Annons

Därför satsar Goldman Sachs 650 miljoner kronor i Aras PLM

Få saker är mer uppskattat på investmentbanken Goldman Sachs än företag som växer kraftfullt, men behöver pengar för att kunna utnyttja sitt momentum. Därför investerar man på såna ställen doften av god, förhoppningsvis också snabb, avkastning på satsade pengar är påtaglig. Väderkornet är hyperkänsligt och just nu tycks PLM-området vara hajpat. Men inte bara på Goldman Sachs, utan också allmänt bland en grupp riskkapitalföretag.
Arena PLM, Propel PLM, och Aras PLM är exempel på PLM-spelare som fått loss investeringspengar det senaste året, från bolag som Silverlake, JMI Equity och Northwest Ventures.
Idag kan PLM&ERP News avslöja ytterligare en storsatsning: Goldman Sachs skjuter in 70 miljoner dollar, ca 650 mijloner kronor i Aras PLM mot en ägarandel som är ”signifikant mindre än 20 procent”, för att uttrycka det som Araschefen, Peter Schroer, gör. Vad är det som får denna renommerade finansaktör att lätta på plånboken?
- Vårt fokus ligger på företag med hög tillväxt, men med betydande inträdeshinder, trots ledande teknik och erfarna ledningsgrupper - dessa egenskaper byggde upp vårt intresse för Aras, säger Hillel Moerman, chef för ”Private Capital Investing” hos Goldman Sachs. Han tillade att tidens trender bland användarföretagen också pekar åt rätt håll. - Globalt brottas industriella företag med problem relaterade till övergången till den digitala eran. Det handlar om sånt som verksamhetskritiska företagsapplikationer eller så positionerar man sig för nya möjligheter. Aras innovativa mjukvaruplattform gör det möjligt för dem att genomföra digitala transformationsprojekt.

Allt det som Moerman pekar på är parametrar som Aras kan leva upp till.
– Tre år i rad har vi haft en tillväxt i genomsnitt på 60-65 procent, säger bolagschefen, Peter Schroer. Mycket av denna snabba tillväxt hänger samman med att vi för ca fem år sedan gick från att satsa på mindre och mellanstora bolag till en satsning på som GM, BMW, Audi, Nissan, Airbus, BAE Systems och Kawasaki etc. Alltså stora OEM-företag, främst inom bil- och flygindustrin, men även inom tunga industriutrustningar, maskiner och medicinteknik.

Han påpekar också att företaget expanderat vad man kan göra inom ramen för PLM.
– Vi har traditionellt varit mycket starka på områden som konfiguration, kvalitet och supply chain management. Det senaste förvärvet av Comet Solutions, som utvecklar lösningar för hantering av simuleringsdata (SPDM) och det tidigare köpet av Impresa, som täcker MRO-området (underhåll, reparation, renovering) för flygplan, har breddat våra kapabiliteter betydligt.

Köpet av SPDM-utvecklaren Comet är ett bra exempel på en proaktiv och väl genomtänkt mjukvaruinvestering i samband med PLM. Just subområdet, Simulering & Analys (S&A), är nämligen PLMs stora ”stjärna” sett till den digitala agenda som sätter en allt starkare prägel på produktframtagningsområdet, enligt de ledande PLM-analytikerna. Och SPDM, menar exempelvis respekterade Gartneranalytikern, Marc Halpern, kan visa sig vara ”den sovande skönheten Törnrosa” på simuleringssidan.

EFTERSATT SIMULERING. Hantering av simuleringsdata är ett eftersatt område och den som lyckas skapa en ”PDM-lösning” – SPDM – för simulering, som vinner bredare acceptans än de som hittills funnits på marknaden har en enorm potential. Enligt CIMdata använder idag exempelvis mindre än 5 procent av alla simuleringsspecialister världen över någon form av kommersiell SPDM-teknik för att hantera och arkivera sina S&A-modeller. En mycket låg siffra som CIMdata menar är en ”extrem besvikelse”. Kan Aras nyliga köp av Comet Solutions i detta sammanhang bli ett ess i rockärmen?

CIMdata: ”SPDM-upptaget en extrem besvikelse”.
Hantering av simuleringsdata är ett eftersatt område och den som lyckas skapa en PDM-lösning för simulering, som vinner bredare acceptans än de som hittills funnits på marknaden har en enorm potential.

