Annons

HÅLLBAR DESIGN: Kan SIEMENS verktyg vända utvecklingen? ”Jag är optimist,” säger bolagets VP Eryn Devola i dagens djupintevju

- Få industriella aktörer inom produktutvecklingsområdet har samma konkreta betydelse och potential att göra skillnad inom hållbar design som Siemens Digital Industries. Det hävdar Eryn Devola, Siemens Digital Industries VP för hållbarhet, i dagens djupintervju på PLM&ERP News. Det är den tredje artikeln om verktyg för hållbar design bland de tre stora PLM-utvecklarna, där vi i tidigare avsnitt behandlat Dassault Systemes och PTC.
På vilket sätt kan Siemens göra skillnad? Det finns flera anledningar, men framför allt pekar Devola på att Siemens har både mjuk- och hårdvaruarsenalen för de flesta typer av industriell produktutveckling och tillverkning, end-to-end. Samtidigt är koncernen starkt positionerad i kraft av att den inte bara är ett ledande företag inom PLM-mjukvara och produktutveckling, utan också för att den är en av världens största aktörer, om inte den största, inom smart tillverkningsautomation. Tillsammans inom produktutveckling och automation har Siemens runt 200 000 kunder globalt, varav en stor del är världens stora OEM-företag inom dominerande segment som fordon, flyg & försvar, tunga maskiner och högteknologi. Dessutom tillverkar de saker själva inom koncernägda företag. Det gör att innovationer på PLM- och automationssidan snabbt kan få stor spridning bland världens företag.
Lägg därtill energisidan, också i den världsledande, så framträder bilden av en aktör som behärskar, åtminstone teoretiskt, hela den industriella värdekedjan. Alla erfarenheter samlas på integrerade plattformar och marknadsplatser där tillgång till alla tänkbara former av kompletterande kompetens finns, konstaterar Eryn Devola:
- Framgång inom hållbarhet kräver öppna, kommunicerbara lösningar och teknikplattformar som är flexibla. Visst är det fantastiskt att ha lösningar för miljöoptimerade materialval, eller digitala verktyg för livscykelanalys (LCA), det är några av grundkraven. Men man måste vara medveten om helheten. Den industriella världen ser olika ut från plats till plats. Kompetens- och kunskapsnivåer kan skilja sig markant och hållbarhetsmål med netto-noll är inte något som händer över en natt, säger hon och indikerar att koncept med hållbar design är brett och innehåller en rad olika aspekter som i slutändan kokar ner till att ingen PLM-leverantör ensam kan garantera digitala verktyg som räddar planeten.

Optimistisk, men medveten om de stora utmaningarna
Ingen har sagt att det är en lätt uppgift när världen utmanas att byta väg mot att bli en mer hållbar plats. Tänk bara på ett projekt som att ersätta eller byta ut ett PLM/PDM-system hos ett stort globalt OEM-företag; det kan konservativt beräknat ta upp till ett decennium innan saker fungerar smidigt och enligt visionen. Inte minst sätter kulturella spår sig ofta hårt i organisationer.

Idag måste hela planeten förändras, och det är brådskande. Enligt FNs klimatpanels, IPCC, senaste rapport, finns det en mer än 50 % risk att den globala temperaturökningen når eller överstiger 1,5 grader C (2,7 grader F) mellan 2021 och 2040 över studerade scenarier. Om vi dessutom inte skyndar på de åtgärder som krävs för att möta detta och fortsätter med höga utsläpp kan tröskeln mot det lutande planet komma att passeras ännu tidigare.

