Annons

Hållbar tillverkning av miljöbilar? Bilbranschen på europeisk nivå stretar emot standardiserad livscykelanalys, men inte Volvo

45 bilmodeller är nominerade till organisationen Gröna Bilisters utmärkelse, Miljöbästa Bil 2019. En aspekt på miljövänlighet i detta sammanhang är frågan om respektive fordons tillverkningsprocess. Miljö- och klimatpåverkan kan ju vara större vid själva biltillverkningen än vid körningen under bilens hela livstid.
Detta intressanta faktum har inspirerat Gröna Bilister att undersöka, via fordonsmärkenas generalagenter, livscykelanalyserna av tillverkningen för alla nominerade modeller.
Så, hur står det till med den här saken? Svaren redovisas i en ny rapport.

Gröna Bilister har alltså nominerat 45 bilmodeller till utmärkelsen Miljöbästa Bil 2019. I rapporten Miljöbästa Bilar 2019 redovisas faktauppgifter om alla dessa bilmodeller, bland annat klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning. Denna klimatpåverkan beräknas utifrån en schablonmodell som enbart tar hänsyn till bilens vikt och typ av drivlina.
– Det är allmänt känt att en elbil påverkar klimatet mer vid tillverkningen än en bil med förbränningsmotor, säger Gröna Bilisters generalsekreterare Martin Prieto Beaulieu. Det beror främst på att det krävs mycket energi för att tillverka elbilens stora batteri. Men potentialen till förbättringar är stor, och flera tillverkare satsar nu på ”klimatneutrala” elbilsfabriker.

Audi A3 g-tron tillverkas i klimatneutral fabrik
Gröna Bilister har bett generalagenterna att skicka deras egna livscykelanalyser (LCA) av alla bilmodeller som är nominerade till Miljöbästa Bil 2019. Där kan sådana satsningar av enskilda biltillverkare få genomslag. Dessa LCA gör det möjligt att visa en modellspecifik tillverkaruppgift på klimatpåverkan vid tillverkning och skrotning i rapporten Miljöbästa Bilar 2019 bredvid Gröna Bilisters egen schablonsiffra.
Responsen från generalagenterna redovisas i den nya rapporten Tillverkas våra miljöbilar på ett hållbart sätt? Renault har till exempel skickat en fyllig LCA för elbilen Renault Zoe. Audi bidrar med en LCA för gasbilen Audi A3 g-tron. De meddelar också att deras elbil Audi e-tron tillverkas i deras ”klimatneutrala” fabrik i Bryssel, men de har inte kunnat bidra med en konkret LCA. Tesla väljer att inte offentliggöra några LCA. De meddelar att deras fabrik Gigafactory kommer att bli självförsörjande på förnybar energi. Att gå ut med LCA innan dess skulle kunna bli vilseledande, anser de.
– I mångas ögon är Teslas Gigafactory redan klimatneutral, säger Martin Prieto Beaulieu. Detta visar att LCA verkligen behövs som konsumentupplysning. Det räcker inte att marknadsföra vackra planer; vi konsumenter måste få svart på vitt på hur det ser ut på verkstadsgolvet här och nu.

Standardiserad LCA välkomnas av Volvo Cars
Den 9 september lanserade VW sin nya elbil ID.3 på bilsalongen i Frankfurt. Den marknadsförs som världens första elbil som produceras ”klimatneutralt”. Under parollen ”goTOzero” har hela företaget ambitionen att bli ”klimatneutralt”.
Dessa löften och ambitioner är mycket goda, men det är svårt att värdera dem eftersom det inte finns någon standard för hur LCA för fordon ska utföras. Det gör det också svårt att jämföra data från olika tillverkare. Det pågår ett trevande arbete inom EU för att ta fram en standard. Volvo Cars välkomnar detta arbete, men bilbranschen på europeisk nivå stretar emot.
– Det är nödvändigt att standardisera LCA för fordon, säger Gröna Bilisters ordförande Johanna Grant. Gröna Bilister uppmanar de svenska partierna och deras Europaparlamentariker att verka för detta på EU-nivå. Först när en sådan standard är på plats kan LCA användas som effektiv konsumentupplysning. Bara då får Volkswagens och andra biltillverkares löften att bli ”klimatneutrala” en verklig innebörd.

Obligatorisk miljö- och energideklarationskampanj
Under parollen Vi Vill Veta driver Gröna Bilister kampanj för en obligatorisk miljö- och energideklaration av fordon. Det politiska stödet ser ut att vara betydande. För att vara värd namnet måste en sådan deklaration på sikt innefatta klimatpåverkan vid fordonets tillverkning och skrotning, information om råvaror och deras ursprung, samt om återvinning.
– Det är mycket glädjande att fordonsindustrin nu svänger mot elektrifiering, säger Johanna Grant. Men vi konsumenter måste ges möjlighet att hålla en hand på ratten. Annars är risken stor att vi svänger ned i ett dike av ohållbart utnyttjande av barnarbete och naturresurser i jakten på råvaror till batterier.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title