Enligt CIMdata använder idag exempelvis mindre än 5 procent av alla simuleringsspecialister världen över någon form av kommersiell SPDM-teknik för att hantera och arkivera sina S&A-modeller. En mycket låg siffra som CIMdata menar är en ”extrem besvikelse” med tanke på de vinster som finns att göra med en vass SPDM-implementation.
Det är, hävdar analytikern, något som de 95 procent som står utan kommer att behöva i en framtid där simulering från varje aspekt blir allt viktigare.

I en längre artikel och analys som PLM&ERP News’ chefredaktör, Verdi Ogewell, idag publicerar (fredag kväll lokal tid) på vår amerikanska systersajt, engineering.com, diskuterar han Goldman Sachs-investeringen och PLM i en exklusiv intervju med Araschefen, Peter Schroer. Vi möter i samma artikel också Gartner-analytikern Marc Halpern. Han är en person med mycket starka och bestämda åsikter om PLM i allmänhet och simulering/SPDM i synnerhet. Han konstaterar att SPDM verkligen innehåller ett löfte om stora förbättringar när det gäller hanteringen av simuleringsdata, men utmaningarna och svårigheterna att nå fram till lyckade implementeringar är många, ofta kostsamma och svårs. Men för de som lyckats är ROIen (Return on Investment)  och möjligheter kopplade till SPDM. Exakt vad består svårigheterna av? Vilken potential att lyckas har Aras nyköpta Comet-lösning?

När det gäller CAE och simulering, särskilt i relation till sånt som digitala tvillingar och trådar, är det få som matchar Halperns kompetens.

En marknad i förvandling – från en teknisk lösning till en företagsplattform.
– PLM-satsningar är en trend bland investerare, säger Peter Schroer i intervjuen med Verdi Ogewell. Titta på historien, i början handlade PLM om 3D CAD, möjligen parat med lite PDM. Idag har världen förändrats och vad som skapar investerarnas gensvar är att PLMt har blivit en affärsplattform. Vi hanterar produktutvecklingsprocesser, produkter, programvara och våra kunder hanterar leverantörskedjor, tillverkning och t o m eftermarknadsaktiviteter med PLM-verktygen.

Med dessa kapaciteter är PLM inte längre ”bara” en teknisk end-to-end-lösning utan en affärsplattform. Resultatet är att det inte längre är en VP (”vice VD”) och chef för ingenjörsavdelningen som tar besluten om PLM-satsningar.
– Det är VD, CFO eller CIO, säger Schroer. När investerarna tittar på de här marknaderna är en chef för ingenjörsavdelningen, som fattar beslut om att investeringar av den här rangen, inte särskilt övertygande. Men om du har en enterprisemjukvara, en affärsplattform förändras utsikterna. Vi täcker med vår PLM-svit allt ifrån utvecklingsarbete, simulering och inbäddade mjukvaror, till tillverkning och i andra änden också underhållssidan. Kombinerar du detta med den exponentiellt ökande produktkomplexiteten förändras synen på PLM, som egentligen blir betydligt mer än en ”teknikbaserad investering”.

Av detta följer en utveckling som flyttar upp besluten till att fattas på de mer relevanta, exekutiva C-nivåerna (”C” som i CEO, CFO, CIA och liknande).

Aras växer snabbast av alla de ledande PLM-spelarna.
Dessa tankar kring de allmänna utvecklingslinjerna påminner många Dassaults, Bernard Charles, åsikter. Att ha PLM-installationer endast i produktutveckling och tillverkningsavdelningar är långt ifrån tillräckligt. Den nya typen PLM / Product Innovation Platform ska i sin förlängning bli grunden för hela företagets verksamhet att matcha vad han kallar ”upplevelseekonomin”. Han är knappast ensam om dessa åsikter idag, och Dassault utmanas på alla fronter av konkurrenter som Siemens PLM, PTC och SAP. Men även Aras, en nykomling i analytiker CIMdata s ”PLM mindshare leaders” -kategori, har tagit utmaningen och idag är företaget en av de snabbast växande aktörerna i PLM. Små i förhållande till de som nämnts ovan, men ingen växer lika fort.

Aras PLM sysselsätter för närvarande cirka 450 medarbetare och Peter Schroer förväntar sig nu ännu ett år som det gångna, med en tillväxt på 50 procent.

På väg att passera 100 miljonerdollarvallen.
Aras PLM sysselsätter för närvarande cirka 450 medarbetare och Peter Schroer förväntar sig ännu ett år med en tillväxt på 50 procent, vilket kommer att ge siffran för antalet anställda en knuff upp till plus 600 medarbetare.