– Kan vi hantera det här, frågar PLM&ERP News Eryn Devola.
– Ja, jag är optimistisk, svarade hon, men det finns verkligen utmaningar. På klimatområdet är den stora saken för mig Parisavtalets ambitioner att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader. Även om det kan se tufft ut har människor gjort åtaganden att uppfylla målet. Samtidigt är milstolps-årtal som 2030, 2040 och till och med 2050 inte alls så långt borta som de kanske först verkade. Det är en sida av saken. Men en lika intressant utvecklingstrend är att vi börjar se en verklig övergång från tanke till real strategisk riktning och sedan till handling, för många av våra företag. Jag bor i USA och vi är lite långsammare att röra oss framåt i allmänhet, men jag har också tillbringat mycket tid i Europa och kan se att mycket av det vi strävar efter börjar få fotfäste nu. Inte bara på grund av åtaganden enligt Paris-avtalet, utan vi ser också att lagstiftningen, särskilt i EU, går i denna riktning. EUs taxonomi-rapportering gick exempelvis live i år. Sånt är lovande.

Miljöpris för NX CAD
Detta sagt om den allmänna klimat-bakgrunden, vad kan Siemens konkret lägga på bordet?

En hel del, hävdar Devola. Programvaruarsenalen innehåller till exempel verktyg som flaggskeppet NX CAD i PLM-portföljen Siemens Xcelerator. Detta är en central faktor i Siemens miljöupplägg. NX tilldelades för övrigt nyligen ett miljöpris för modulen Sustainability Impact Analysis, som utsågs till vinnare av ”Årets hållbara produkt” av Business Intelligence Group i 2023 års Sustainability Awards-program. Lösningen placerar miljökonsekvens-bedömning i hjärtat av designprocessen. Detta gör det möjligt för organisationer att beräkna, se och utvärdera effekterna av sina designbeslut, baserat på en mångsidig och omfattande uppsättning av fler än 30 miljöpåverkans-parametrar. Mätvärdena och bedömningarna från NX hjälper ingenjörer att identifiera förbättringsområden för att minska designpåverkade nyckeltal med upp till 40 procent.

”Det som traditionellt inte har varit tillgängligt är en helt integrerad och effektiv metod för att bedöma en produkts miljöpåverkan,” kommenterade Siemens Digital Industries marknadschef Paul Brown miljöpriset till NX tidigare i år. (Bilder Siemens/Montage Bosse Johansson)

Samtidigt händer mycket parallellt på LCA-sidan inom Siemens. Devola säger att de för närvarande närmare undersöker hur man kan vässa de LCA-verktyg man redan har:
– Ja, vi jobbar just nu på att ta fram fördjupade kapaciteter när det gäller prediktiva LCAer, till exempel: Vad händer om jag väljer material A kontra material B? Lösningar kring detta är förmågor som vi har börjat bygga in i NX CAD. Men låt mig påpeka vi redan idag har en del av denna typ av prediktiva förutsägelser för LCA-effekter i NX. Vad vi nu gör är att titta på hur vi bättre kan genomföra dessa bitar, t ex under simulering. Detta är viktigt eftersom vi tror att de prediktiva lösningarna är nyckeln till en framtid, där noggrann och kapabel rapportering är viktig för att förstå effekterna. Detta måste övervägas tidigare i processen, redan innan materialvalet och även innan valet av leverantör.

Hur ser det ut på materialdatabassidan?
– Vi har möjligheten med NX-verktyget att koppla till en kommersiellt tillgänglig databas. Här är vi för närvarande integrerade med Nexpirit, säger Devola och förklarar att det är en databas, kallad Product Footprint Engine (PFE), med syftet att utvärdera exakta CO2e-värden längs tillverkningsprocesserna och i hela värdekedjan.
– Men du kan också dra in produktmodellen i en privat databas som ditt företag lagt upp. Illustrativt i detta är att ett antal av våra stora företagskunder just har sina egna materialdatabaser. Inom Siemens har vi till exempel en egen materialdatabas. Eller så kan man ansluta till en annan, tredje part om man vill också.”

