Annons

CAD/CAM & 3DP: Om Autodesks tuffa resa mot integration av tillverkningslösningar på sin Fusion 360-plattform

Ett av företagen inom PLM-området som satsat hårt på breda integrerade PLM-plattformar är CAD-ledaren på mainstream-sidan, Autodesk. Framför allt tänker man i industriella sammanhang på Fusion 360 och moln-plattformen. Bolaget har jobbat länge med att få till den breda integrerade PLM-funktionalitet man strävat efter. Inte minst då arbetet med att skapa starka, sömlösa kopplingar mellan CAD-designområdet och den tillverkningsrelaterade CAM-sidan och även om man hört talas om integrationslösningar under åtminstone två decennier, så har det hela, precis som bloggaren och den seniora PLM-redaktören på Desktop Engineering.com noterar, "blivit en sammanslagning som har skett i slow motion under två decennier, precis framför våra ögon. Integrationen av design och tillverkning, eller CAD och CAM, har blivit både stramare och djupare med tiden och idag är tillverkningskapabiliteter och simulering en standarddel av designprogrammen, för Autodesk." Men man är långt ifrån ensamma i detta utvecklingsspår. Också andra spelare på midmarket-sidan som PTCs Onshape och Dassault Systemes’ SOLIDWORKS har fått till integrationer här.
Men det har som sagt varit en dynamisk och ständigt utmanande resa, där det som ursprungligen bara handlade om subtraktiva tekniker som CAM, med tiden utmanats av additiva teknologier, 3D-printing, som i allmänhet blivit ett alternativ för framför allt mer komplexa lösningar i korta serier.

På tal om milstenar så ser det ut så här för Autodesk:
2008 köpte bolaget Moldflow, och kom i och med detta förvärv över kapabla lösningar för design, simulering och analys i samband med formsprutning av plastdelar. 2012 fortsatte köpronden med ett kapabelt CAM-paket från HSMWorks, två år senare följt av det överraskande förvärvet av Delcam. Den senare lösningen ansedd som en av bearbetningsområdets starkaste. Men parallellt med utvecklingen av breda subtraktiva, ”borttagande” lösningar växte sig den nya 3D-printingteknologin, eller den additiva tillverkningstekniken, sig snabbt allt starkare; en trend som fick sin spegling i Autodesks köp av Netfabb 2015. Med detta förvärv fick man tillgång till ett simuleringspaket för 3D-printing och idag är lösningen i princip en verktygslåda för additiv tillverkning. 2020 adderade man till programpaketen man redan hade också CAMPlete, ett avancerat simuleringspaket för verktygsmaskiner.

Det säger sig självt att detta inte är ett integrationsarbete som sker över en natt och synliggör också komplexiteten i detta med att utveckla en brett kapabel och användbar CAD/CAM-lösning.

Autodesks Seth Hindman.

Alla vill helst ha sömlös integration
Men idag, 2023 har tillverkningssimuleringsteknikerna från dessa köp hur som helst vävts in i den digitala strukturen i Autodesk Fusion 360, Autodesks produktutvecklings- och tillverkningsplattform, hävdar Kenneth Wong och citerar i sammanhanget, Seth Hindman, chef för produktledning och strategi, Autodesk:

”Vad människor vill att vi ska leverera är en sömlös integration av olika verktyg”, säger Hindman. Medan, Al Whatmough, chef för produkt-management, Autodesk, tillägger att ”HSMWorks tillåter oss också att koppla ihop CAD och CAM, medan Delcam ger oss den bredd av tillverkningsteknologier vi behöver.”

Till saken hör att HSMWorks ursprungligen utvecklades för att vässa Autodesk konkurrentens på mainstreamsidan, SolidWorks. Idag är HSMWorks fortfarande tillgänglig som en CAM-plugin för oberoende CAD-paket, inklusive SolidWorks.
De ovan citerade stegen i Autodesks uppbyggnad av integrerad CAD/CAM-funktionalitet på toppnivå visar hur besvärlig resan kan vara.
”En tid var HSMWorks och Autodesk Fusion 360s CAM-verktyg i paritet med varandra”, säger Whatmough till Desktop Engineerings bloggare Wong. ”Men när vi lade till Delcam-funktionerna till Fusion 360, gick Fusion om HSMWorks.”

Genom att lägga till CAM-funktioner (bilden), simulering och 3DP-kapaciteter till sin molnbaserade Fusion 360-produkt har Autodesk tagit sikte på att skapa en enda destinationen för produktdesign och tillverkning på mainstreamsidan.

Feedback i realtid för bästa beslut
Efter förvärvet fortsätter Autodesk att utveckla och sälja CAMplete, som ett paket för konkurrerande produkter till Fusion 360. Men i den integrerade Fusion 360-miljön ”får du omedelbar feedback så att du kan fatta beslut i realtid”, säger Whatmough.

Syftet med förvärven är inte att skapa ”murade trädgårdar”, enligt Whatmough. Men arbetsflödet är ”mycket bättre i den avsiktliga plattformen vi satt ihop”, säger Hindman. ”Det tillåter oss att lösa mycket fler problem, övervinna andra hämmare och ge en bättre upplevelse.”

Moldflow – ett av Autodesks mest mogna köp
Som noterats ovan köpte alltså Autodesk tidigt Moldflow. Detta inte utan goda skäl.
”Köpet är,” menar Wong, ”utan tvekan den mest mogna av de förvärvade teknologierna.” Han hävdar vidare att Autodesk i detta sammanhang fastnade för det strategiska beslutet att tillgodose två distinkta kategorier av användare: dels en ingenjör med begränsad formexpertis och dels en formexpert med behov av att utföra komplexa analyser:

  • I den ingenjörsinriktade Moldflow Advisor gör programvaran vissa antaganden baserade på topologin (till exempel meshing) för att förenkla processen.
  • I den expertinriktade Moldflow Insight fattar användaren de kritiska besluten och har mer kontroll.

2020 integrerade Autodesk Moldflow-lösningstjänsten med Fusion 360, vilket gav direkt tillgång till komponent- och formanalys från designprogrammet.

Även avancerade kapabiliteter för generative design i samband med additiv design och tillverkning har blivit en del av Fusion 360-plattformens kapaciteter.

Integrationen ökar ingenjörskollektivets CAM-expertis
Som ett resultat av CAD-CAM-integrationen verkar ingenjörskollektivets CAM-expertis öka, skriver Kenneth Wong och citerar Autodesks Whatmough igen:
”Tidigare var vi tvungna att göra 5-axliga PowerMill (en del av Fusion 360) demos innan vi kunde avsluta affären. Idag säljer vi samma teknik i vår e-butik”, säger han och fortsätter: ”Eftersom vi har gjort det lättare för människor att förstå tillverkning har vi nu fler ingenjörer som utför tillverkningssimulering.”

Samtidigt fortsätter nya bearbetningsfunktioner att läggas till Fusion 360: Rotary Pocket, Rotary Contour och Deburr. De senaste tillskotten är resultatet av ett partnerskap mellan Autodesk och ModuleWorks.
På något vis är utvecklingen av nya funktioner något som plattformsbyggare som Autodesk och deras konkurrenter aldrig blir klara med. När en sak är fixad kommer nya teknologier som brev på posten och produktutvecklingsavdelningen får fortsätta sitt dynamiska arbete att anpassa och skapa attraktiva, mer kapabla, men samtidigt lösningar som är enklare att använda. Onekligen ett utmanande och tufft arbete.
Men å andra sidan, vem har sagt att PLM-utveckling i allmänhet och CAM- och 3DP-utveckling i synnerhet inte är utmanande?

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title