Annons

CAD/NY VERSION AV SIEMENS NX: Intelligenta hållbarhetsverktyg i centrum för de senaste årens marknadsvinnare på OEM-sidan

Siemens CAD-flaggskepp, NX, har gjort en intressant framgångsresa de senaste åren, en resa som generellt faktiskt är ovanlig i den annars ofta så statiska CAD-branschen när det gäller OEM-företagens val av designverktyg. Man byter kort sagt inte CAD-lösning utan synnerligen goda skäl. Men när det gäller NX har detta skett i en överraskande stor omfattning. PLM&ERP News har exempelvis under de senaste åren rapporterat om Daimler Mercedes byte från Dassault Systemes CATIA till NX, fordonstillverkaren KIA Motors, varvsjätten Hyundai, elektronik-koncernen Sony, och amerikanska försvarsgiganten Lockheed Martin. Bara dessa byten omfattar mellan 4.000-10.000 användare i vart och ett av fallen, vilket gör att Siemens CAD-mjukvara bara på dessa exempel har vuxit med uppåt 30.000 användare. Rörelserna på CAD-arenan har kort sagt varit så stora att vi här kan tala om att Siemens Digital Industries Software tagit hem substantiella marknadsandelar i detta sub-PLM segment.
Klart är vidare att detta inte bara handlar om lyckad marketing, utan framför allt om att NX under de här åren tagit stora teknologiska kliv. Bob Haubrock, mannen som ”äger” CAD-segmentet inom Siemens, hävdar att det är flera viktiga faktorer som gör denna mjukvara mer relevant än konkurrenternas i ett förändrat produktlandskap. Framför allt är det sånt som elektronik, mjukvara, samverkan över flera domäner, starka simuleringskopplingar inom ramen för PLM-portföljen Xcelerator och ”konstruktionsintelligens” som blivit allt viktigare och tagit en allt större plats på bekostnad av de klassiska mekanikbitarna. Detta är, hävdar Haubrock, tydligt manifesterat i nya NX, bättre verktyg för elektronisk co-design, vässade samarbetsverktyg överhuvudtaget och automationsintelligens.
Men utvecklingsdynamiken är ett inslag utan slut och när Siemens Digital Industries Software i dagarna lanserar de senaste uppdateringarna gällande NX, står inte oväntat hållbarhetsbitarna i centrum. Något som är en synnerligen lämplig inriktning givet de senaste årens utveckling. Hållbarhet är idag ett nyckelfokus inom alla branscher, drivet inte bara av konsumenternas efterfrågan, företagens mål eller statliga uppdrag, utan också av behovet att säkerställa att en produkts miljöpåverkan inte bara måste beaktas utan optimeras vid designpunkten. Betänk i detta att över 80 % av alla produktrelaterade miljöpåverkan bestäms under produktdesignfasen. CAD-verktygets kapabiliteter att möta detta är av yttersta vikt.

Hållbarhetssatsningen är också högst relevant, menar också CIMdata-analytikern, dr Ken Versprille.
– Med sina senaste uppdateringar och förbättringar i den kontinuerliga lanseringen av NX har Siemens ökat sitt fokus på hållbarhet, summerar Versprille, och tillägger: ”Det kompletta arbetsflödet som gör att en tillverkare inte bara kan ta itu med utmaningarna med produktkomplexitet och optimering, men gör det med en ny uppsättning intelligenta hållbarhetsfokuserade verktyg som hjälper tillverkare att uppfylla inte bara deras funktionalitetskrav, utan också hjälpa till att minska miljöpåverkan.”

Den nya Sustainability Impact Analysis-modulen gör det möjligt för designers att enkelt bedöma hållbarhetsuppgifterna för en del. (BILD: Siemens Digital Industries Software)

Konsekvensanalys i hjärtat av hållbarhetsdesign
Den nya kapaciteten för hållbarhetskonsekvensanalys, som levereras i NX, sätter miljökonsekvensbedömning i centrum för en produkts utvecklingsarbetsflöde. Detta är första gången som en produktteknisk lösning har levererat EN15804-baserade hållbarhetsmått baserade på exakta 3D-designdata kombinerat med en artificiell intelligensdriven materialrekommendationsmotor. Detta tillåter organisationer att beräkna, utvärdera och optimera effekten av designbeslut och materialval baserat på en mångsidig och omfattande uppsättning av 30+ miljöpåverkande faktorer, kombinerat med en komplett 3D-designintegrerad hållbarhetsrapportering.
Till saken hör också att den integrerade karaktären hos Siemens Xcelerator-portföljen innebär att samma data är tillgänglig för vidare återanvändning nedströms och när den är ansluten till det extenderade företaget, med även t ex leverantörerna inräknade. För att kedjan ska hålla är det onekligen en poäng att alla i den är med.
Miljömål och krav för design kan sedan drivas från krav som fångas upp i Siemens Teamcenter-programvara – cPDm, collaborative Product Definition management-verktyget som är en ryggrad i datahanteringen – och som kan användas för validering mot krav och miljökrediter.

