Annons

DHL förenklar implementering av robotteknik med Blue Yonder och Microsoft

DHL Supply Chain har över 2 000 anläggningar, så man vet från en omfattande praktisk erfarenhet hur komplext, tidskrävande och kostsamt det kan vara att integrera nya robotar i befintliga plattformar och ansluta dessa till sina kunders olika lagerhanteringssystem.
– Det är just därför den nya plattformen är så effektiv. Vår första implementering av den nya plattformen med 6 River Systems på en av våra anläggningar i Madrid visar redan att integreringstiden minskat med 60 procent. Med framtida implementeringar räknar vi med förbättringar på upp till 90 procent, säger Markus Voss.

Minskar komplexiteten
Den första implementeringen vid en DHL Supply Chain-anläggning i Madrid har redan visat att den nya plattformen kan minska komplexiteten och påskynda integreringen av robotsystem i ett befintligt lagerhanteringssystem. Samtidigt ger plattformen större flexibilitet i valet av olika robotleverantörer i ett system. Plattformen drivs av Blue Yonders Luminate Platform med maskinlärning (ML). Tack vare plattfomens funktioner för aktivitetshantering så ökar effektiviteten i lagren.

– Att bygga en pålitlig och flexibel försörjningskedja är avgörande för att kunna hantera kundernas föränderliga behov. Genom att digitalisera sina lagerlösningar förenklar DHL integreringen av komplexa IoT-system och öppnar upp för nya affärsmöjligheter inom logistikbranschen. De stora vinsterna finns i tidsbesparing, global skalbarhet, sänkta kostnader och högre säkerhet, säger Sam George, VP för Azure IoT på Microsoft.
– Genom att använda Blue Yonders Luminate Platform får DHL en lösning som kan implementeras på alla sina distributionsanläggningar genom en SaaS-applikation i molnet. När det periodvis råder brist på arbetskraft, som under högsäsong, kan DHLs anläggningar nu snabbt ta in en robotleverantör för att öka sin resurskapacitet och ge avlastning till sin personal, säger Johan Reventberg, EMEA-chef på Blue Yonder.

Ingår i DHL’s digitaliseringsstrategi
Med samarbetet kombinerar DHL Supply Chain, Microsoft och Blue Yonder sina styrkor inom kundcentrerad logistik, säkra molntjänster i global omfattning samt end-to-end-integrering i försörjningskedjan för att förbättra lagerhantering och driftsäkerhet.

Den nya mjukvaruplattformen ingår i DHL Supply Chains omfattande digitaliseringsstrategi, som även inkluderar användningen av tekniker som robotar, så kallade wearables samt dataanalys.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title