Annons

ERP CASE/Hydraulmekano: Förbättrade genomloppstider genom byte av affärssystem

Hydraulmekano i Lagan är ett mindre företag med stora och små kunder som tillverkar hydraulcylindrar i världsklass. Kvalitet och driftsäkerhet är grundpoänger för detta bolag som kan beskrivas som ”det lilla företaget med stora muskler”. Att ha kunden i centrum är inte bara en läpparnas bekännelse; det är en kultur som genomsyrar verksamheten. Snabba besked, snabba leveranser och säkra leveranstider är andra fundament. Kunder är både stora och små främst maskinbyggare höga krav.
Men den som är framgångsrik vilar inte på lagrarna. ”Kan vi bli ännu bättre och vässa genomloppstiderna vid produktionen och vad behövs för att göra detta möjligt?” Ungefär så funderade Benny Granath, VD och marknadsansvarig på Hydraulmekano.
Utmaningar som man hade tidigare gällde bland annat materialstyrning och kalkylering och man beslutade sig därför att se sig om efter ett nytt affärssystem.
Efter att ha undersökt saken blev beslutet att byta affärssystem till Garp för att snabba på genomloppstiderna utan att ge avkall på kvaliteten.
- Vi kompromissar aldrig på kvalitéten – då står vi hellre över. Vi är kända för att göra bra produkter och vara bland de bästa alternativen när det gäller totalekonomi och driftsäkerhet, det är billigare att göra riktigt från början, säger Benny Granath.

Beslutet att gå till Garp tog bara en månad och företaget körde igång skarpt nu i september.
– Trots att vi bara har kört Garp i sex veckor har vi redan fått ner genomloppstiderna. Nu ska vi visa fler kunder att vi har ett bra koncept. Vi vet att vi har det och ska övertyga fler kunder och samtidigt behålla de gamla. Garp hjälper oss att visa vad vi kan lova beläggningsmässigt. Vi ser tydligt vad vi har för beläggning i våra produktionsgrupper och vi får också beslutsunderlag till framtida investeringar, förklarar Hydraulmekano-chefen.

FORTSÄTTER RATIONALISERA
Men konkurrensen är tuff och det gäller att inte stanna upp. För att fortsätta den positiva utvecklingen jobbar man fortsatt med att rationalisera och har redan en slimmad organisation. Det är som sagt viktigt att hålla lovade leveranstider och detta, menar Granath, hjälper Garp till med. Han pekar framför allt ut flexibiliteten och användarvänligheten som avgörande faktorer.
– Man ska inte behöva ha kringsystem och det behöver man inte med Garp. Allt finns där och alla kommer åt uppgifterna och det är lätt att lära medarbetarna hur man kommer åt det. Alla har kommit in bra i materialproduktionssystemet (MPS) och det funkar bra med avrapportering och slutrapportering, säger Benny Granath.

ATT KOMMA TILLBAKA TILL GARP
Till saken hör att Granath, som faktiskt har jobbat i Garp tidigare, har varit på ”utflykt” i flera andra affärssystem men tyckte det var dags att komma tillbaka.
– Det var ett enkelt val, jag saknade funktionaliteten och användarvänligheten i Garp. Jag är väldigt nöjd. Nu håller vi på att starta upp reklamationshanteringen i Garp. Vi har inte mycket reklamationer eftersom vi håller så hög kvalitét, men någon gång händer det att vi får tillbaka en produkt, avslutar han.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title