Annons

Doktorsavhandling om ”oegentligheter” i visköst beteende hos metallurgiska slaggsystem

Hur skulle en vetenskaplig förklaring se ut till varför det uppträder ”oegentligheter” i det viskösa beteendet hos vissa metallurgiska slaggsystem? Den frågan har Dimitrios Siafakas tittat närmare på i en doktorsavhandling från Tekniska högskolan, Jönköping University.
”On particles and slags in steel casting,” har Siafakas rubricerat sin avhandling, i vilken han också ville identifiera vilka element eller ämnen som kan användas för kornförädling av austenitiska stål.

Denna typ av forskning kan bidra till att identifiera vilka ämnen är potenta kärnbildare för austenitiska stål utan och bereda väg för att utveckla nya och förbättra konventionella desoxidation och ympningsprocesser med det slutliga målet att förbättra den gjutna komponentens mekaniska egenskaper.

Dimitrios Siafakas har med sin forskning kunnat visa;

Dimitrios Siafakas forskning kan bidra till att identifiera vilka ämnen är potenta kärnbildare för austenitiska stål och bereda väg för att utveckla nya och förbättra konventionella desoxidation och ympningsprocesser.
  • En vetenskapligt giltig förklaring av oegentligheter i det viskösa beteendet hos vissa metallurgiska slaggsystem.
  • Identifiering av flera potenta substanser för mikrostrukturell förfining av gjutet Hadfield stål.
  • Experimentellt bevis på att det finns en bra korrelation mellan termodynamisk modellering och experimentella observationer i båda fallen (slag- och partikelutfällning i Hadfield-stål)

    – Termofysiska egenskaper är mycket viktiga som input för modelleringsverktyg som används av metalltillverkning och gjutningsindustrin för utveckling och förbättring av metallurgiska och gjutningsprocesser. Standardisering och utveckling av metoderna för mätning av termofysiska egenskaper kan ge mer noggranna och pålitliga data som i sin tur kan avsevärt förbättra noggrannheten och tillförlitligheten hos modelleringsverktygen, säger Dimitrios Siafakas.

Implementering av inokulationsprocesser
Framtida implementering av inokulationsprocesser för austenitiska stål av industrin kan positivt påverka de gjutna komponenternas mekaniska egenskaper och minska risken för defekter, vilket väsentligt ökar produktkvaliteten.
Dimitrios Siafakas har sedan tidigare två masterexamen, en från University of Ioannina i Grekland (Department of Material Science and Engineering) och den andra från Kungliga Tekniska Högskolan inom materialvetenskapsområdet med fokus på metallurgiska processer och komponentgjutning.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title