Annons

”Effektivare DISTANSARBETE”: Dassault kampanjar för 3DEXPERIENCE i molnet

I ett aktuellt meddelande från bolaget noterar man att, ”dagens internationella affärsmiljö är hårt ansatt av politiska-, miljö- och hälsomässiga störningar.” Detta kräver, menar man, ”omedelbar uppmärksamhet då de kan få långsiktiga konsekvenser för affärsresultat och hur människor arbetar i framtiden.”

En god grund för distansarbete
Naturligtvis är detta synnerligen relevanta iakttagelser och Dassaults konklusion, att en molnbaserad samarbetsplattform kan ge utvecklingsteamen en god grund att stå på för att kunna fortsätta nuvarande projekt. Även om man inte går närmare in på att installation, implementation, utbildningar och skapandet av processupplägg anpassade till de nya plattformkapabiliteterna tar lite tid, så hävdar man med rätta att med ett PLM-system på plats kan man nå oväntat goda effekter när det gäller att, ”släppa loss kreativitet och skapa ännu mer värde medan de arbetar hemifrån eller var som helst ifrån.”

Man kan alltså med en molnbaserad plattform som 3DEXPERIENCE fortsätta jobba med projekten även när teamen måste dels kommunicera, samverka och arbeta på distans.
Att investera i dagens nya smidiga sätt att arbeta på distans är avgörande för att kunna ligga i konkurrensmässig framkant. Företag har inte råd att se sitt arbete stoppas av sin stationära datorprogramvara.

Det finns också en rad fördelar med att dra igång en sån här satsning just nu. Dels för att det på flera ställen skapats luckor i de ordinarie sysslorna, dels för att man tämligen snabbt ändå kommer att kunna ta hem innovations-, ledtids- och kvalitetsvinster.
Är man van vid Dassaults programmiljöer är en anpassning till och upptag av de värden som denna plattform kan föra med sig också tämligen snabb och man kan även när man arbetar på distans tillsammans med sitt team fortsätta att designa, simulera och samarbeta kring projektets produktutveckling i en enda sammanhållen miljö.
Är man inte van vid DS-miljöerna blir det givetvis mer arbete med implementation, utbildning och annat som gör att det tar lite längre tid innan allt sitter på plats.

Inget behov av VPN med 3DX i molnet
Molnet för också med sig stora värden. Med en enkel internetuppkoppling och 3DEXPERIENCE-plattformen på molnet, tar du ditt företag till en virtuell miljö – delar enkelt information, hanterar projekt och främjar produktgrupper oavsett var ditt team sitter.
Visst har bandbredd en viss betydelse, men på de flesta ställen och i de flesta hemmiljöer finns idag en bandbredd som tillåter tämligen komplexa operationer.
Vidare – att arbeta i ett säkert offentligt moln betyder ingen eller avsevärt reducerad IT-problematik med egna servrar, ingen installation då allt finns i molnet och ingen VPN krävs.

När COVID-19 väl släpper greppet om industrivärlden har den som tar steget upp i molnet och i detta fall på Dassault Systemes 3DEXPERIENCE-plattform, samtidigt graderat upp sin produktutvecklingsapparat till toppmodern nivå och kommit en bra bit på digitaliseringsresan. På bilden ett av exemplen på vad DS-plattformen har i appväg: simuleringslösningar; simulering som också spelar en allt viktigare roll i produktutvecklings- och tillverkningsarbetet. SIMULIA heter DS-appen som innehåller en rad olika lösningar med skilda simulerings- och analyskapabiliteter.

Var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst
Dassault framhåller följande i sin uppräkning av fördelarna man ser i sammanhanget:
• Man förvandlar sina äldre data till ett funktionsdugligt molnbaserat innehåll
• Man kan arbeta när som helst, var som helst, på alla enheter med webbaserade applikationer – PC, surfplatta eller mobiltelefon
• När det gäller lärande- och utbildningsprocesserna vässar m,an bolagsmedarbetarnas professionella resa med en omfattande onlineinlärning
• All design sker en säker miljö med starka lösningar för 3D-konstrulktion och simulering
• Med en molnplattform får man s a s en omfattande digitaliseringsprocess på köpet. När coronakrisen släpper sitt grepp – vilket förhoppningsvis sker relativt snabbt – har man kommit igång och en god bit på väg mot att etablera en ny, modern typ av ”business-as-usual”.

Självklart innebär all förändring att man måste ägna viss tid åt att lära in det nya. Det är inte alltid helt lätt, men detta handlar inte bara om att anpassa sig till en produktframtagningsmetodik som hur man än ser på saken kommer att komma, utan också om att ta ett utvecklingskliv som kanske t o m är nödvändigt för att säkra framtiden och i denna resa också få stöd och hjälp på vägen av en organisation som ställer upp med support och annat stöd.
I detta kan man ha nytta av de communitys som finns (IFWELOOP), möjlighet till personlig 24/7-support och konsultation från Dassault Systèmes-experter.

Dassault Systemes karismatiske ledare, CEO Bernard Charles, har betytt mycket i PLM-världen när det gäller de visionära tankarna bakom hela konceptet och 3DX-plattformen.

Skapa digitala tvillingar
Mycket, men vi ska börja med att konstatera att på 3DEXPERIENCE-plattformen (3DX) är all teknik och kapacitet integrerad i en sammanhållen digital innovationsmiljö, som levererar digital kontinuitet från koncept till tillverkning till ägande och tillbaka. DS-chefen, Bernard Charles, brukar beteckna 3DX mer som en affärsplattform än som en renodlad teknikplattform. 
– Industriföretag kan, hävdar han, integrera plattformens 3D-applikationer för att skapa en digital tvilling, som fångar insikter och expertis från hela ekosystemet, för att att mäta, bedöma och förutsäga prestanda för en industriell tillgång och hjälpa till att optimera verksamheten kring detta på ett intelligent sätt.

Vilka appar innehåller 3DX-plattformen?
När det gäller de appar som 3DEXPERIENCE-plattformen erbjuder så täcker man in. Det mesta av vad som behövs – här några av de mest kända och viktigaste:

  • CATIA, Dassaults stora CAD-flaggskepp
  • SIMULIA, som innehåller flera simuleringslösningar. Några av dem tillhör marknadens starkaste
Designarbete i SOLIDWORKS, som är DS’ mainstream lösning för 3D desktop-CAD-arbete.
  • SOLIDWORKS, marknadens ledande mainstream desktop CAD-mjukvara. Här ska noteras att DS till sommaren släpper ett mycket starkt kort för de inom SW-communityn som vill kliva upp i molnet (eller för all del också ”on premise”, om man vill vara kvar i en lokalt installerad DS—miljö): 3DEXPERIENCE Works heter den nyetablerade plattformen, där 3D CAD-mjukvaran finns kvar som en kärnfunktionalitet, parat med t ex simuleringslösningar och annat anpassat för SW-miljön.
  • ENOVIA, DS’ PDM/PLM-system, som också är produktdatabas backbone och som också denna finns i en SOLIDWORKS Enovia-version.
  • BIOVIA, en lösning som ger en samverkansmiljö med programvara för avancerad biologisk-, kemisk-, materialbaserad, läkemedels-, konsumentgods-, flyg- och energiindustri. Ursprungligen hette denna lösning Accelrys innan DS köpte den i april 2014 och senare döpte om den till BIOViA.
  • 3DEXCITE, en visualiseringlösning anpassad för t ex digital marknadsföring eller manualinformation
    DELMIA, som är samlingsnamn för appar för digital tillverkningshantering, innehållande t ex Aprisio-mjukvaran.
Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title