PLM

PLM&ERP NEWS NYHETSARKIV - Klicka på någon av flikarna nedan för ytterligare uppdelning av ämnena.

”Digitalt power house att räkna med” när tre nordiska spelare bildar Europas största Siemens-PLM...

Vad händer på PLM- och fabriksautomationsområdet framåt 2025? Vad ska vi göra då? Hur ska vi se ut 2030? Hur ser kundernas planer och behov ut? Vad behövs för att förverkliga Industri 4.0-lösningarna som är på väg att få fotfäste inom industrin?
Svaren på de här frågorna är några av de viktigaste skälen till att PLM-världen fått se Europas största Siemens-partner på kanalsidan födas, nya IDEAL GRP. Utvecklingen drar iväg snabbt nu och detta kräver resurser som kan hantera de utmaningar vägen framåt ser ut att bjuda på. Coronakrisen har snarare än att stjälpa den digitala huvudlinjen i utvecklingen stärkt vikten av att bygga ut användningen av de digitala verktygen. Sånt som PLM, produktinnovations-plattformar som integrerar produktutveckling med tillverkning och industriell IoT-teknologi som grund i smarta fabriker, är mer aktuellt än någonsin.
Där utvecklingsaxlarna möter varandra kommer IDEAL GRP in i spelet. Bolaget bygger på en sammanslagning av de nordiska PLM-bolagen Summ Systems, IDEAL PLM och Pro-STEP. Tillsammans omsatte de tre företagen under det senaste året ca 200 miljoner kronor. Man blir nu tillsammans 120 anställda och som Dick Nyström - IDEAL GRPs marknadsdirektör, grundare av Summ Systems och rutinerad CAD- och PLM-man - uttrycker saken: ”Ett digitalt power house att räkna med.” PLM&ERP News har träffat honom.

IFS och PTC demonstrerar starka lösningar för smarta fabriker på Chalmers lab

Svenska ERP-utvecklarens, IFS, Applications-lösning har sträckt in sina tentakler på många håll och särskilt intressant är att man finns med som en proaktiv spelare på tillverkningsområdet och sånt som smarta fabriker.
I detta sammanhang ligger man t ex bakom en uppmärksammad experimentverkstad på Chalmers. På Stena Industry Innovation Lab hos Chalmers har man byggt en test- och demonstrationsanläggning för nästa generations smarta fabriker. Här erbjuds framtidens ingenjörer snabba kommunikationssystem med 5G, en öppen robotmiljö och så kallad augmented reality-montering. Laboratoriet erbjuder även möjligheter för industrin att testa nya tekniska möjligheter i praktiska testbäddar, exempelvis andra robotsystem. Hjärnan i systemet är IFS affärssystem, men även från PLM-sidan finns en intressant medspelare engagerad i form av PTC med på banan; PTC vars ThingWorx (IoT) och AR-lösning Vuforia (Augmented Reality) finns med i den digitala verktygsuppsättningen.
– Maskinerna utför arbetet men IFS håller ihop helheten kan man säga, berättar Örjan Ekström som är senior lösningsarkitekt på IFS Nordics.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

19 000 drabbas när SCANIA stänger ner nästan allt – hur påverkas det stora...

Lastbilstillverkaren SCANIA stannar inte vid att permittera enligt förra veckans uppgivna siffror. Istället för de 9 000 som man då meddelade skulle permitteras i Sverige löpte bolaget idag linan ut och stänger ner så gott som hela den svenska verksamheten, vilket innebär att totalt 19 000 personer drabbas. Nu permitterar SCANIA även på tjänstemannaområdet, vid sidan av nedstängningen av tillverkningsanläggningarna.
- Blir det alltför långvarigt kan inte varsel uteslutas, säger presstalesmannen för SCANIA, Lars-åke Danielsson.
En av frågeställningarna kring detta är hur händelseutveckling i samband med coronakrisen påverkar SCANIAs stora införande av en helt ny PLM-plattform nästa år. ”The Starling Project”, som varit arbetsnamnet på detta, berör, enligt bolagets tidigare PLM-ansvarige 16 000 personer i alla led. Det är kort sagt en stor utmaning redan utan dagens tuffa effekter.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

”Effektivare DISTANSARBETE”: Dassault kampanjar för 3DEXPERIENCE i molnet

Det kommer knappast som nyhet att Coronakrisen satt fingret på värdet av att ha lösningar för distans- och hemarbete. I det närmaste mangrant har man bland PLM-spelarna börjat kampanja för sina plattformslösningar och hur dessa kan användas för att vända ett stopp i utvecklingsarbetet till en pågående, obruten och digitalt baserad arbetsprocess. De företag som inte haft den här typen av bredare plattformar på plats har fått en påminnelse om att det nu kan vara dags att dra gång ett digitaliseringsarbete, som ibland kanske blivit liggande eller fördröjts p g a pågående projekt där det kort sagt inte funnits tid att trava på i plattformsspåret.
Alltså kampanjas det nu mer eller mindre intensivt för detta bland utvecklarna, Dassault Systemes är inget undantag. Med sin 3DEXPERIENCE-plattform menar man sig också ha ett bra förslag att lägga upp på kampanjbordet.
PLM&ERP News har tittat närmare på denna, en av marknadens bredaste portföljer för produktutveckling och tillverkning.
Klicka på rubriken för att läsa mer.