Exempel på gränssnittet i Siemens Battery Studio. (Bild Siemens)

Avancerade verktyg för batteriutveckling
Men de här bitarna är nu bara några av ett flertal existerande faktorer som Eryn Devola menar är relevanta i sammanhanget.
– Ja, det finns många andra saker som jag tycker verkligen fungerar till vår fördel. En sådan är att vi har en hel verksamhet som inom det område som heter ”smart infrastruktur” och en stor del av det är arbetet de gör inom elektrifiering. De gör nätprogramvara, näthantering, mikronät. De hjälper verkligen oss som våra egna tillverkare att se till att vi kan flytta så många av våra anläggningar från fossila bränslen så snabbt som möjligt.”

Därför har också tung ”in-house” relevant kompetens inom hållbarhet utvecklats – på batterisidan, till exempel:
– Du har rätt, säger Devola till PLM&ERP News’ Verdi Ogewell. Vi började arbeta med aktörer i den här sektorn tidigt och använde verkligen några av våra traditionella designverktyg och automationsverktyg. Det vi har kunnat göra här är att fortsätta att utveckla vår expertis inom dessa områden med avancerade batterisimuleringsverktyg och koncept som Closed-Loop Manufacturing för att nå högre nivåer, där miljöaspekter kan byggas in och spelar viktiga roller. Och som lök på laxen: vår digitaliseringsportfölj med Teamcenter, med NX, och med Simcenter-simuleringsplattformen och annat har hjälpt till att dra ihop grunder, byggda på vårt omfattande digitala tvilling-koncept, som tillsammans med ”topline” automatiseringslösningar skapat marknadens habilaste end-to-end-upplägg. Vi har kort sagt förmågan att erbjuda detta i en sömlös resa från mjukvara till hårdvara och tillbaka, i dynamiska optimerande loopar.”

Man kan alltså få fördelar på alla nivåer och det är just denna helhetssyn som Eryn Devola pekar ut som värdefull i förhållande till miljöaspekterna. Inte för att Siemens ensamt sitter på den enda sanningen i detta, utan för att företagets synsätt andas öppenhet i kombination med djupt industriellt kunnande.

Att sprida kapabel programvara till mindre företag är en nyckel
– När vi talar om Siemens Xcelerator-portfölj är en av de stora sakerna vad vi kan göra genom att erbjuda SaaS, Software-as-a-Service: vi kan hjälpa även mindre företag att växa snabbare. Det är en stor roll för oss när det gäller att skala innovation för hållbarhet. Vi har till exempel arbetat med ett antal vertikala jordbruksföretag som precis har startat sin verksamhet. I detta sammanhang har vi f ö en finanstjänst inom Siemens som också kan hjälpa dem att skala CapEx. Detta är en stor fråga för små företag, men när de väl har fått det kan vi ge dem, en lösning där kanske två eller tre Teamcenter-licenser behövs till att börja med, eller två eller tre licenser av Simcenter, kan vi ge dessa unga företag kapaciteter av samma kvalitet som vi kan ge ett stort företag.

Enligt Devola täcker detta in en viktig aspekt i sammanhanget: Hållbarhet skapas inte bara genom att de stora OEM-företagen vässar sitt miljöarbete, likaså måste de mindre aktörerna och startups ges chansen att utveckla lösningar som kan göra skillnad. För att detta ska ske systematiskt måste de ha toppmodernt PLM-stöd. Vad Siemens erbjuder med dessa lösningar är, säger Siemens hållbarhets VP, ”ett verkligen skalbart, interoperabelt tillvägagångssätt, som tillåter människor att utveckla fantastiska idéer och ge dem liv.”
– Precis, här är ett exempel: Vi diskuterade med en ”kemisk däckåtervinnare”, de tar gamla däck och gör dem till råvara för den kemiska industrin. De hade tagit reda på tekniken, men deras stora fråga var hur den ska skalas och kopplas ihop? Här kunde vi komma in med några av våra Siemens Xcelerator-baserade verktyg och hjälpa dem att komma framåt. Det gjorde skillnad.