Den nya Performance Predictor för realtidsdesignsimuleringar minskar bl a behovet av fysiska prototyper och testning. (BILD: Siemens Digital Industries Software)

Möter simuleringens växande roll i produktframtagningsarbetet
Med det ständigt ökande trycket på designteam att leverera smartare, mer sofistikerade produkter, ytterligare underbyggt av växande systemkomplexitet och minskning av resurser som allokeras till design, vinner idén om simulering under designprocessen mark. Av flera skäl, dels för att hjälpa till att validera produktkoncept, dels för att verktygen de senaste åren blivit mycket lättare att använda. Ändå uppfattas ofta simulering fortfarande som en komplex process som kräver en expert för att driva den. Så behöver det inte vara, vilket är en maxim Siemens-utvecklarna tagit på stort allvar.

För att hjälpa till att föra kraften i simulering till frontavsnittet i designprocessen, introducerar bolaget med nya NX-versionen något man kallar, Performance Predictor. Denna handlar om att ge NX kapacitet att utnyttja kraften hos moderna grafikprocessorenheter (GPU) för att leverera simuleringsresultat i stort sett i realtid direkt inom ramen för designverktyget. Inte alls dumt. Efter applicering av gräns- och belastningsvillkor och material kan delarna simuleras direkt, med resultat som överlagras direkt på 3D-modellen. Detta innebär att NXs geometri-redigeringsverktyg kan användas samtidigt för att redigera, simulera och förfina en design i realtid.

Samma teknik kan f ö användas för att leverera parametriskt drivna studier med Design Space Explorer i NX för att definiera och lösa målbaserade optimeringsstudier med flera parametrar, allt på en bråkdel av den tid som traditionellt förknippas med denna typ av aktiviteter. När de väl har definierats kan dessa simuleringsdata dessutom återanvändas och byggas på i Xcelerator-portföljens simuleringsplattform, Simcenter. De senare programvaruprodukterna är avsedda för mer avancerad simulering allt eftersom projektet fortskrider.

Processerna i hanteringen av formgjutna delar har som en spegling av utvecklingen fått ett ökat utrymme i NX.

Snabbare design av gjuten del
Men det kommer mera i nya uppdaterade NX. Ta t ex behovet av gjutna delar, som fortsätter att öka i snabb takt på marknaden. Prognoserna är att den kommer att växa från 520 miljarder dollar 2020 till 750 miljarder dollar år 2028. Här letar tillverkare inte sällan efter sätt att minska designupprepningar, ta bort kostsamma fysiska prototyper och eliminera ”trial-and-error arbetsflöden” som är vanliga vid design av gjutna delar.
Processerna i hanteringen av formgjutna delar har som en spegling av utvecklingen fått ett ökat utrymme i NX, som ger designers möjlighet att skapa, hantera och validera sina gjutna delars designfunktioner (såsom bossar, distanser, snäppklämmor, läppar/spår) inom ramen för deras 3D-designdata inom den inbyggda NX-miljön. Oavsett om den är utvecklad från bästa praxis, som en funktionsmall eller importerad från en tredjepartsleverantör, kommer ”NX Molded Part Designer” att validera dessa funktioner, utföra en formbarhetsanalys och presentera resultaten i visuella instrumentpaneler där design-genomförbarhet och -alternativ kan utvärderas i samband med flera scenarier, som formbarhet, strukturanalys och annat.

Materialöverväganden kan också hanteras bra i lösningen, vilket är särskilt användbart när det används i kombination med ”Sustainability Impact Analysis-funktionerna” i NX för att säkerställa att materialet inte bara uppfyller funktions- och tillverkningskraven, utan även uppfyller miljökraven.

Nya ”Cloud Tool Manager”, som finns i NX CAM-funktionerna, använder modern webbaserad teknik för att enkelt centralisera och hantera verktyg och hållare/fixturer i en organisation. Den stöder också import av verktygsdata direkt från verktygsleverantörernas kataloger, minimerar manuell inmatning och accelererar NC-programmeringen.

Tar verktygshantering till molnet
Även kopplat till CAM- och beratbetningsfronter händer det intressanta sake. Standardisering av verktyg som används i CNC-tillverkning ger inte bara företag minskade verktygskostnader, utan kan också förbättra utbytet av bästa praxis mellan distribuerade tillverkningsteam.
Den nya ”Cloud Tool Manager”, som finns i NX CAM-funktionerna, använder modern webbaserad teknik för att enkelt centralisera och hantera verktyg och hållare/fixturer i en organisation. Den stöder också import av verktygsdata direkt från verktygsleverantörernas kataloger, minimerar manuell inmatning, accelererar NC-programmeringen och gör det möjligt för tillverkare att dra fördel av de senaste verktygsframstegen för att hantera ökande detaljkomplexitet, snävare toleranser och nya material.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title