När det gäller intäktssidan avslöjar Aras inte några siffror, men enligt CIMdatas 2018-rapporter landade de i närheten av 65 miljoner dollar under 2017. Om tillväxten fortsätter i samma takt som under de senaste tre åren ska de kunna klara milstolpen 100 miljoner dollar inom två år.

Goda utsikter sålunda, som alltså fungerat bra som magnet för en kapitalinjektion från Goldman Sachs. Hur påverkar detta Aras verksamhet och affärsmodell med öppen källkod?
Peter Schroer betonar att Goldman Sachs-investeringen är en minoritetsinvestering, vilket innebär att de bara får en styrelseplats och ett ”signifikant mindre än 20-procentigt ägande”.
– Det är inte en kontrollerande position, säger han. Det här var väldigt viktigt för oss, eftersom vår affärsmodell är helt unik, liksom vår försäljningsmodell, och hur vi bygger vår produkt tillsammans med ”open source-communityn”. Det är en resa vi vill fortsätta.

Schroer tillägger att Goldman Sachs är bekväma med allt detta och, ”vilket är goda nyheter”, de anställda är fortfarande huvudägare i Aras, medan Silverlake och GE parallellt med Goldman Sachs och ett par tidigare investerare i olika proportioner är minoritetsägare.

Som en del av transaktionen kommer Hillel Moerman och Holger Staude från Goldman Sachs att gå med i Aras styrelse, den färre som styrelseledamot, den senare som ”observatör”.

Attraktiva prislappar på Comet och Impresa.
Hur ska Aras använda ”Goldmanpengarna”? I september/oktober förra året annonserade Aras Silverlakes investering i bolaget, värd ca 40 miljoner dollar.
– Vi använde dessa pengar för två strategiska investeringar, Impresa relaterat till MRO (”underhåll”, i detta fall av flygplan) och Comet relaterat till SPDM. Om du frågar mig: ”Vad är Goldman Sachs pengar”, svarar jag på att vi ska göra nya strategiska investeringar för att komplettera vår PLM-lösning.
Han drog sedan slutsatsen att denna färdplan riktar sig mot sånt som som MBSE (modellbaserad systemtekniklösning) och PLM/ALM-integrationsprogram, alltså inegration av mjukvaruutveckling gentemot PLM.

Ett exempel på Comets interface.

Schroer säger att han inte vill avslöja hur mycket inköpta Impresa och Comet-företag kostar, men säger att ”vi fick dem båda till en mycket attraktiv prisnivå”.
Detta innebär hur som helst att de 40 miljonerna från Silverlake huvudsakligen spenderades på att förvärva dessa två företag och dessutom köpte Aras under fjolårets två av sina kanalpartners (Italien och Storbritannien).
Detta tillsammans med rekrytering av nya anställda till huvudkontoret i Andover, Massachusetts, och andra platser resulterade i en 50 procent tillväxt av antalet anställda.
– Och vi spenderade också pengar på marknadsföring, berättade Aras-chefen och förklarade också att företaget haft en hög organisk tillväxt under senaste året.
– Om vi ​​tittar framåt och överväger Goldman Sachs-pengarnas användning kommer vi se liknande saker: Vi kommer att göra strategiska förvärv och dessutom göra sånt som skapar organisk tillväxt. Vi har många bra idéer för vår roadmap.

Har lockat några av världens största tillverkare.
Vi ska slutligen notera hur analytikern och CIMdatachefen, Peter Bilello, ser på dagens meddelade satsning från Goldman Sachs:
Så här säger han:
– Aras har visat förmågan att stödja några av världens största tillverkare och deras komplexa användningscase genom att att använda gjorda kapitalinvesteringar för att effektivt skala upp verksamhet och kapacitet. Denna betydande investering – Goldman Sachs – ger ytterligare en positiv validering av bolagets affärsmodell och det förtroende som marknaden har för Aras Innovator, deras produktinnovationsplattform och dess förmåga att möjliggöra en effektiv organisering av produktrealiserings- och eftermarknadsarbetet.

Onekligen ett högt betyg. Men vilka är bolagets trumfkort? Hur ser potentialen ut när det gäller SPDM-sidan och Cometlösningen? Och vad krävs för att utnyttja denna som en del i arbetet att demokratisera användningen av simulering?

Missa inte PLM&ERP News längre analys om detta, som publicerats på vår amerikanska systersajt, engineering.com. Klicka på rubriken nedan för att läsa:

Why Goldman Sachs Thinks “Less than 20%” of Aras PLM is Worth $70 Million

 

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title