Annons

BINDANDE AVTAL mellan VOLVO Group och DAIMLER klart: Samarbetsplanerna kring bränslecellutveckling går vidare

PRODUKTUTVECKLING. Idag meddelar lastbilskoncernerna Volvo Group och Daimler Truck att man definitivt knyter ihop sina ansträngningar när det gäller att skapa klimatmässigt attraktiva bränslecellösningar för att driva fordonen. Volvokoncernen köper 50 procent av Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co kontant för cirka 0,6 miljarder euro, motsvarande 6,2 miljarder kronor. Transaktionens slutförande förväntas under första halvåret 2021.
Klart är att tunga lastbilar vars elektricitet till batterierna genereras av rena källor som bränsleceller drivna med vätgas och där emissionerna huvudsakligen består av rent vatten, är oerhört attraktiva.
- I framtiden kommer världen att drivas av en kombination av batterielektriska och bränslecellelektriska fordon, tillsammans med andra förnybara bränslen i viss utsträckning, säger Volvochefen, Martin Lundstedt. När vi nu bildar vårt gemensamma bränslecellsföretag är det ett viktigt steg för att forma en värld vi vill leva i.

Tanken på att dela på utvecklingskostnaderna kring bränslecellösningar för drift av tunga lastbilar är en alldeles utmärkt idé. Förutsättningen är förstås att man slår sig ihop med en spelare med kapacitet att skapa de lösningar som behövs och ingen behöver tvivla på att så är fallet när det gäller Volvokoncernen och Daimler Truck. Företagen är de två kommersiella världsledarna när det gäller tunga lastbilar, de har de finansiella muskler som behövs för att klara dryga utvecklingskostnader och ambitionerna är högt ställda göra det nya företaget till en ledande global tillverkare av bränsleceller.

Daimlers experter vid bolagets Stuttgart-anläggningen utvecklar nya, toppmoderna produktionsanläggningar, mallade för bl a tillverkning av bränslecell-baserade lösningar. Andreas Gorbach, chef för Daimler Truck Fuel Cell, säger: ”Som med utvecklingen av bränslecellsteknologi drar vi även nytta inom produktionen av våra experters mångåriga erfarenhet. Vi är redan i stånd att arbeta specifikt med en av våra viktigaste milstolpar, nämligen den tekniska mallen för serietillverkning av bränslecellsystem i stor industriell skala. ”

BILDAR EN AV OMRÅDETS STARKASTE SPELARE
Med detta i bagaget ser det ut som att detta ”joint venture” blir en av bränslecellmarknadens absolut starkaste spelar. Avtalet statuerar allmänt att man tar sikte på att utveckla, producera och kommersialisera bränslecellsystem för användning i tunga lastbilar som huvudfokus, liksom andra applikationer. Båda parternas ambition är att och därmed hjälpa världen att ta ett stort steg mot klimatneutrala och hållbara transporter fram till 2050. Transaktionen är fortfarande föremål för granskning av koncentrationskontroll av berörda myndigheter samt andra godkännanden.
– För oss på Daimler Truck AG och vår partner, Volvokoncernen, är den vätebaserade bränslecellen en viktig teknik för att möjliggöra CO2-neutral transport i framtiden. Vi är båda helt engagerade i klimatavtalet från Paris för avkarbonisering av vägtransporter och andra områden och att bygga ett framgångsrikt gemensamt företag, som kommer att leverera stora volymer bränslecellssystem, säger Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Truck AG och styrelseledamot i Daimler AG.
Bland de faktorer som gör avtalet särskilt attraktivt i Volvokoncernens ögon för m,an anta hänger samman med att det nu samägda företaget kommer att dra nytta av expertis och omfattande erfarenhet från flera decennier av utvecklingsarbete på bränsleceller hos Daimler.

Martin Daum, styrelseordförande för Daimler Truck AG och ledamot i Daimler.

