerna för 2023 pekar mot intäkter på närmare 80 miljoner. Någon köpeskilling anges inte i pressmaterialet.

Miradot har med sitt automationsramverk Digital Transformation Driver sedan starten 2015 med framgång levererat automation hos bland annat stora service providers och finansiella aktörer. Bolagets ramverk utbildar och inkluderar kunden i utvecklingen på ett sätt som gör kunden självständig efter leveransen är slutförd. Här hävdar också Marcus Lind, VD och medgrundare av Miradot att Conscia väl kompletterar bolagets automationserbjudande:
– Conscia är bäst på IT-infrastruktur och vår gemensamma leverans fungerar bevisligen väldigt bra. Vi är bäst på automation. Med Conscia kan vi som en del av ett större team och bredare erbjudande öka vår leveranskapacitet hos befintliga kunder och snabbare nå betydligt flera, nationellt och internationellt. Genom att kombinera våra erbjudanden, erfarenheter och kompetenser ökar vi vårt försprång på marknaden ytterligare, säger Lind.

Miradots Marecus Lind.

”Framgångsrik automation
en av vår tids stora utmaningar”
Även Cisco är positiva i sina kommentarer:
– Absolut, säger Per Samuelsson, Sverigechef på Cisco och tillägger att, ”framgångsrik automation av såväl infrastruktur som organisationer är avgörande för att möta vår tids utmaningar. Vi ser en framtid med säkra, intelligenta och högeffektiva IT-system med en helt ny nivå av automation. På Cisco är vi glada att se dem levereras gemensamt av två på området mycket kunniga partners.”
Miradots samtliga konsulter är certifierade inom Ciscos utvecklingsprogram Devnet och företaget är en av världens högst certifierade inom Pure Storages lagringssystem Portworx. Automationsprocessen är oberoende av leverantör, men Miradot fokuserar på Cisco, Pure Storage och SmartOptics, som samtliga även är partners till Conscia.
Från och med den första juni kommer Miradot att ingå i Conscia som affärsområdet Automation. Befintliga kundrelationer påverkas inte av ägarbytet. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

 Slutligen kan noteras att Conscia är en europeisk IT-specialist inom nätverk, cybersäkerhet och moln som tillhandahåller säkra infrastrukturlösningar och managerade tjänster 24-7 till kunder med komplexa nätverks-, datacenter-, moln-, IoT- och mobilitetskrav.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title