Annons

Google och Capgemini i samarbete: Stöttar nordiska bolags flytt till molnet

I en digitalt växande värld så breddas hela tiden möjligheterna för molntjänster och andra digitala lösningar. I samarbetet med Google Cloud menar sig Capgemini hjälpa öretag och organisationer att anpassa sig till nya digitala lösningar.

Förändrar digitala arbetssätt
Capgemini kommer till exempel stötta företag som vill förflytta delar av sin verksamhet mot Googles moln. Genom att börja arbeta mer i molnet kommer företag att kunna förändra sina digitala arbetssätt, modernisera applikationer och få en mer effektiv omställning till ett ökat kundfokus och hitta nya intäktskanaler.
– Vi har tidigare samarbetat i flera molnrelaterade projekt med Google, både i Skandinavien och globalt. Det finns ett starkt förtroende och höga krav på vad vi tillsammans levererar, säger Anil Agarwal (bilden t v), VD för Capgemini i Skandinavien. Vi ser en enorm potential i att kunna utnyttja Google Clouds användningsområden för förbättrade kundresor.

Även Googles Eva Fors pekar på kundnyttan i sammanhanget:
– Vårt fortsatta samarbete med Capgemini i och utanför Skandinavien för oss närmare våra kunder och hjälper fler företag dra nytta av molnprodukter och tjänster.

Beprövade strategier
Med över tio års erfarenhet och tusentals lanserade molnprojekt har Capgemini beprövade strategier och kunskap för att hjälpa organisationer att anpassa sig till digitaliseringen. De har hjälpt företag att använda molnets fulla potential, något som lett till en genomsnittlig minskning av IT-budgetar på upp till 60 procent.
Dessutom upplever många kunder att man hittar nya affärsområden som kan tas i bruk med högre effektivitet än innan.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title