Annons

DevOps-tjänster av hög kvalitet fokus när GitLab expanderar kanalprogrammet

Till bakgrunden hör att bolaget kickstartade sin kanalexpansion i januari när Michelle Hodges anställdes som chef för globala kanaler.

GitLabs kanalchef, Michelle Hodges.

– I takt med att företag utvecklar sina DevOps-rutiner inom en allt mer mogen livscykel vill vi skapa ett ekosystem av partners som kan arbeta tillsammans och skapa ett större kundvärde, förklarar Michelle Hodges, VP och global kanalchef. Vi odlar en community som bygger på strategiska relationer och skapar en miljö där varje partner kan bidra. Vi ser fram emot att utveckla programmet tillsammans med våra partners och bygga tjänster med högt värde för kunderna.

Betydande tillväxtmöjligheter
Detta, menar man, skapar betydande tillväxt- och marginalmöjligheter för sina partners, särskilt när det gäller leverans av partnertjänster till kunder.
Programmet erbjuder tre spår:
Open: Detta spår lämpar sig bäst för återförsäljare, integrerare och andra partners inom försäljning och tjänster. Partners i det här spåret får förmåner och incitament när de identifierar nya kunder, nya möjligheter och levererar tjänster som gynnar införandet och användningen av GitLab. Som incitament erbjuds produktrabatter, prisnedsättningar och arvoden vid värvning.
Select: Fokus här är på att bygga upp strategiska relationer med partners som strävar efter att erbjuda DevOps-expertis och tjänster av högt värde till kunder som driver införandet och användningen av GitLab. Merparten av dessa partners kommer att utveckla en egen Gitlab Practice (praxis) så att de kan leverera professionella, konsult- och rådgivande tjänster och förväntas bidra till högre återkommande intäkter för GitLab-produkter.
Teknologi: Detta spår är avsett för teknikpartners (oberoende mjukvaruleverantörer) vars fokus är kompletterande lösningar genom produktintegrationer med GitLab. Teknikpartners har en nyckelroll i att utöka GitLabs kundlösningar och funktioner genom integration med molnplattformar, Kubernetes och äldre DevOps-lösningar.

– När vi utökar vårt partnerprogram bygger vi vidare på nuvarande strategiska relationer med de största leverantörerna av moln och Kubernetes, säger Brandon Jung, VP och ansvarig för GitLabs allianser. Våra kunder letar efter de personer, processer och plattformar som kan stödja deras digitala omvandlingar. När vi bygger dessa partnerskap är det avgörande att vi förenar allt detta så vi kan tillgodose kundernas krav och främja deras framgångar.

Bygger på Open Source
Allmänt om GitLab kan noteras att man erbjuder ett datalager, ett användargränssnitt och en rättighetsmodell över hela DevOps-livscykeln. Detta gör det möjligt för team att avsevärt minska utgivningscykel genom mer effektiva samarbeten och förbättrat fokus. GitLab bygger vidare på Open Source och tillvaratar bidrag från ett nätverk av tusentals utvecklare och miljoner användare för att kontinuerligt kunna leverera DevOps-innovationer.

Geely’s produktutvecklingsbolag, CEVT, med bas i Göteborg tar fram bottenplattformar för fordonstillverkarna inom gruppen, bl a då Volvo Cars. Bolaget har använt sig av DevOps i samband med sitt utvecklingsarbete.

Vad är DevOps?
PLM&ERP News har tidigare skildrat värdet av DevOps-satsningar, bl a i samband med Geely’s produktutvecklingsbolag, CEVT, som med bas i Göteborg tar fram bottenplattformar för fordonstillverkarna inom gruppen, bl a då Volvo Cars.
DevOps-konceptet har under ledning av CEVTs PLM-ansvarige, Erik Gräns, nått utmärkta resultat, vilket speglas i bolagets väl uppbyggda fordonsplattformar som används bl a av Volvo Cars inom Geelygruppen. Vi talar här om CMA-arkitekturen, vilket i princip är bottenplattan till de nya bilar som tas fram. Man använder i detta ett upplägg som bygger på ett modulärt koncept baserat på en långt driven digitalisering, där PLM-systemet i allmänhet – CEVT använder Siemens PLMs Teamcenter – och produktkonfigurationen i synnerhet är bärande pelare i utvecklingsarbetet.
DevOps är i skenet av detta sålunda både intressant och centralt när Volvoorganisationen går vidare i utvecklingsarbetet. Men vad handlar det egentligen om?

