Annons

Därför är det ett smart drag av SIEMENS att gå ihop med SALESFORCE kring PLM & SLM

Det engelska begreppet ”servitization” är ett av uttrycken som i växande omfattning använts i industriverksamheter under det senaste decenniet. Stiliserat handlar detta om att vässa en organisations produkter och processer så att bättre värde kan skapas, både för tillverkaren och för deras slutkunder. I princip är detta ett skifte från att sälja produkter till att sälja produkten som en tjänst. CRM (Customer Relation Management) och SLM (Service Lifecycle Management) spelar viktiga roller i detta, liksom att koppla ihop detta med PLM. Rolls Royce är ett välkänt exempel på servitisering, där man ändrat verksamhetsmodell från försäljning av jetmotorer till försäljning av motordrag-kraft per timme.
Inom PLM-branschen har särskilt PTC varit tidigt ute med att utveckla system för SLM. Men idag är man långt ifrån ensamma, många är där och tänker ta för sig och utöka sina mjukvarukapabiliteter för att möta den växande efterfrågan på ”servitizationtjänster”. Siemens Digital Industries Software är en av dem.
Idag annonserar bolaget att man tillsammans med moln-CRM-jätten Salesforce tar ett större grepp om SLM-sidan. Med en ny app, Teamcenter SLM, kopplar Siemens ihop sin mycket kapabla PLM/cPDm-plattform, Teamcenter, med Salesforce Manufacturing Cloud och Service Cloud. Appen, som finns på på Salesforce AppExchange, möjliggör ett integrerat, tvärvetenskapligt samarbete som driver företags digitala transformation.
Detta är onekligen ett smart drag av Tony Hemmelgarn och hans medarbetare, framför allt relaterat till den nya partnern storlek och globala räckvidd. Salesforce CRM-system har exempelvis globalt mer än 150 000 företag på användarlistan. En gigantisk plattform alltså, som via det nya partnerskapet mellan bolagen kan hjälpa tillverkare att öka effektiviteten i sina erbjudanden kring produkttjänster och skapa nya intäktsströmmar.
- Vi går samman för att göra det möjligt för tillverkare att koppla upp sig mot sina kunder på helt nya sätt genom denna innovativa integration av plattformar för servicelivscykeln och kundrelationer, säger Zvi Feuer, senior VP för digital tillverkning inom Siemens Digital Industries Software.
Tanken är att den nya AI-baserade SaaS-integrationen ska hjälpa tillverkare att bygga återkopplingsslingor, eller loopar, mellan tjänsteutförande och produktutveckling, vilket möjliggör kontinuerlig innovation. PLM-systemet ihopkopplat med användningen av produkter på fältet, kort sagt. Idén är smart och möter inte minst krav som finns i relationer mellan tillverkare och slutkunder, på att få ökad kvalitet i produkterna; förbättringar som exempelvis kan ge färre driftsstopp för att utslitna delar byts innan de går sönder och som också kan ge optimerade upptider. Eller implementering av funktionsförbättringar kopplat till hur produkter används i verkliga livet. Detta i allt från i allt från flygplansmotorer och grävmaskiner till industriutrustningar och transportfordon.

Nu ska konstateras att Salesforce inte bara är starka på att hjälpa företag att hålla reda på kundinteraktioner och försäljningsdata. Man erbjuder också flera funktioner för att hjälpa företag att automatisera sina försäljnings- och marknadsföringsprocesser, som e-postmarknadsföring och generering av leads.

– Genom vårt nya samarbete med Salesforce hjälper vi tillverkare att gå över till ”servitisering” genom en sluten slinga där integrationen sammanför produktkunskap med hela kundberättelsen. Appen ger en förbättrad kundservice-upplevelse som kan revolutionera serviceverksamheten, främja samarbete mellan ingenjörs- och serviceteam och öka kundnöjdheten – genom att leverera rätt information vid rätt tidpunkt på en enda, centraliserad plats, summerar Zvi Feuer den nya satsningen.

Med enkel tillgång till tjänstedata kan tillverkare driva kontinuerliga produktförbättringar eftersom lärdomar från serviceevenemang blir en del av varje tillgångs digitala tvilling.

Teamcenters SLM-app på Salesforce AppExchange
Vad man nu tillkännagivit är att Siemens nya Teamcenter SLM-app kommer att finnas på Salesforce AppExchange. Detta har utvecklats i ett samarbete med Salesforce. Appen kopplar samman produktutveckling och produkttjänstverksamhet genom att sammanföra Teamcenter Service Lifecycle Management-lösningen från Siemens Xcelerator-portföljen med Salesforce Manufacturing Cloud och Salesforce Service Cloud. Denna nya app gör det möjligt för tillverkare att anta mer servicecentrerade affärsmodeller, förbättra kundupplevelsen och öka tjänsteintäkterna.

Ger tillgång till Salesforce AI-teknik Einstein

Fördelarna med den nya Teamcenter SLM-appen inkluderar att förbättra operativ effektivitet genom ett bättre förstagångsfix-förhållande, sänka kostnaden för service och hjälpa till att förbättra anpassningen mellan försäljning och serviceinsatser. Utrustade med rätt tillgångsinformation, verktyg och lager kan serviceteam förbättra kundserviceupplevelsen och driva intäktsökning.

 Feuer säger också att Aappen ger större insyn för tekniker och fältpersonal i information om kundtillgångar tillsammans med den grafiskt rika produktdatan, som hanteras i Teamcenter – vilket hjälper serviceaktiviteter att slutföras framgångsrikt första gången.

Achyut Jajoo, SVP & GM för Manufacturing and Automotive, Salesforce.

En del av varje tillgångs digitala tvilling
Med tillgång till Einstein, Salesforces AI-teknik, kan appen skanna kunskapsartiklar skapade från serviceplaner som skrivits i Teamcenter för att hjälpa till att hitta resurser och lösningar. Med enkel tillgång till tjänstedata kan tillverkare driva kontinuerliga produktförbättringar eftersom lärdomar från serviceevenemang blir en del av varje tillgångs digitala tvilling.
– Vi är glada över att samarbeta med Siemens för att hjälpa tillverkare att öka effektiviteten, ge bättre service och öppna nya intäktsströmmar, säger Achyut Jajoo, SVP & GM för Manufacturing and Automotive, Salesforce. Han tillägger att:
– Genom att föra samman Salesforce, som drivs av realtidsdata och AI, med Siemens Teamcenter service lifecycle management, kan vi hjälpa till att främja digital transformation inom hela sektorn och ge tillverkare möjlighet att leverera bättre service samtidigt som vi genererar nya intäktsströmmar.

Teamcenter SLM-appen finns nu tillgänglig på Salesforce AppExchange.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title