Annons

EAM/Case GÖTEBORGS ENERGI: Infor säkrar underhåll på ställen som aldrig får stå stilla

Infor EAM är integrerat med flera andra system som Göteborgs Energi använder. Dels tekniska integrationer med driftsövervakning för att se och visualisera var underhållsarbeten pågår i olika anläggningar. Dels med ekonomisystemet för att kunna spåra alla kostnader som underhållsarbeten genererar.
Och fler funktioner planeras att tas i drift där tidigare manuella rutiner kommer digitaliseras, som till exempel för arbetstillstånd där åtgärder som är regelstyrda lättare kan följas upp. Likaså finns önskemål att stärka kopplingen mellan Infor EAM och dokumenthanteringssystemet Masterexplorer. Det gör det lättare för servicepersonal på fältet att öppna teknisk dokumentation direkt inifrån Infor EAM när de är ute på en anläggning och arbetar.

TILLGÅNGAR ATT FÖRVALTA OCH UNDERHÅLLA
Göteborg står inför en omfattande stadsutveckling med massor av spännande utmaningar. Här jobbar Göteborgs Energi förutom med att skapa hållbara och trygga lösningar inom energi och stadsfiber också för ett större mål – ett hållbart Göteborg.
Fjärrvärmesystemet är blodomloppet med tre produktionsanläggningar som värmer 90 procent av flerbostadshusen i Göteborg, runt 12 000 villor och en mängd industrier, kontor, affärer och offentliga byggnader. Nätet är 1 350 km långt och 93 procent av fjärrvärmen kommer från återvunnen eller förnybar energi. Göteborgs elnät är 7 000 km långt och i det leds el som produceras i tre kraftvärmeverk, en solcellspark samt vindkraftverk. Göteborgs Energi ansvarar också för underhållet av ett antal laddstationer för elbilar och bussar. Och slutligen äger och driver Göteborgs Energi ett oberoende och neutralt stadsfibernät i Göteborg som når runt 100 000 hushåll och 60 000 företag.

Flera funktioner planeras att tas i drift där tidigare manuella rutiner kommer digitaliserasgenom att stärka kopplingen mellan Infor EAM och dokumenthanteringssystemet Masterexplorer räknar man med att kunna göra det lättare för servicepersonal på fältet att öppna teknisk dokumentation direkt inifrån Infor EAM när de är ute på en anläggning och arbetar.

EAM FULLT UT
Sedan drygt 20 år använder sig Göteborgs Energi alltså av det som idag är Infor EAM för att underhålla denna komplexa mix av olika tillgångar. Då hette systemet R5 och har sedan dess via olika iterationer varit MP5/Datastream 7 i-system till dagens Infor EAM. I Infor EAM jobbar runt 1150 olika användare som har olika roller på fältet och inom administrationen. Det handlar om tidsskrivning, inköp- och logistikhantering samt planering och utförandet av arbeten på anläggningar och i näten.
– Hela produktionsverksamheten använder Infor EAM fullt ut, säger Lars Wallstedt, IT-administration och ledning på Göteborgs Energi. Där arbetar man på komponentnivå för att kunna hantera underhållet på ett effektivt sätt med korta ledtider och färre fall av allvarliga stopp. Distributionsverksamheten har ett eget anläggningsregister som inte är lika detaljerat, men som även fungerar som ett kartsystem för att man ska kunna se hur nätet hänger ihop topologiskt. Det systemet är integrerat med Infor EAM för att kunna skapa arbetsordrar, följa projekt och hantera inköp.

Att allt inte finns samlat i Infor EAM hänger samman med historiken.
– Vi har kört distributionssystemet länge och hade dåtidens lösning för 20 år sedan haft samma funktionalitet som dagens Infor EAM, då kanske allt hade varit i samma system. Då fanns inte samma möjlighet att beskriva till exempel hur ett elnät hängde ihop. Vårt EAM-system idag tillåter väldigt mycket mer. Funktionaliteten är modern, säger Wallstedt.

INTEGRATIONER OCH VISUALISERINGAR
För att koppla samman funktionerna i Infor EAM som används i produktionen med de system som används av distributionsverksamheten, har Göteborgs Energi gjort ett antal integrationer.
Till exempel för de driftsystemen som används på produktionsanläggningarna där man ligger online och kan se mätvärden och styra produktionen av värme, el, naturgas och fjärrkyla.
Detta system kommer från ABB.
– Mellan driftsövervakningssystemet och Infor EAM finns integrationer som gör att man kan se om delar i anläggningen har arbetsorder knutna till sig eller om det finns felanmälningar och liknande. Det gör att man kan visualisera pågående arbeten i anläggningen via driftövervakningssystemet, förklarar Lars Wallstedt.

Utöver de mer tekniska integrationerna finns också kopplingar mellan Infor EAM och Göteborgs Energis ekonomisystem, för att kunna koppla och spåra de kostnader som underhållsarbeten genererar.

Laddstationerna blir allt fler – Infor EAMs mobila möjligheter innehåller bl a stöd för arbete med checklistor för att stämma av att till exempel det växande antalet laddstationer fungerar som de ska.

MOBILITET FÖR PERSONAL PÅ FÄLTET
Hur ser det ut på mobilitetssidan?
Idag använder Göteborgs Energi Infor EAMs mobila möjligheter för tre områden – ronderingar och arbete med checklistor för att stämma av att till exempel det växande antalet laddstationer fungerar som de ska. Den används också av personal på produktionsanläggningarna för att fånga upp problem. Och så används den inom Göteborgs Energis logistikenhet, som hanterar förråden och sköter in- och utleveranser, inventeringar med mera mobilt, eftersom man rör sig en del i lokalen.

REGELBUNDNA UPPDATERINGAR
Göteborgs Energi uppdaterar Infor EAM regelbundet med nya releaser. Det innebär nya möjligheter och projekt där Infor EAM utgör lösningen. Närmast på tur för produktionsanläggningarna är att ta i bruk funktionen för Arbetstillstånd i Infor EAM.
– Idag hanteras detta helt analogt pappersvägen, kommenterar Lars Wallstedt, och fortsätter:
– Det håller förstås inte i längden sett till säkerhet, styrning och möjlighet att följa upp vad som gjorts och av vem. Det finns inga direkta lagkrav att det ska finnas en systemlösning, men lagen ställer stora krav när det gäller arbeten där det kan finns risk för personskador. Att utföra åtgärder som är regelstyrda via ett digitalt system gör ju att vi kan jobba säkrare och ansvarsförhållandena blir mycket tydligare.

Det finns förstås utmaningar med att digitalisera en tidigare manuell rutin. Wallstedt:
– Som med allt förändringsarbete så gäller det att involvera parterna tidigt, så att de kan vara med att tycka till om kraven som ska gälla för den aktuella systemlösningen. Det gör att övergången från en analog process till en digital inte upplevs lika ”fyrkantig”, även om användargränssnittet i Infor EAM är lättarbetat.
Likaså finns önskemål om att utöka integrationerna mellan Infor EAM och dokumenthanteringssystemet för Göteborgs Energis tekniska anläggningar.
– Vi har ett system som heter MasterExplorer, där ritningar och flödesscheman för anläggningarna finns. Genom att integrera så kan vi öppna den tekniska dokumentationen inifrån Infor EAM, vilket förenklar när man är ute på en anläggning och arbetar. Medarbetarna kan då öppna ritningar direkt inne i EAM och titta på dem utifrån till exempel anläggningsregistret eller via arbetsordermodulen.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title