Annons

Tillverkning: Tesla söker patent för AR och smarta glasögon

Självkörande, eldrivna och online uppkopplade fordon tycks vara vägen in i framtiden. Exakt vart vi slutar i detta vet vi inte. Men glasklart är att det kommer att förändra en hel del när det gäller produktionsprocesserna, förändringar som kräver innovationer inom tillverkningen. Aktiviteten i detta är hög just nu och amerikanska elbilsutvecklaren Tesla är ett av företagen som alltid tar sikte på att spetsa utvecklingen.
Företaget planerar nu för att använda augmented reality, AR, i dessa processer. Bolaget lämnade nyligen in en patentansökan gällande två AR-patent för smarta glasögon. Tanken är att dessa ska användas som stöd för medarbetare i produktionen för sånt som monteringssekvenser och kvalitetssäkring, men även ha en funktion som skyddsglasögon och exempelvis användas som stöd vid robotprogrammering.

Drivkraften i projektet är att Tesla vill vinna tid med AR-tekniken. Från produktutveckling tillverkning är fordonsframtagning en ännu i delar en lång process som kräver omfattande manuell kalibrering och inspektion. Det tar tid att programmera och positionera robotar, markera placering av mekaniska fogar och att iordningställa, konfigurera, kalibrera och inspektera delar. Varje steg som kräver extra tid som på sista raden innebär ökade produktkostnader.

Ökad effektivitet – lägre kostnader. Ett sätt att möta detta finner Tesla i AR-tekniken. Enligt patentansökan, ”finns det ett behov av en process och verktyg för att öka effektiviteten och minska kostnaden för fordonsproduktionsuppgifter. Att tillämpa lösningar för artificiell vision och AR-verktyg till tillverkningsprocessen kan avsevärt öka hastigheten och effektiviteten i samband med tillverkningen i allmänhet och vid tillverkningen av bildelar och fordon i synnerhet.”
Användningen av AR-teknik skulle bidra till att påskynda tillverkningsprocessen genom att minska mänskliga fel och förbättra kvalitetskontrollen, menar man. AR-referensmarkörer – som klistermärken, QR-kod eller radiofrekvens – skulle skapas för att som ett överliggande lager på objekt på produktionslinjen ”displaya” digitala data tillhörande objektet, även om objektet flyttades runt.

Teslas vision för AR och smarta glasögon går ut på att använda denna teknik för att påskynda produktionen samtidigt som kvaliteten säkerställs. Satsningar på AR och VR-teknologi har också i högsta grad framtiden för sig. De förutspås att överstiga 50 miljarder dollar år 2022, med tillverkningsindustrin liggandes i framkant. Tesla nyligen inlämnat patent för att undersöka användningen av AR för att stärka produktiviteten och operativ effektivitet i bolaget produktionsliner, allt i enlighet med tankar kring att realisera Industry 4.0-konceptet.

Från monteringsdetaljer till svetsordning. Ett exempel på hur AR skulle kunna användas kan se ut så här: Om en arbetare riktar blicken mot ett ”shock tower” – en anordning för stöt- och vibrationsupptagning som håller och överför lasten från suspensionssystemet till fordonets chassi – skulle AR-enheten upptäcka detta och tillhandahålla data relaterade till denna hållares funktioner.
Detta kan hjälpa arbetare att hålla koll på sånt som rätta toleranser, korrekt svetsning, exakta platser för borrningar och tätningar. Smarta, AR-kopplade glasögonen kan kort sagt hjälpa till med att identifiera eventuella problem och visa hur de ska lösas. Uppgifterna skulle kunna omfatta monteringsdetaljer, svetsordning eller typ av svets och liknande.
Anordningarna är också tänkta att vara utformade för att hjälpa till med robotprogrammering för förbättra monteringen.
Just när det gäller robotarna har glasögonen potentialen att bli ett verktyg för kvalitetskontroll.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title