Annons

Eldrivlina: Bosch vill förbättra stadsmiljöer med nya eCityTruck

Det är hög tid att elektrifiera våra städers budflottor. Det menar tyska Bosch apropå den växande e-handeln som i allt större utsträckning blir det föredragna sättet att handla på. Tesen är att ökad e-handel innebär att storstäderna fylls av olika bud- och leveransfordon, oftast bensin- eller dieseldrivna. Med tillströmningen av dessa fordon kommer mer utsläpp och oljud.
För att göra trafiken mindre påfrestande för invånarna och miljön presenterar Bosch därför ett system som kan elektrifiera en stor del av städernas budflottor, en lättmonterad och effektiv eldrivlina. Tanken är att istället för att tillverkare av transportfordon ska utveckla egna lösningar kan de med denna "standardlösning" snabbt få ut eldrivna fordon i städerna. - För att hålla jämna steg med efterfrågan på varor i städerna, krävs det en omarbetning av leveranstrafiken. Nu tar Bosch e-mobilitet dit för att göra skillnad. Lösningen heter eCityTruck, säger dr Markus Heyn, styrelsemedlem på Robert Bosch GmbH.

Att handla på internet är bekvämt, men varorna måste fortfarande levereras på något sätt. Vare sig det sker med stora lastbilar eller mindre budbilar innebär e-handelns framfart att fler och fler transportfordon måste trängas i stadstrafiken. Mer trafik i städerna betyder mer oljud, utsläpp och sammantaget en otrevligare miljö att leva i.

Drivlina med elektriska komponenter. Den tyska verkstadsjättens mål är med detta som bakgrund att skapa lösningar som snabbt kan integreras och tillgodose fordonstillverkarnas olika behov.
Med drivlinan eCityTruck har Bosch tagit flera komponenter, som en elmotor och kraftelektronik, och kombinerat dem i en enhet. Detta drar ner på antalet delar, vilket inte bara gör drivlina mycket effektivare, men också priset mer överkomligt. Man riktar sig med lösningen mot fordonstillverkare och företrädesvis transportsidan. Genom den lättintegrerade lösningen slipper biltillverkarna den tidskrävande processen att själva utveckla nya komponenter, menar man. Detta innebär också att man kan få ut eldrivna fordon på marknaden snabbt, troligen snabbare än vad som blir fallet om man ska utveckla eldriftslösningen i egen regi.
– Boschs elektriska drivlinor för kommersiella fordon har potential att förändra bilden av stadsleveranstrafik. Vi får elektriska skåpbilar redo för massmarknaden, säger dr Heyn.

Många start- och stopp ger energifördelar. Elmotorer är speciellt fördelaktiga i just budfordon, då de kan utvinna energi från den ”start-och-stopp-frekventa” körningen och på så sätt generera ännu längre räckvidd. De mycket tystare elmotorerna kan också leda till att invånarna har mer överseende för leveranser vid okonventionella tider. Det innebär att leveranser kan ske under mindre trafikerade tider, så som tidig morgon eller kväll. Elfordon har dessutom fördelen av att få köra på sträckor som är avstängda för fordon med förbränningsmotorer.

De första eCityTruck-utrustade fordonen kommer rulla ut på vägarna under 2019.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title