TECHNIA har hittills klarat Coronakrisen utan tuffa affärsavbrott – nu etablerar man sitt PLM-event...

Hur länge Covid-19 och coronaviruset kommer att hålla mänskligheten i sina klor är i dagsläget högst oklart. Men oavsett detta blir en sak blir tydlig vart efter dagarna går: Vi har fått se en imponerande kraftsamling hos företagen inom PLM- och ERP-området, präglad av en spännande kreativitet och vilja till hjälpande engagemang, där man kunnat visa att det i stort sett alltid finns lösningar eller alternativa vägar ut utföra de delar av produktframtagningsarbetet som inte är beroende av att fabriksanläggningarna är öppna.
Det kan t o m bli så att Coronakrisen innebär ett genombrott för digitala kundevent, menar exempelvis Dassault-partnern, TECHNIA. Bolaget lanserade, redan innan de tunga coronaeffekterna lade sig som en allt blötare filt över landets organisations- och företagsverksamheter, sitt årliga event, PLM Innovation Forum, förkortat PLMIF, i en digital upplaga.
Men kundevent är en sak, än viktigare för den dagliga verksamheten är förstås hur coronakrisen påverkar en toppkonsult som TECHNIA. PLM&ERP News chefredaktör, Verdi Ogewell har talat med TECHNIA-chefen, Jonas Gejer, som visar sig vara överraskande positiv givet de tuffa effekter många av bolagets kunder – och för all del också konkurrenter – möter i Covid-19s fotspår. - Vi har än så länge inte drabbats så hårt som flera andra, säger Gejer. Kundprojekten ligger i allmänhet kvar och körs enligt plan, även om vi fått tänka out-of-the-box i hur vi lägger upp kundkontakterna. Men i och med att vi har en omfattande vana vid digitala leveranser, inte minst via vårt indiska dotterbolag, har det gått bra.
Klicka på rubriken för att läsa hela intervjun med Jonas Gejer.

Sju dagar som skakat industri-Sverige … men som väcker hopp!

Den gångna veckan är tveklöst en av de tuffaste sedan andra världskriget för världen, Sverige och den svenska industrin. Coronavirusets härjningar har resulterat i en vecka som skakat tillvaron i sina grundvalar. Den svenska industrin, som är extremt exportberoende, givetvis inkluderad. Ingen kommer undan när smittoriskerna från Covid-19 ska begränsas så långt det går. Läget är allvarligt, men har samtidigt fört med sig något hoppfullt, en samling kring det gemensamma och en enorm vilja att hjälpa till för att mildra verkningarna.
Regeringens coronapaket är ett exempel. Politiker som lägger undan det vanliga käbblet och för en gångs skull ser de stora linjerna och visar att det går att agera direkt på problem. En sjukvårdsapparat som gör ett fantastiskt jobb. Och inte minst, en industri som vågat ta ansvar för det man kan, som skickat hem de anställda där det varit möjligt, för att istället låta medarbetarna att jobba på distans; allt i akt och mening att begränsa smittoriskerna och Covid-19s skadeverkningar.
Klicka på rubriken för att läsa PLM&ERP News chefredaktörs, Verdi Ogewells, krönika.

PLM/COST MANAGEMENT allt hetare: Kan spara från 10 000-tals kronor till över 100 miljoner!

En PLM-relaterad ”stand-alone-lösning”, som kan spara in från tiotusentals kronor till över 100 miljoner – är detta möjligt?
- Absolut, säger rutinerade PLM-mannen Tony Bergström med en lång erfarenhet från området. Han har slagit sig ihop med Mats Bergkvist, specialist med mångårig erfarenhet från ”Cost Management-domänen”, och bildat bolaget ET Advisory. Missionen är att marknadsföra och sälja en mjukvara från Siemens, ”stand-alone-lösningen” Teamcenter Product Cost Management (TcPCM).
- Den här lösningen är ett sätt att säkerställa att du får rätt pris på det du köper in i komponentväg, i allt från elektronik och plaster till metallkomponenter och system. Programmet är en modulär ”end-to-end-lösning”, som hanterar produktkostnader under hela processen, från köpt material, via interna tillverkningsprocesser, fram till lönsamhetsanalyser. Men det handlar också om att få kontroll och transparens över processer och kostnader som relaterar till det du beställer och köper från dina underleverantörer. Eller att du som underleverantör kan få besked om vad en komponent eller ett system borde kosta och kunna möta de korta offerttiderna som krävs idag, säger Tony Bergström.
Detta, hävdar han, stärker inte bara köparens konkurrenskraft, utan egentligen också leverantörens, som dels kan vässa sina processer och dels få ner sin prisbild.
Möt honom i dagens djupintervju, som kan bidra till att spara stora pengar till ditt företag.