LÄGGER SIG I UTVECKLINGSMÄSSIG TÄTPOSITION
Lägger man till detta faktumet att bolagen tillsammans har en enormt utvecklad och lång erfarenhet av teknikutveckling, industrialisering och storskalig fordonsproduktion, så blir det snabbt klart att de två världsledarna skapar än starkare utsikter inför att kunna behålla och utveckla sina positioner i framtiden. Allt under förutsättning att också verkligen får fram de tekniska lösningar som krävs. Samriskbolaget kommer hur som helst att kunna dra nytta av ovan beskrivna bakgrund från start, vilket ger ett unikt gott utgångsläge för ett nystartat företag.

PLM OCH INNOVATIVA PROCESSER
Till saken hör också att Volvo och Daimler, båda två har djup och beprövad kunskap om modularitet, effektivitet och tillförlitlighet kommer att finnas från början, liksom världsledande processer inom områden som kvalitet, produktionsteknik och industrialisering. Ingen tvekan om den saken.
När det gäller de båda bolagens PLM-miljöer är det lite varierade utgångspunkter som gäller: Volvokoncernen jobbar huvudsakligen i PTC-miljöer (Windchill PLM och Creo CAD), medan Mercedes har en mer renodlat Siemens Digital Industries-arsenal, byggd på Teamcenter PLM och NX CAD. Dessa skillnader torde dock inte vara av någon oöverkomlig natur när man kommunicerar med sina respektive ägarbolag i ett utvecklingsarbete där det intellektuella struktur- och innovationsarbetet är i fokus.

Bränslecell-drivet Daimlerfordon i tunga lastbilsklassen.

300 KW KONTINUERLIGT EFFEKTUTTAG
Allmänt gäller alltså att Daimler Truck AG och Volvokoncernen båda är framgångsrika globala aktörer tack vare en god förståelse för sina kunders verksamheter, vilket gör det möjligt för dem att maximera kundvärdet. I pressmaterialet noteras att, ”det framtida samriskföretaget kommer att bygga vidare på den traditionen att ta en liknande position i bränsleceller som Volvokoncernen och Daimler Truck AG har i kommersiella fordon.”
De potentiella kommersiella vinsterna i denna satsning stannar emellertid inte bara vid lastbilar och deras användning av den teknik man tar fram. Förutom transportfordon finns det även andra användningsområden för denna typ av bränslecellsystem.
Det samägda företaget kommer, noterar man, att utveckla ett system med flera kraftsteg, inklusive ett dubbelsystem, med 300 kW kontinuerlig effekt för tunga långtransportbilar. Baserat på de krävande förhållandena i tunga lastbilsapplikationer är joint venture-produkterna också idealiska för andra användningsfall som stationär kraftproduktion.

SAMARBETE MED ROLLS ROYCE
Vidare ska konstateras att dagens annonserade samarbete inte är det enda på området för Daimler. Tidigare i år undertecknade Rolls-Royce plc och Daimler Truck ett avtal om att samarbeta kring utveckling av stationära bränslecellgeneratorer för den CO2-neutrala nödkraftsförsörjningen av kritiska anläggningar som datacenter. Avsikten är att erbjuda utsläppsfria alternativ till dieselmotorer, som för närvarande används i generatorer för nödanvändning.
Ett slutligt samarbetsavtal förväntas undertecknas i slutet av året.

Daimler-prototyp av en bränslecelldriven lastbil.

FORTSATT KOMMERSIELL KONKURRENS
Men oavsett samarbetet inom det samägda bränslecellföretaget är de båda ägarna noga med att framhålla att man fortsätter att konkurrera kommersiellt på de globala marknaderna. Volvokoncernen och Daimler Truck AG kommer att äga lika intressen i joint venture, men fortsätter att vara konkurrenter inom alla andra områden som fordonsteknologi och bränslecellsintegration i lastbilar.
Hur lång tid kommer det att ta innan vi får se konkreta resultat?
– Båda företagens mål är att börja med kundtester av lastbilar med bränsleceller på cirka tre år och att vara i serieproduktion under andra halvan av detta decennium, säger Martin Lundstedt.
Transaktionen förväntas avslutas under första halvåret 2021, men det ska framhållas att den fortfarande är föremål för granskning av fusionskontroll av berörda myndigheter samt andra godkännanden.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title