Annons

CASE/ERP: Så sänker Region Jönköpings län lagervärdet och ökar servicegraden med EazyStock

Region Jönköpings län är en av Sveriges 21 regioner och landsting, som ansvarar för länets hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling. Avdelningen för materialförsörjning lagerför och distribuerar förbrukningsmaterial till regionens alla verksamheter, samt vårdgivare som har avtal med regionen inom vårdval.
När regionens förra system för lagerstyrning slutade supporteras undersökte man marknaden efter en mer modern lösning, som skulle kunna garantera den höga servicegraden som förväntas samt effektivisera processer för påfyllnad och inköp.
Efter en noggrann marknadsgenomgång valde man. Att satsa på EazyStock. Varför? Skälen är flera, men den färdiga integration med affärssystemet Jeeves, ett molnbaserat, svenskt affärssystem för medelstora organisationer, var en viktig poäng.

En sak i sammanhanget som bekymrade Lennart Johansson, områdeschef på Region Jönköpings län, var att mycket arbete som tidigare gjordes manuellt kunde automatiseras.
– Precis, mycket jobb gjordes tidigare manuellt och vi såg stor potential i form av sänkta lager och högre servicegrad med hjälp av EazyStock.

Kundcentrerat fokus och hög servicegrad
Allmänt hävdar Lennart Johansson också att eftersom man sätter kunden i fokus är det är viktigt att kunna förutse efterfrågan och agera snabbt för att hålla hög servicegrad.
– Vi valde bl a också av dessa skäl att investera i EazyStock. Vi ville effektivisera våra processer och ge materialplanerarna verktygen de behöver för att kunna fatta snabbare och smartare beslut.
– Förväntningarna på EazyStock var höga, vi såg framför oss en lösning som hjälper oss hålla hög leveranssäkerhet till våra kunder och samtidigt ha rätt artiklar i lager och hålla lagervärdet på ett minimum, påpekar Region Jönköpings områdeschef.
Detta är ofta en tuff utmaning, men integrationen med affärssystemet Jeeves gick smidigt och resultaten började snabbt rulla in.

Ser redan positiva resultat
Region Jönköpings län har nu varit igång med EazyStock i tre månader och man ser redan positiva resultat. Lennart Johansson:
– Vi har valt att starta upp ett område i taget och göra noggranna uppföljningar för att säkerställa att allt blir korrekt och att vi får de resultaten vi förväntade oss. Hittills har det varit över all förväntan. Vi har sett att våra överlager har minskat och beställningarna från våra leverantörer går så mycket snabbare och lättare.
Han konstaterar vidare att man nu kommer nu rulla ut EazyStock till samtliga områden och att man av detta förväntar sig stora besparingar på minskade lager och högre servicegrad mot sina kunder.
– Det bästa med den här lösningen är att vi kan lita på att rätt artiklar nu lagerförs vilket påverkar lagervärde och omsättningshastigheten positivt. ABC-klassificeringen är superb, likaså prognoserna och rapporterna, avslutar Lennart Johansson.

Läs mer om EazyStock: https://www.eazystock.com/sv/

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title