Annons

GÄSTKRÖNIKA: ”Coronakrisen har givit ett enormt uppsving för Industri 4.0-lösningar”

”Vi ska först titta på de fem utmaningarna, som vi ser det:

 1. Likviditetshantering och kundlojalitet som kortsiktiga åtgärder
  Med tanke på den avsevärda nedgången i försäljning är åtgärder för att begränsa kostnader och säkra likviditet den viktigaste kortsiktiga prioriteringen för företag. Detta kommer att åtföljas av betydligt starkare kundfokus.
 2. Ingen produktion utan en fungerande leverantörskedja
  En flexibel leverantörskedja är av central betydelse för företag i tillverkningsindustrin. Om en leverantör misslyckas att förse tillverkarna med varor eller tjänster måste de själva täppa till de hål som uppstår. I synnerhet har Corona-pandemin avslöjat svagheterna i de globala leverantörskedjorna. När de asiatiska länderna stängde sina gränser skapades störningar i leveranserna som påverkade företag i resten av världen efter bara några få dagar.
  Även om tillverkningsföretag känner sina direkta leverantörer mycket väl, känner de inte de indirekta leverantörerna en nivå bort. Dessutom innebär vad som felaktigt kallas för digitalisering i branschen alltför ofta att endast skicka ut ett Excel-kalkylblad. Företagen behöver transparens i hela leverantörskedjan för att snabbt kunna lösa eventuella haverier, tidigt identifiera potentiella risker och föreslå alternativ. Tekniker som bygger på dataanalys och artificiell intelligens erbjuder just dessa möjligheter.
 3. Corona accelererar Industry 4.0
  Termen Industry 4.0 dök upp för första gången vid Hannover Messe 2011 och har upplevt ett enormt uppsving under Corona-krisen. Stängningar av anläggningar och fabriker har visat hur viktigt fjärråtkomst (fjärrhantering), automatisering och självorganiserande produktion är. Som ett resultat ökar företagen inte bara sin motståndskraft och uthållighet utan också framtida säkerhet för sina fabriker på vägen mot Industry 4.0.
 4. Ökat fokus på medarbetares hälsa
  Det är i få fall möjligt att driva hela produktionsprocessen från ett hemmakontor. Företag måste därför nu mer än någonsin tidigare arbeta för att säkerställa sina anställdas fysiska säkerhet och utveckla en tydlig strategi för att skydda deras hälsa. Detta inkluderar till exempel bärbara datorer som meddelar medarbetare när avståndsregler inte följs eller lösningar som kontrollerar att säkerhetsutrustning som hjälmar, masker eller handskar används.
 5. Nya affärsmodeller
  I många branscher har effekterna av Corona-pandemin påskyndat digitaliseringen. För tillverkningsföretag innebär det att de i större utsträckning säljer tjänster istället för produkter. Maskiner säljs inte längre som traditionella kapitalvaror utan erbjuds som prenumerations- eller ”as-a-service” -modeller där kunderna betalar för ett antal timmars användning eller konsumtion istället för att själva köpa maskinen.

HANTERAR DU BARA DENNA KRIS ELLER ÄVEN DE I FRAMTIDEN?
Som landschef för TCS i Sverige ser jag tydligt att företag i nuläget försöker återställa normal verksamhet och minimera förluster. Samtidigt menar jag att företag redan nu måste skapa förutsättningar för tiden efter COVID-19 där digital teknik är nödvändig för att vara mer motståndskraftig inför framtida kriser.
Detta behöver inte nödvändigtvis vara en pandemi: naturkatastrofer, politisk oro eller andra faktorer kan också orsaka en liknande situation. Vi pratar ofta om tålighet, det vill säga bli mer motståndskraftig mot oförutsedda kriser och yttre påverkan, oavsett om det rör områden som kostnadsoptimering, kundlojalitet, anställdas säkerhet, Industry 4.0 eller nya affärsmodeller.
Tillverkningsindustrin är redan på rätt spår i detta avseende. En studie med ett representativt urval av tillverkningsföretag, gjord av TCS och Bitkom Research, visar att de redan före krisen förlitade sig på disruptiv teknik oftare än i andra branscher. Studien visade även att åtta av tio företag inom mekanik och anläggningsteknik använde molnet.
Om vissa företag var skeptiska till molnsäkerhet före krisen, har företagen nu insett fördelarna och lösningarna introduceras snabbt.
Före krisen använde nästan vartannat företag dataanalys och 15 procent använde artificiell intelligens.
Jag menar att dessa siffror kommer sannolikt att ha stigit kraftigt de senaste månaderna.
Men krisen har också visat att istället för att diskutera alla eventualiteter i digitaliseringsprojekt vidtogs helt enkelt praktiska åtgärder direkt. Nya lösningar introducerades på dagar eller veckor – och dessa tekniker och lösningar kommer att förbli tillgängliga även efter krisen.”Av Avinash Limaye
TCS landschef
Sverige

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title