Annons

KRÖNIKA: Coronavirusets ruggiga MATEMATIK

Om jag räknat rätt – jag är absolut ingen matematiker – ser det hela då ut så här:

CASE 1 – ”vanlig influensa” där en person
inledningsvis sprider smittan vidare till i snitt 1,3 personer

1,3 sprider då smittan vidare till 1,3 = 1,69
1,69 sprider till 1,3 = 2,197
2,197 sprider till 1,3 = 2,8561
2,8561 sprider till 1,3 = 3,71293
3,71293 sprider till 1,3 = 4,826809
4,826809 sprider till 1,3 = 6,2748517
6,2748517 sprider till 1,3 = 8,15730721
8,15730721 sprider till 1,3 =1 0,604499373
10,604499373 sprider till 1,3 = 13,7858491849

Efter tio vändor har en person spridit influensan vidare till ca 14 personer.

CASE 2 – ”Corona” – en person sprider nu till i snitt 3 personer
1 person sprider till 3
3 sprider till 3 = 9
9 sprider till 3 = 27
27 sprider till 3 = 81
81 sprider till 3 = 243
243 sprider till 3 = 729
729 sprider till 3 = 2187
2187 sprider till 3 = 6561
6561 sprider till 3 = 19683
19683 sprider till 3 = 59 049

Efter tio vändor har en person i detta Coronafall istället spridit influensan till
ca 59 000 personer.

Skillnaden är förstås närmast monstruös och man blir plötsligt rätt klar över varför gränsstängningar, karantäner, nedstängningar av större fabriker och annat kan vara motiverat, även om vi dagsläget vet att influensan främst är livsfarlig för vissa riskgrupper.

Christer Wallberg, styrelseproffs med en rad uppdrag i svenskt näringsliv. Bl a är han SO i Xllnc, Dela Mecaneyes och Almi Invest Östra Mellansverige. Han är också tidigare CEO på Tacton, där han idag kvarstår som vice styrelseordförande.

En styrelseordförandes
syn på saken
Apropå detta med Coronavirusets matematik, fick jag ett intressant mejl från Christer Wallberg, som är en välkänd och synnerligen respekterad aktör inom teknologibranschen, bl a är han idag styrelseorförande i Xllnc, Deva Mecaneyes och Almi Invest Östra Mellansverige. Han har också varit CEO för Tacton, där han f ö fortfarande är exekutiv vice styrelseordförande.

Så här skriver Wallberg:
”Jag har försökt att titta i spåkulan och använda lite sunt förnuft. För ca 7 veckor sedan gick jag ut till alla VD:ar i de styrelser som jag sitter i och bad dem förbereda sig på det som har hänt nu. Det var relativt enkelt att se att det inte fanns någon möjlighet att stoppa Coronavirusets spridning och eftersom myndigheterna i Kina tagit till så drastiska åtgärder som de gjort var det relativt enkelt att förstå att de västerländska politikerna skulla vara tvungna att följa efter. Ingen vågade något annat.”

Trubbiga åtgärder – skjuter mygg med kanon
”Allmänt är åtgärderna är väldigt trubbiga,” fortsätter han. ”Det är som att skjuta mygg med kanon. Jag  tror inte strategierna som man vidtagit kommer att fungera, utan man måste jobba på ett annat sätt.

När detta mejl skrivs är det ca 250 000 officiellt testade personer som har eller har haft Corona viruset i världen. I Sverige så är siffran ca 1500 personer. (Som bekant har denna utveckling tagit en exponentiell tillväxtkurva och är i enlighet med Wallbergs förutsägelser, betydligt högre)

Om vi antar ett relativt stort mörkertal och gissar på att den korrekta siffran är 10 ggr så stor får vi följande intressant statistik:
2,5 miljoner världen och 15 000 i Sverige. Om vi räknar på siffran 9 miljarder i världen och 9 miljoner i Sverige får vi följande siffra:

  • 2,5M/9 000 M = 0,028% som är smittade av världens befolkning
  • 15k/9 000k = 0,17% av Sveriges befolkning

Trots att jag multiplicerade den officiella siffran med 10 gånger så är det bara en försumbar del av befolkningen som är smittad.
Enligt experter inom pandemi så behövs det ca 60% immunitet av befolkningen innan smittan avtar kraftigt. Vi är inte ens i närheten av den tröskeln.
De åtgärder vi just nu gör kommer bara att fördröja tiden det tar att nå immunitet.

Några alternativa vägar att hantera Corona/Covid-19
Det finns enligt min mening bara några vettiga alternativ (man kan kombinera dessa tre strategier också beroende när i tiden vacciner och antivirala läkemedel kommer):

  1. Totalt isolera riskgrupperna och låt smittan snabbt sprida sig så vi får immunitet i befolkningen. Friska människor blir knappt sjuka
  2. Mycket snabbt få fram ett antiviralt läkemedel som redan används och är testad för annat virus, typ AIDS broms medicin. Använd den för att behandla riskgrupperna när de fått Corona och låt resten av befolkningen snabbt bli infekterad
  3. När det första bevisade vaccinet kommer fram. Använd den bara för riskgrupperna men låt resten av befolkningen få viruset. Innan man törs göra massvaccination på hela befolkningen måste man testa vaccinet minst ett år. Det är för stor risk att ge det till friska människor eftersom Coronasjukdomen inte är farlig för friska människor.

Med dagens strategi, så kommer Coronaviruset att snabbt blomma upp igen så fort vi släpper på karantänåtgärderna. Jag tror inte världen går att hålla stängt i mer än 2-3 månader, sedan brakar försörjningsystemet totalt ihop och då får vi livsmedelsbrist, läkemedelsbrist, elavbrott, osv,” avslutar Christer Wallberg.

Idag vet vi mer om sakernas utveckling och mycket pekar mot att vi i bästa fall kan se vissa lättnader i utvecklingen till sommaren.

Av Verdi Ogewell/PLM&ERP News

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title