DevOps-konceptet är en kontinuerlig utvecklingsprocess med den välbekanta ”liggande evighetsåttan” som illustrativ symbol (bilden ovan); förloppet tar nämligen egentligen aldrig slut.

En kontinuerlig, integrerad och
helhetsbaserad utvecklingsprocess
Man skulle kunna beskriva DevOps-konceptet som en kontinuerlig utvecklingsprocess med den välbekanta ”liggande evighetsåttan” som illustrativ symbol (bilden ovan); förloppet tar nämligen egentligen aldrig slut.
Frontit-konsulten Robert Gistvik har gjort en utmärkt beskrivning av saken:
”DevOps är ett resultat av den agila metodikens behov av snabba cykler och handlar om samarbetet mellan utveckling (Dev som i Development) och IT Operations (Ops). Vad man tar sikte på är att möjliggöra en kultur och miljö där det går att bygga, testa och lansera ofta, snabbt och tillförlitligt.
Fokus ligger på kulturella och strukturella förändringar med syfte att föra samman de som utvecklar och de som ansvarar för infrastrukturen. Det finns inte ett specifikt verktyg för DevOps utan det är istället en uppsättning av verktyg som används i en verktygskedja, toolchain, där varje verktyg passar in i en eller flera av faserna.
Notera att kedjan inte har någon riktig början eller slut så resultaten av mätningar och slutsatser av senaste lanseringen ska tillbaka in i planeringsdelen. Tiden mellan en planering till nästa beror helt och hållet på vilka förutsättningar ens system har och vad man vill uppnå, men hela DevOps-tanken bygger på att korta den så mycket det går.

 • Kontinuerlig integration
  Ett av målen är ”continuous integration” (CI), eller kontinuerlig integration, vilket handlar om att minska antalet komplexa kodsammanslagningar genom att kontinuerligt slå ihop koden som utvecklas till en gemensam kodbas, helst så fort någon ny funktionalitet eller del av funktionalitet blivit klar. Utöver att koden samlas ihop kontinuerligt ska den även byggas och testas automatiskt vid varje incheckning med enhetstester för att se att den nya koden inte ger några oväntade följder. CI är en vital del för att kunna uppfylla Create-delen (och delvis Verify-delen) i DevOps toolchain.
 • Kontinuerliga leveranser & utrullningar
  Dessa begrepp blandas ofta ihop dels med huvudtermen DevOps, men även med varandra. De är liknande, men med en viktig skillnad: Med ”continuous delivery” (CD) avses att varje bygge teamet levererar kan släppas ut i produktion, men det är däremot inte säkert att så blir fallet på grund av andra skäl, t ex affärsmässiga. ”Continuous deployment” (”utrullningar”) å andra sidan betyder att det är just detta som görs. Alla byggen som går igenom med godkänd status kommer att läggas ut i produktion. Dessa metoder kopplas till Verify- (delvis), Package-, Release- och Configure-delarna i DevOps verktygskedja (”toolchain”).
  Båda dessa upplägg kräver väl utbyggd testautomatisering för att kunna vara framgångsrika.
 • Vinster med DevOps
  I kvalitetssammanhang talar man ibland om att, ”man blir vad man mäter”. Samma princip kan tillämpas i detta område. Med DevOps kan verksamheten styras åt det håll som är önskvärt. Är det viktigaste målet att snabbt kunna få ut sina releaser så finns det verktyg för det, men DevOps kan lika gärna användas till att enbart höja en produkts kvalitet.
  Att börja med DevOps innebär alltså lite kort att få bättre koll på sin leveransprocess, skapa en medvetenhet om hur verksamheten fungerar och förhoppningsvis öka samarbetet mellan avdelningar.”
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title