”Genom att erbjuda SaaS, Software-as-a-Service, kan vi hjälpa mindre företag att växa snabbare”, hävdar Eryn Devola. (Bild Siemens)

Devola tillägger att teknologier och innovationer kommer att vara några av de viktigaste delarna på resan framåt. ”Ingenjörerna och innovatörerna i världen kommer att kunna göra skillnad”, säger hon och pekar på Ellen MacArthur Foundations uttalande att 80 % av miljöpåverkan av en produkt bestäms i designfasen.
– Så är det. Man måste tidigt fatta medvetna beslut om de material man väljer och designvalen. Det är då du kan minimera materialanvändningen och det är då du verkligen kan konvertera till exempelvis olika miljövänliga biomaterial. När produkterna väl är ute i marknaden, blir det betydligt svårare att göra de här förändringarna. Till exempel inom bilindustrin diskuterade vi med en aluminiumtillverkare och de sa att det är väldigt lätt för dem att ta skrot och återvinna det från produktionsprocessen. Men detta är så mycket svårare att genomföra i slutet av produktens liv på grund av hur vi designar dessa aluminium-partier. Men om vi ändrar designen för att göra det lättare att demontera partierna, blir det lättare att tillvarata aluminiumet och återanvända det till en högre värdenivå, snarare än att ta ett helt fordon och ”strimla” det senare.

Komplext, men Siemens kan göra skillnad
Hållbar design är mycket komplext. Det handlar långt ifrån bara om att skaffa moduler för livscykelanalys, miljövänligt materialval, system för efterlevnad och kontroll av utsläppsnivåer eller skarpa designsystem för batteriutveckling för att elektrifiera transportsektorn och annan industriell verksamhet, e t c. Utmaningarna är större än så. Vi måste se på helheten: Hur ser megatrenderna ut? Vilka blir de analyserade effekterna av dessa? Kan vi sätta upp relaterade breda principer för hållbar ekodesign? Hur får vi dem etablerade nedströms i designarbetet? Hur fungerar elektrifieringen av transporter och de infrastrukturer som krävs i form av t ex laddstolpar? Vilka är effekterna av de underliggande ekonomiska cyklerna? Vad betyder politik och samhällskulturer? Etc.

Elektrifieringen av bilar är ett belysande exempel. Utvecklingen har börjat, elfordon är ett faktum. Politikerna är positiva och fattar stödjande beslut på många håll. Men påverkan på trafikflödena tar tid. Enligt WWF 2023 står transportsektorn för 14 % av de totala globala utsläppen. Det är givet att en total elektrifiering av fordonen i denna sektor skulle få stor inverkan. Men saker tar tid. Elbilar är dyra och samtidigt som den globala ekonomin nu går i stå så sjunker elbilsförsäljningen, på sina håll drastiskt. Det talas om siffror på minus 20 procent. Men även materialsidan påverkas med kraftiga höjningar av inköpskostnaden för tillverkarna. Infrastrukturmässigt är antalet laddstationer alldeles för få. Bara i dessa enkla orsakssamband visas hur problemen hänger ihop i långa kedjor. Även om ambitionerna är stora så kommer den önskade förändringen att ta tid.

Många samverkande faktorer styr vägen mot hållbar design och ingen aktör, varken på PLM- eller automationssidan, eller på något annat område, kan på egen hand vända utvecklingen.

Men i kraft av sina end-to-end-lösningar kan Siemens Digital Industries, både PLM-programvaru- och automationsdivisionerna, få stor betydelse: dels genom sin storlek och sin produktarsenal, dels i sin syn på betydelsen av genomslag för hållbar design och viljan att vara en föregångare. Det vill Siemens, hävdar Eryn Devola, och pekar bl a på att bolaget gick med i Green Software Foundations styrgrupp för att driva hållbar mjukvaruutveckling så sent som nu i oktober 2023.
– Vi är på väg mot hållbarhet, säger hon. Verktygen utvecklas snabbt och bl a AI kommer att få stor betydelse. Det kommer inte att gå över en natt, men vi måste alla hjälpa till att påskynda färden och Siemens kommer att vara pådrivande i detta.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title