PLM/PDM: Klarar företagens PLM-upplägg distans- och hemarbete? Vi har titta på några av lösningarna

Bill Gates förutspådde en Covid-19-liknande situation redan för fem år sedan.
Det lär ha varit så att Microsoftgrundare, Bill Gates, redan under ett TED-event för fem år sedan i princip förutspådde en COVID-19-liknande situation och hur det skulle kunna påverka organisations- företags- och samhällslivet. Det berättar idag PLM&ERP News amerikanske kollega, bloggaren Oleg Shilovitsky. För dem som följt Microsoft är det också tydligt att Gates tankar kring detta satt sig i bolagets organisation. Få spelare på IT-området har lika tydligt under de senaste fem åren förespråkat just distans- eller hemarbete.
I skenet av Coronaviruset och Covid-19 skulle han kunna ha sagt: ”Vad var det jag sa?” Idag tvingas företag runt om i världen till massiva insatser för att etablera distansarbete. Medarbetare skickas hem många företag tvingas akutbehandla frågor som kommer i spåren av detta. Saken väcker frågor, hävdar Shilovitsky: Är företagen redo för detta, klarar systemen och infrastrukturen problematiken som uppstår när folk går över till de ”nya” arbetsformerna? Hur fungerar olika PDM- och PLM-infrastrukturer och arbetsupplägg den nya situationen? Vilka slutsatser kan man dra?
PLM&ERP News har tittat på några lösningar på marknaden som väl kan leva upp till behoven som skapas av distans- och hemarbete. Vilka är de? Klicka på rubriken för att läsa mer.

Mot 100-miljonersvallen: Deva Mecaneyes gör ”ALL-TIME-HIGH” för sjätte året i rad

Det går utomordentligt bra för teknikkonsulten DEVA Mecaneyes. När man nu summerat fjolåret står det klart att man ännu en gång lyckats nå ett all-time high, faktiskt för sjätte året i rad.
Omsättningen landade på nära 100 miljoner, 99,7 för att vara exakt, vilket innebär att företaget mer än dubblerat sina intäkter på fem år; med bibehållen god lönsamhet. Tillväxten har skett inom bolagets kärnområden produktutveckling och produktionsutveckling inriktat mot världsledande industribolag.
- Den största framgångsfaktorn är att vi lyckas attrahera och utveckla de vassaste ingenjörerna och ledarna, säger Magnus Welén, VD för Deva Mecaneyes.
Men det finns flera skäl för tillväxten och vad som ser ut som en ytterligt god potential för denna mälardalskonsult. Vilka då? Klicka på rubriken för att läsa mer.

”TAR INGA RISKER”: Så slår Corona och Covid-19 mot Siemens nordiska PLM-verksamhet

Coronaviruset får allt fler effekter på företagsverksamheterna. PLM-området är i detta knappast något undantag. PLM&ERP News har talat med chefen för Siemens Digital Industries nordiska PLM-rörelse, Mats Friberg, för att få en bild över hur läget utvecklar sig.
- Det är precis detta det handlar om, säger Friberg. Att följa utvecklingen. Som det ser ut idag gäller i första hand myndighetsbesluten. Dessa varierar en hel del, där vi i Norden idag ser hur Norge och Danmark går före med mer bestämda och snabba åtgärder, man stänger dagis, skolor och utbildningsanstalter, medan Sverige tenderar att vara en avvaktande och mer försiktig följare.
För den nordiska rörelsen betyder också den högsta globala bolagsledningens beslut (”Corporate”) mycket för hur man agerar, fortsätter Friberg:
- Så är det och klart är att vi ser en rad Covid-19-effekter, som inkluderar sånt som att folk får jobba hemma, vi ställer in eller skjuter på stora event och affärsresande dras ner till ett minimum. Dock måste poängteras att vi har en affär och leverans mot våra kunder, som också måste säkerställas, vilket betyder att det hela på sista raden blir en balansakt.
Läs mer genom att klicka på rubriken.

Success Stories

Intressant på PLM TV News

Aktuell ANALYS

3D-printing