Annons

Chefen för Siemens PLM, Tony Hemmelgarn, tar plats i nyckelstyrelse

Siemens Government Technologies (SGT) heter en synnerligen viktig del av Siemens i allmänhet och Siemens Digital Industries i synnerhet. Den är viktig i kraft av att USAs myndigheter och deras organisationer är något av nyckelkunder för den tyska PLM-, automations- och energijätten. De köper och använder utrustningar, system och mjukvaror för miljarder dollar varje år och Siemens Government Technologies är en ledande integrator av bolagets produkter, teknik, programvara och tjänster. Att effektivt hantera de amerikanska myndigheternas kundkrav är på sista raden en fråga om att se till att de får valuta för sina miljardinvesteringar.
Idag meddelar det tyska bolaget att Tony Hemmelgarn, CEO för Siemens Digital Industries Software till styrelseledamot i SGT. Detta är en utnämning som i högsta grad signalerar vilken avgörande betydelse mjukvarusidan och PLM-området har fått inom alla verksamheter och att Hemmelgarn personifierar Siemens framgångar på området genom sin erfarenhet, sitt ledarskap och uppbyggnaden av PLM-sidan till marknadsledande.

Anne Altman, IBMs ledare för federala affärer och SGTs styrelseordförande, konstaterar också i ett uttalande hur strategiskt avgörande detta med mjukvara och system är i sammanhanget.
– Med det alltmer komplexa beroendet av mjukvara och system som är av avgörande vikt för en rad regeringsuppdrag, är vi mycket glada över de faktorer som Tony Hemmelgarn tillför SGTs styrelseverksamhet; hans ledarskap, erfarenhet och insikter blir ett värdefullt tillskott, säger hon.

Mannen bakom Xcelerator-plattformen
För PLM&ERP News’ läsare är Tony Hemmelgarn en välkänd och ofta omskriven aktör. Vi har intervjuat honom vid en rad tillfällen, både i form av webb-TV-rapporter och skrivna artiklar. Han kom till Siemens (egentligen SDRC, som 2004 förvärvades av Siemens) 2001 och är under senare år, som chef för Software-divisionen, känd för att ha byggt upp bolagets teknikportfölj, framför allt på simuleringsområdet. På senare år har han också varit en av arkitekterna bakom uppbyggnaden av Xceleratorplattformen, som är vad man skulle kunna kalla för ”en bortom PLM-lösning”; eller som de ledande analytikerna Gartner och CIMdata definierar det – en Product Innovation Platform.
Portföljen som byggts upp under Henmmelgarns ledninghar gjort det möjligt för Siemens att hjälpa företag att skapa och utnyttja digitala tvillingar som ger nya insikter, möjligheter och nivåer av automatisering för att driva innovation.

SGTs styrelseordförande, Anne Altman.

Imponerande sällskap
Som medlem av SGTs styrelse har Tony Hemmelgarn ett imponerande sällskap. Ordförande, Anne Altman; Bob Coutts, f d CEO från Lockheed Martin; generallöjtnant John Sylvester, amerikanska armén; och Axel Meier, finansdirektör för Siemens AGs operativa företag Smart Infrastructure.
– Regeringsledare, som arbetar vid korsningen av hållbarhet för äldre system och snabb acceleration av nya system och produktionsmetoder, kräver en avancerad mjukvarudriven digital värdekedjelösning som Siemens är unikt kvalificerat att erbjuda detta, summerar Anne Altman saken.
I sin nya roll inom SGT kommer Hemmelgarn att hjäölpa bolaget att hantera nyckelkunder inom områdena energiproduktion och elasticitet, modern infrastruktur för smart infrastruktur och mjukvarudriven optimering av underhåll, underhåll och produktionsverksamhet över hela världen regeringen och dess leverantörsbas.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title