Annons

CASE: Nätverksportalen som spetsar Suzuki Garphyttans satsning på Industri 4.0 och IoT

Två viktiga komponenter i företagets nätverksstrategi är Ciscos DNA Center och SD-WAN, som implementerats och hanteras med hjälp av Conscia. Eftersom Suzuki Garphyttan har tillverkning i Sverige, USA, Mexiko, England och Kina, samt närvaro över hela världen är DNA Center som ger enkel administration och insamling av information på ett ställe för de flesta av Ciscos produkter en nödvändighet. Det förenklar arbetet med att kontrollera att nätverket uppfyller de krav som finns avsevärt.
Cisco SD-WAN blir kittet som håller samman de fem sajterna, fabriker och kontor som finns spridda över hela världen:
– Det blir möjligt att hantera både privata och publika nät och att definiera regler som styr nätverkstrafiken. Det är en smart och flexibel lösning, säger Ola Magnusson.

Det blir en rad enheter att hålla reda på. Och det handlar inte bara om sensorer och maskiner, utan även av uppkoppling av till exempel intern-tv-enheter, industriella skrivare, truckar, med mera.

IoT FÖR INDUSTRI 4.0 – ALLT KOPPLAS TILL NÄTVERKET
Nu har företaget anammat en strategi för ”smart industri 4.0”. Rent konkret betyder det inte minst ökad användning av olika typer av sensorer och uppkopplingar till olika maskiner, det som kallas ”IoT” i folkmun.
Kort sagt, det blir en rad enheter att hålla reda på. Och det handlar inte bara om sensorer och maskiner, utan även av uppkoppling av till exempel intern-tv-enheter, industriella skrivare, truckar, med mera.
En stor utmaning är att många av enheterna som ska kopplas upp inte hanterar traditionella säkerhetslösningar, vilket medför mycket arbete med standardverktyg. Med Conscia DevicePortal går det att hantera säkerheten på ett snabbt och effektivt sätt vid onboarding och hantering av IoT-enheter. En annan stor utmaning är att det krävs hög kompetens för att hantera IoT-säkerhet utan verktyg som förenklar. Som alla vet dräller det inte av tekniker som har det. Rekrytering blir ett problem.
– Med Conscia DevicePortal kan även övrig IT-personal, som inte har specialkompetens, sköta arbetet, säger Ola Magnusson.

UPPKOPPLING UTAN HANDPÅLÄGGNING AV IT-ADMINISTRATÖRER
Automatisering är en viktig faktor för att göra det enkelt. Det ska inte krävas manuell handpåläggning av IT-administratörer för att koppla upp enheter till ett nätverk. En person som jobbar på golvet i en fabrik ska inte behöva lista ut vilken MAC-adress en svarv har. Personen ska enkelt kunna ansluta enheten via Wi-Fi, utan att det uppstår säkerhets- eller funktionsmässiga problem. Rollbaserad åtkomst till nätverk gör att det är lätt att administrera adresser och koppla dem till de rätta rollerna.
På sikt kommer Conscia DevicePortal att användas i alla fem världsdelar där Suzuki Garphyttan har verksamhet. Man har hittills hunnit implementera plattformen i huvudkontoret i Garphyttan. Ola Magnusson knyter stora förhoppningar till införandet.

På Suzuki Garphyttan behöver man tillgänglighet dygnet runt, i alla tidszoner och man förlitar sig på Ciscos nätverkslösningar. Idag jobbar fem, sex av de specialiserade konsulterna från Conscia med bolagets nätverk. ”Det är mycket viktigt för oss att konsulterna kan Cisco och har hög kompetens. Vi är absolut nöjda,” berättar Ola Magnusson.

PORTALEN SOM UNDERLÄTTAR IOT OCH INDUSTRI 4.0
– Idag ägnar vi mycket tid till att släcka bränder. Vi vill bli bättre på förebyggande underhåll och där är Conscia DevicePortal en viktig del. Tillsammans med våra ingenjörer jobbar vi nu med att förstå våra processer bättre, säger Ola Magnusson.
Ett exempel på en lösning kan vara att ha en sensor som mäter vibrationer för en maskin. När ovanliga mönster för vibrationerna upptäcks är det ett tecken på att maskinen behöver underhållas, innan den går sönder. För att lyckas med effektivare underhålla har man anammat ett arbetssätt som kallas TPM (Total Preventive Maintenance). Ett ytterligare mål är att komma upp på samman nivå för hanteringen av enheter och för underhåll på alla företagets fabriker. Även i det avseendet underlättar en lösning som Conscia DevicePortal.

DNS-SKYDD, BRANDVÄGGAR OCH SWITCHAR
Förutom de nämnda produkterna använder Suzuki Garphyttan även Ciscoprodukter som Umbrella för DNS-skydd, brandväggen Firepower och 9300-switchar.
– Vi kommer att jobba med de här satsningarna de närmaste åren, säger Ola Magnusson.
Smarta nätverkslösningar i allmänhet och specialiserade plattformar som Conscia DevicePortal blir viktiga komponenter i det arbetet. Eftersom Conscia tidigt såg behovet av enkla lösningar ligger man bra till för att få spridning för sin lösning. Att en egenutvecklad mjukvara som Conscia DevicePortal är fullt integrerad med Ciscos ISE är ytterligare en nyckel till framgång. Conscias lösning är ett bra komplement till ISE, inte en ersättare för Ciscos lösning.

Conscia är en svensk systemintegratör och Cisco Gold Partner

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title