Annons

Conscia och andra vinnare i Kammarkollegiets upphandling av nätverk och säkerhet

Avtalet blir bindande när det undertecknats av leverantörerna och Statens inköpscentral inom Kammarkollegiet. Detta under förutsättning att ingen ansökan om överprövning lämnats in inom avtalsspärren fram till och med den 4 mars, 2022.

Erik Bertman, VD, Conscia Group.

ÖPPNAR FÖR EXPANSION
– Ramavtalet är ett viktigt steg för Conscia som en möjlighet att utveckla arbetet med den svenska offentliga sektorn. Det förstärker vår position på flera europeiska marknader som den bästa partnern för komplex och verksamhetskritisk IT-infrastruktur inom privat och offentlig sektor, säger Erik Bertman, VD, Conscia Group.

Kategorin nätverk och säkerhet hos Kammarkollegiet inkluderar hårdvara, mjukvara och tjänster som nätverksswitch, router, trådlöst nätverk, lastbalanserare, brandvägg, virtuellt privat nätverk, intrångsdetektering och övervakning.

CONSCIA KVALITETSSÄKRAT
– Vi är glada över möjligheten att få leverera säker, pålitlig IT-infrastruktur baserad på Cisco och kompletterad med andra ledande leverantörer till den svenska offentliga sektorn i större skala. Detta placerar oss bland de främsta systemintegratörerna, säger Lars Kyhlstedt, VD Conscia Sverige, och tillägger:
– Det passar vår ambition av att möta kundernas behov med smidighet, snabbhet och fokus och värdesätter våra högkvalitativa leveranser och vår expertis inom både rådgivning och produkter.

Effektiva lösningar på det ökande cybersäkerhetshotet är kärnan hos Conscia, som är känt för en mycket hög nivå av IT-infrastrukturexpertis. I Sverige har Conscia fler Cisco expertcertifieringar per konsult än någon annan systemintegratör.
Bolaget grundades 2003 och har idag cirka 900 anställda med de största verksamheterna inom finansiella tjänster, hälsovård, offentlig sektor, tillverkning, allmännyttiga tjänster och detaljhandel från kontor i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Nederländerna och Slovenien.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title