Annons

SYMETRI: ”Covid-19 sätter fingret på behov av vassare verktyg för distansarbete”

Addnodeägda PLM-, CAx- och BIM-konsulten Symetri kan spela en viktig roll när företagen inom SME-segmentet (små- och medelstora bolag) ska skapa, eller i många fall vässa vad man har på plats, för att bli effektiva när det gäller distansarbete.
I ett mejl till sina kunder skriver bolagets chef, Jens Kollserud att man under trycket av Coronakrisen kommer att, ”förstärka och vidareutveckla sin digitala leveranskapacitet för att säkerställa att man kan leverera våra projekt, supporttjänster och utbildning.”
Men Kollserud pekar också på vikten av att så många som möjligt kan arbeta hemifrån under de kommande veckorna för att minska risken för smittspridning: ”För vissa betyder det att arbetsuppgifter, resor och möten behöver ställas in. I situationer som dessa ser vi tydligt betydelsen av digitalisering och teknologi. Det är mycket som går att göra online såsom att hantera projekt och molnbaserade data, delta på interna och externa möten och inte minst dela med sig av kunskap och insikter.”

På de många ställen inom IT-, PLM- och ERP-området har de utmanande tiderna akut skapat behov av bra lösningar för distans- och hemarbete. Det står nämligen nu klart för alla – samhällen, familjer, företag och organisationer – att vi påverkas av coronaviruset (COVID-19) och vi parallellt med detta står inför svåra val. Men att i detta värna om dels sina kunders och dels sina anställdas hälsa är en topprioritet. Autodeskåterförsäljaren och PLM-/BIM- och CAD-konsulten Symetri är inget undantag.
– Vi kommer göra allt vi kan för att stötta människor och företagens olika behov i dessa osäkra tider, konstaterar Jens Kollserud.

Vad kan Symetri göra?
Så, vad kan Symetri göra? Mycket, när det gäller att bistå med att etablera digitala lösningar för företagens skilda behov. Här är några exempel som Kollserud pekar på:
• Säkerställa att medarbetare har tillgång till rätt verktyg och lösningar för kundprojekten.
• Lösningar som gör det möjligt för alla medlemmar i ett projekt att arbeta i en gemensam och säker digital miljö, oavsett var man befinner sig.
• Kunskapsutveckling och support via digitala lösningar hjälpmedel och plattformar.
• Support, installation, konsultation och programutveckling på distans.

Symetris management-team.

Långt fram i onlinespåret
Han noterar i sitt mejl också att Symetri sedan länge ligger långt fram i online-spåret. En stor del av bolagets tjänsteutbud utförs redan över nätet. Men under den kommande tiden kommer bolaget att förstärka och vidareutveckla sin digitala leveranskapacitet för att säkerställa att man kan leverera på sina projekt, supporttjänster och utbildning. Man kommer också allmänt att göra allt för att stötta människorna, företagen och deras projekt, så att de kan fortsätta jobba, trots de nya förutsättningarna som Covid-19 för med sig, säger Kollserud.
– Våra experter finns tillgängliga för att ge råd och stöttning. De kan guida er kring hur ni sätter upp nya smarta arbetssätt så att ni fortsatt kan skapa värden för era kunder.

Inställt stort BIM-event
Inom parentes kan noteras att bolagets stora event, Nordic BIM Summit, den 31 mars till 1 april, precis som i stort sett alla andra liknande användarsammankomster inom branschen, blivit inställt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title