Annons

CAD – Solid Edge 2019: Vassa verktyg för el- och PCB-design


* Nya verktyg på elsidan med vassare PCB-, lednings- och ledningsdragnings lösningar.
* Förbättringar på mekaniksidan, inkluderat nyheter som modulär fabriksdesign med P&ID och konstruktiva lösningar för rördesign.
Se där några intressanta nyheter i den nya versionen av Siemens’ mainstream desktop-CAD mjukvara, Solid Edge (SE). Överhuvudtaget ska konstateras att man i Solid Edge har en portfölj med en rad prisvärda och lättanvända verktyg som steg för steg blivit alltmer avancerade vad avser egentligen alla aspekter av produktutvecklingsprocessen, som mekanisk och elektrisk design, simulering, tillverkning, teknisk dokumentation och datahantering.
- Integrationen av mekaniska och elektriska designverktyg i Solid Edge gör det möjligt för oss att utveckla och leverera elektromekaniska system snabbare och till en lägre kostnad än vad som är möjligt för våra konkurrenter, säger Eric Becnel, VP och chefsingenjör på företaget RadioBro, som jobbat med SE 2019.

Habila förbättringar rakt av alltså, men framför allt, som konstaterades inledningsvis: I 2019-versionen har man adderat teknik för konstruktionslösningar av mycket hög kvalitet vad avser sånt som el- och PCB, Printed Circuit Boards.
Men här finns också nyheter när det gäller hantering av kravspecar, integrerad simuleringsanalys och inte minst de senaste verktygen för subtraktiv (”CAM”) och additiv (3D-printing) tillverkning.
Mycket användbart i den värld av distribuerat produktutvecklingsarbete som allt tydligare präglar dagens designprocesser, med flera både interna och externa samarbetspartners, är också den kostnadsfria ”modulen” för kollaborativ samverkan som integrerats. Detta kan i sin tur kopplas till konkreta möjligheter att förverkliga de senaste årens trend med utveckling av digitala tvillingar – ett innovativt steg som analytiker förväntar sig kommer att få sitt genombrott under de närmast kommande åren. Då gäller det att vara förberedd med de verktyg som behövs och tveklöst är Solid Edge 2019 en bra väg in i det nya arbetssättet.

Förbättringar på mekaniksidan, inkluderat nyheter som modulär fabriksdesign med P&ID och konstruktiva lösningar för rördesign.

Integrationsnivån hög i SE 2019. Allmänt menar SE-utvecklingsteamet att integrerade program är framgångskritiska för att kunna hantera dagens komplicerade designprojekt, som oftast innefattar fler faser och steg i utvecklingsarbetet än någonsin tidigare. Mekaniklösningar har förstås sin del i de flesta produkter, så är det fortfarande, men elektronik, mjukvaror och sensorer vinner allt större terräng och står idag för den större kostnadsmassan i produktutvecklingsarbetet.
Därför är lösningar i Solid Edge 2019, som ”Wiring Design” både nödvändiga och bra. Man kan snabbt skapa sina konstruktioner med ledningsdiagram och verifiering av elsystemen via simuleringsverktygen.
Med SE ”Harness Design” har man också tillgång till intuitiva ledningsdragnings- och formverktyg med automatiserade val av parter, designvalidering och generering av tillverkningsrapporter.
SE ”PCB Design” accelererar schematisk infångning och PCB-layout och är helt integrerad med de mekaniska konstruktionsbitarna. ”Sånt minskar risken dyra fel,” menar man.

Design av produktionslinor. Vi talade i ingressen om de nya modulära funktionerna för fabriksdesign och konstruktion av produktionslinor. Med SE ”P&ID Design och ”Piping Design” tillhandahålls konstruktörerna 2D-flödesdiagram och symbolstöd för P&ID-skapande, men också stöd för strikta styrkrav för anläggningarna som skapas. Kombinerat med ”Piping Design-funktioner” – som automatisk 3D-rördesign med omfattande 3D-delbibliotek och helautomatiserad isometrisk ritningsproduktion för anläggnings-/fabrikskonstruktion – kan de nya funktionerna hjälpa till med att minimera konstrultionsfel och säkerställa effektiv rördesign i industrier som olja&gas.

Hårdsatsning på 3D-printing. När det gäller 3D-printing inkluderar den nya versionen bra lösningar för additiv tillverkning. Siemens har generellt satsat hårt på 3D-printingområdet och anser att tiden är mogen för att på allvar börja industrialisera området. En spegling av dessa ambitioner i Solid Edge 2019 är lösningar för bättre kontroll av former, vikt, styrka och specifika säkerhetsfaktorer.
Man har också skapat funktioner som automatiserar utskriftsförberedelser, inklusive flerfärgsmaterial, multimaterialutskriftskapacitet, vilket minskar de printade lagrens storlek och antalet delar. Dessutom möjliggör det nya tillverkare att producera kortaa serier mycket snabbt och billigt.

Noteras när det gäller subtraktiva verktyg, finns även SE CAM Pro, som är ett omfattande  och flexibelt system, som utnyttjar den senaste bearbetningstekniken för att effektivt programmera inom CNC.
– Det globala marknadsbehovet att utveckla och leverera alltmer komplicerade produkter inom ramen för krympande tidsramar har skapat många nya utmaningar för våra kunder, liksom nya möjligheter att differentiera sig, säger John Miller, VP för ”Mainstream Engineering”, hos Siemens PLM., och han tillägger:
– Jag är övertygad om att integrationen av ledande teknologier från Mentor (som Siemens köpte för en tid sedan, bolaget utvecklar just PCB- och IC-lösningar) och nästa generations designfunktioner, som levereras i Solid Edge 2019-portföljen, kommer att ge våra kunder möjlighet att innovera på ett sätt som väl matchar digitaliseringstrendens behov.

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title