Annons

Första Xact Metal 3D-skrivaren i Europa på plats hos Protech

3D-printspecialisten Protech har gått in massivt på metallsidan när det gäller 3D-printing. Bolaget menar att man är i ett liknande läge inom metall idag, som när man började med plast. Poängen är att välja rätt teknik i rätt läge.
– Tittar man på komponenter som inte 3d-skrivs, så är det givet vad som ska vara i plast och vad som ska vara i metall. Men gränserna suddas ut med 3d-skrivartekniken. Idag kan komponenter i metall tillverkas i plast och tvärtom. För vår del handlar det om att få kunderna att förstå när de båda teknikerna kan användas och varför, säger Anders Brask, VD Protech Nordic.
En spegling av detta är bolagets mest färska installation, en XM200C från Xact Metal, som körts in i Protechs kundcenter i Järfälla. Och det har gått över förväntan bra: - Vi har sedan installationen kört maskinen dygnet runt utan en enda felkörning. Jag är djupt imponerad över att installationen gått så bra och att vi inte haft ett enda problem på vägen. Det tog oss bara några timmar från installation till start av första körningen i XM200C. Vi har skrivit ut avancerade geometrier i en hel vecka och resultaten är riktigt bra, säger Brask.

Om XM200C ska sägas att det är en maskin avsedd för prototypframställning och lågserieproduktion i metall. 3D-skrivaren XM200C skapar metalldetaljer i hög kvalitet med den välkända tekniken Metal PBF (Metal Powder Bed Fusion). XM200C passar en rad olika applikationer och industrier som har behov av additiv tillverkning i metall.
Vad som också talar för lösningen är den låga investeringskostnaden och höga driftsäkerheten, som gör XM200C från Xact Metal till en av marknadens bästa 3D-skrivare för prototypframställning och lågserieproduktion i metall.
– Vi påbörjar leverans av Xact Metal XM200C till den nordiska marknaden augusti/september 2019, säger Anders Brask

Komplett 3D-skrivare för metalldetaljer i hög precision
För att skapa metalldetaljer använder XM200C ett X/Y-bord, så kallad Gantry, för att flytta laserpunktens position över byggytan. XM200C har en byggvolym på 127 x 127 x 127 mm.
Lagertjockleken kan varieras mellan 0,02 – 0,1 mm. Det i kombination med en laserpunkt på som minst 0,02 mm gör det möjligt att bygga metalldetaljer med extremt hög precision och detaljrikedom.

Xact använder Autodesks Netfabb som mjukvara för importen av CAD-geometri.

Xact Metal har valt att använda de industriledande programvarorna Autodesk Netfabb och Materialise Magics Print for Xact för att importera CAD-geometri, orientera och packa byggvolymen, skapa supportstruktur samt styra lasern.

Fritt val mellan en mängd metallegeringar
XM200C laddas med metallpulver. Maskinen är inte låst till en pulverleverantör utan är helt öppen för olika leverantörer av pulver. Parametrar för processen levereras idag till pulver från Praxair. Materialet som kan användas i XM200C är Stainless Steel (316L, 17-4 PH, 15-5, 400 Series), Super Alloys (718, 625, Cobalt Chrome F75, Hastelloy® X), Tooling Steels (Maraging M300, H13) och Bronze

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title