Annons

En MILSTOLPE inom CAD för flygindustrin: ”Påtryckargrupp” inom PLM tar fram ny standard för 3D MBD typcertifiering

Gruppen presenterar i en nyligen annonserad rapport sina detaljerade minimikrav på dataobjekt, som krävs för typdesigncertifiering i samband med standardmässig 3D-modellbaserad definition (MBD). Kraven är kulminationen på två års arbete från teamet som består av domänexperter från de åtta medlemmarna och utvalda Tier 1-leverantörer.
Rapporten dokumenterar användningsfall och definitioner kring MBD hos OEM-tillverkare. Den kravlistan man nu tagit fram innehåller över 200 specifika dataposter som behövs i en 3D MBD-modell för flygplan.

3D-modell av Boeing 737 i Dassault Systemes CAD-mjukvara CATIA V5.

GAPANALYS DEFINIERAR SKILLNADER MOT ÖPPNA DATASTANDARDS
Denna lista kommer i sin tur att användas i analyser där skillnader mot olika öppna datastandarder belyses (s k ”gap analysis”). Utan att vara begränsad bara till dessa talar vi om standarder i sammanhanget som, ISO 10303-242 (STEP AP242), ISO14306 (JT) och ISO32000/14739 (PRC för 3D PDF). Alltså sådana som används för att stödja datautbyte och interoperabilitetskrav för befintliga MBD-designprocesser. Det uttalade målet är att var och en av branschstandarderna ska stödja kraven lika och att alla lösningsleverantörer som tillhandahåller ett verktyg för datautbyte av sina egna format till de angivna standardformaten gör det lika.

Dr Ken Versprille, exekutiv konsult på CIMdata.

GRUNDLÄGGANDE FÖR DIGITALA TRÅDAR
AD PAG-medlemmarna anser att 3D MBD är grundläggande för deras digitala tråd-strategier. Enligt dr Ken Versprille, exekutiv konsult på CIMdata, som administrerade gruppen, ”representerar dessa detaljerade krav en milstolpe inom CAD”.
– Vi känner inte till någon annan bransch som kollektivt har dokumenterat sina överenskomna detaljerade MBD-krav, säger han. Det nu gjorda arbetet ger både standardorgan och lösningsleverantörer en vägkarta för sina framtida lösningar för datautbyte.

Brandon Sapp, MIS, Boeing Enterprise Engineering och projektledare för A & D MBD-arbetsgruppen det senaste året, säger i en kommentar:
– När information som fångas inom en MBD fortsätter att växa och CAD-redigeringsverktyg fortsätter att förbättra deras integration med den digitala tråden, behövs ett specifikt fokus på hur informationen representeras. Forskningen i denna rapport är det första steget i att definiera de semantiska kraven för den informationen med målet att få pappersritnings-baserade koncept att gå i pension.

Multi-CAD integration i Siemens Digital Industries NX/TC.

RIKTLINJER OCH FORSKNINGSRAPPOPRTER KAN LADDAS NER
Sedan starten 2014 har AD PAG, som alltså administreras av CIMdata, sponsrat forskning och gemensamt bemannade projekt kring en mängd olika prioriterade ämnen inom industri och teknik. Dessa ämnen inkluderar modellbaserad definition, flervalsvyer, materialhantering, PLM-teknik för hantering av obsoleta data, globalt samarbete och modellbaserad systemteknik.
Som ett resultat av dessa investeringar har A&D PAG släppt en serie riktlinjer och forskningsrapporter som är fritt tillgängliga för nedladdning från webbplatsen, www.ad-pag.com.
Att tillhandahålla dessa material överensstämmer med gruppens uppdrag att engagera sig proaktivt inom PLM-ekosystemet och förespråka gemensam ledning och positioner inom flyg- och försvarsindustrin om PLM-relaterade ämnen som är viktiga för medlemmarna.

Håkan Kårdén, Eurostep.

Från utvecklarna av standardsbaserade lösningar, som svenska Eurostep, är man positiva till det som nu händer. Marknadsdirektör, Håkan Kårdén:
– Vi är utvecklare av samverkans-lösningar. Det här blir i skenet av detta betydelsefullt som ett steg för att kommunicera och förlänga digitala trådar över företagsgränser och på sikt att komma bort från dokument-paradigmen. Med den typ av system som finns idag kan man inte ens med säkerhet producera ett 3D-dokument som kan tas emot av certifierande myndigheter. Nu möjliggörs för nya typer av affärsprocesser. 

På sista raden: Flygindustrin har varit beredda att leverera detta med 3D MBD länge. Nu vill man också ha med sig certifierande myndigheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title