Annons

GÄSTKRÖNIKA: ”Myter vi måste slå hål på och en molnlösning som är vägen framåt”

Enligt en undersökning som vi lät genomföra tillsammans med undersökningsföretaget Solvero visar det sig att fler än två tredjedelar (69 %) av företagen fortfarande sitter kvar på traditionella affärssystem. System som varken är flexibla eller skalbara när det ”nya” digitala arbetslivet i rasande takt börjar formas.

”MYTER VI MÅSTE SLÅ HÅL PÅ”
Anledningen till att ett skifte till molnbaserade lösningar inte sker snabbare är kantad av olika myter som cirkulerar. I undersökningen ”IDC Cloud Survey 2020” anges säkerheten, brist på expertis och resurser samt regelefterlevnad som de största orosmomenten för organisationer i Norden. Dessa myter måste vi en gång för alla slå hål på. Företag som inte går över till ett affärssystem i molnet riskerar att hamna på efterkälken och missa följande fördelar:

  1. Tillgång till data och information oavsett enhet och plats
  2. Minskade kostnader för underhåll och inget behov av specialister
  3. Högre säkerhet, skalbarhet och uptime

För det första. När ”nya” arbetslivet håller på att formas, där personalen i högre grad kommer (och vilja) arbeta mer utanför kontorets fyra väggar, är det viktigt att komma åt företagets information och data oavsett enhet och plats. Enkelheten att bara knacka någon på axeln och be någon ta fram ett dokument kommer inte vara lika självklart framöver. Därför behövs ett enkelt och tillgängligt system som alla inom företaget har tillgång till, vilket exempelvis underlättar för beslutsfattare att på ett mer enkelt sätt ta rätt beslut. Det blir även enklare att se och ändra om vilken typ av data respektive användare ska ha tillgång till. Problematiken med ett traditionellt affärssystem är att de helt enkelt inte är anpassade för det nya normala, där några få har tillgång till informationen samtidigt som det är platsbundet.

För det andra. Med ett traditionellt och lokalt system behövs specialister för att göra ändringar, installera uppdateringar och uppgradera systemet. Det kan leda till dyra konsultkostnader samtidigt som företaget kan sitta på ett utdaterat system i flera dagar eller veckor. Affärssystem i ett publikt moln är helt oberoende av egen personal, sjukdom, uppsägning, upplärning eller kompetensnivå. Dessutom är det alltid uppdaterat, där underhåll, uppgradering och utbyte av hårdvaran säkerställs av molnleverantören. Detta gäller även om exempelvis nya regeländringar uppstår som ekonomiavdelningen (eller någon annan avdelning) måste anpassa sig till.

För det tredje. Traditionella installerade system innebär oftast en lägre uptime på grund av stopp beroende av mjukvaruproblem, driftproblem, kommunikationsproblem eller liknande. Ett affärssystem i molnet har i princip 100 % uptime. Säkerheten är också betydligt högre om du har affärssystem i molnet då det finns dedikerade specialister som övervakar och ser till att all data är säker. Om företaget ska ha en egen infrastruktur måste specialister anställas, som förmodligen har fler andra arbetsuppgifter än att bevaka säkerheten. Det går även enklare att skala molntjänsterna för att anpassa efter företagens verksamhet, vilket gör det lättare för en organisation att växa med molnet när behoven ökar.

DAGS ATT ANPASSA ARBETSPLATSEN TILL FRAMTIDENS BEHOV
Resan till molnet har redan börjat för många företag medan andra fortfarande är på planeringsstadiet. För att inte halka efter i den allt snabbare digitaliseringsprocess som sker i pandemins spår är det viktigt att företag anpassar sig för att möta framtidens arbetsplats. Ett steg i den riktningen är att byta ut sitt föråldrade traditionella och lokala affärssystem. Om inte detta sker snarast är det en oviss framtid företaget går till mötes när allt fler företag världen över väljer att hoppa på molntåget.

Thomas Falk
VD Xledger

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title