Annons

”GRATISVERSION AV MENDIX”: Siemens PLM-chef utlovar brett stöd under en TUFF TID

Hemmelgarn konstaterar också att de rådande omständigheterna på flera ställen öppnat för möjligheten att vässa sina kunskaper och man för detta ändamål erbjuder ett 30-dagars kostnadsfritt deltagande i hela företagets rikhaltiga utbud av video- och onlinebaserad kursverksamhet.

”Med detta erbjudande kommer samhället att ha fri tillgång till en rik uppsättning videobaserat lärande, labb och annat engagerande träningsinnehåll som kan förbättra kunskaperna i de produkter de redan använder och bygga färdigheter i nya Siemens-lösningar,” skriver Siemensbasen.

Arbete utanför det normala miljöerna kräver rätt verktyg
Men det stannar inte där. Tony Hemmelgarn konstaterar att i det rådande läget är det många som tvingas arbeta utanför sin normala miljö. Hur ska man i detta kunna öka tillgången till bolagets lösningsportfölj? Lösningarna är flera, men en bra, som Hemmelgarn lanserar, är att Siemens tillhandahåller en gratisversion av Mendix-mjukvaran, Siemens mycket vassa lågkodbaserade applikationsutvecklingsplattform. Den blir tillgänglig för alla. Han påpekar vidare att redan som det är finns många av bolagets lösningar gratis tillgängliga för studenter och nystartade företag.

Så här fungerar Mendixmjukvaran
På Siemens ”produktutvecklingsplattform”, Xcelerator, är Mendix ett av de senaste tillskotten. Xcelerator i sig är en integrerad portfölj av programvara, tjänster (med lösningar som Teamcenter, NX CAD, Simcenter för CAE, och annat) och i detta är Mendix att karaktärisera som en plattform för applikationsutveckling, en slags kärna för att exempelvis skapa och hålla ordning och reda på den digitala tråden. Siemens köpte Mendixmjukvaran  förra året och trots att man visste vad man köpte och ville ha, har kapabiliteterna som hänger med denna lösning delvis överraskat dem.
Mendix brukar betecknas som en lågkodplattform; komplexiteten ligger under ytan och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen, därav kategoriseringen ”lågkod”. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas. Och som sagt, allt detta utan att det krävs en massa kodning, därav beteckningen ”lågkod”.

Poängen med denna faktiskt eminenta lösning är att den knyter ihop och kombinerar hela portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning. Siemens CAD-flaggskepp NX, simuleringslösningen Simcenter, BOMar på PLM-plattformen Teamcenter eller tillverkningshanteringsupplägg från Tecnomatix (Siemens’ DM-lösning, Digital Manufacturing) är bara några exempel. Men det stannar inte där.
– Med Mendix kan man ta beslut som bygger på insikter från hela kedjan, berättade Tony Hemmelgarn under lanseringen i New York ifjol. Man kan monitorera, alerta, titta på 3D-assemblies, variantkonfigurationer, systemupplägg, utlösa prediktiva underhållsåtgärder, skapa arbetsflöden och plocka data från andra utvecklares mjukvaror som finns i produktionsapparaten.

Fri studentutgåva av Mentor
Åter till Hemmelgarns senaste brev till s k ”stakeholders” i Siemenssfären så noterar han att bolaget nu också tillgängliggör, för studenter och instruktörer, en gratis 12-månaderslicens för studentutgåvan av Mentor-flaggskeppets PADS Professional, som är en mjukvara för kretskortsdesign, PCB (Printed Circuit Boards).
”Dessutom arbetar vi med våra kunder för att möjliggöra hemmabruk av flera av våra produkter,” tillägger han. ”Vi är alla berörda av det som händer och försäkrar att vårt stöd till anställda, kunder, partners och samhällen överhuvudtaget, kommer att finnas där under hela denna svåra period.”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title