Annons

HCL Technologies satsar på Göteborg för sitt första europeiska säkerhetscenter

Till saken hör att HCL Technologies nordiska rörelse i långa stycken härstammar från bolagets köp av Volvo IT-verksamheten för ett antal år sedan. Men sedan dess har mycket vatten runnit under broarna och mycket förändrats, inklusive stora investeringar i verksamheten, även om de gamla Volvobolagen ännu har mycket stor betydelse som storkunder.
Ta en kund som Volvo Cars, som satsat mycket på effektivt mjukvaruutvecklingsarbete inom ramen för DevOps. Detta system och sätt att hantera uppdatering av programkod har en tendens att irritera IT-avdelningar. Detta eftersom det kontinuerligt kommer ny kod. Att i det läget tänka på IT-säkerhet i efterhand är ohållbart.
Det är en sida av verksamheten som kräver noggrann övervakning och vassa säkerhetslösningar. Dessutom ska man minnas att allt fler utvecklingsprojekt samordnar flera molntjänster med företagets egna system, vilket ytterligare komplicerar saken.

BETYDANDE SÄKERHETSSATSNING
Detta sagt om bakgrunden till den senaste HCL-investeringen som alltså handlar om IT-säkerhet. Och när man idag lanserar sitt första europeiska säkerhetscenter, Cybersecurity Fusion Center (CSFC), så placeras det följdaktligen i Göteborg.
Det är också en betydande säkerhetssatsning genom vilken HCL ska hantera heltäckande säkerhetstjänster där olika typer av säkerhetsteam, processer och avancerade analystjänster integreras. Därigenom ska kunder kunna upptäcka och hantera säkerhetsincidenter snabbt och effektivt. Säkerhetscentret är ett led i HCLs globala innovationsarbete och tillför ytterligare cybersäkerhetskapacitet till de fem befintliga säkerhetscenters som företaget redan har i Nordamerika och i Asien.
– Totalt kommer det nya centret att bemannas av 25 till 50 personer, säger Tagra. Säkerhetsfrågorna är enormt viktiga idag. Jag skulle t o m vilja karaktärisera dem som. hjärtat i vilken IT-operation som helst. Dessutom är det tydligt, med alla de incidenter som rapporterats de senaste åren i minne, att det ännu finns väldigt mycket kvar att göra på säkerhetsområdet. Det är ett gap som vi vill fylla igen.
HCLs nordenbas pekar vidare på att det ökat distansarbete som kommit i spåren av pandemin har medfört har inneburit att nya säkerhetshot har tillkommit.
– Det innebär också att IT-team också tvingas förändra sitt säkerhetsarbete. För att möta detta har vi etablerat ett ramverk för säkerhetssatsningen, Dynamic Cybersecurity Framework, vilket adresserar de nya utmaningarna genom att kunna analysera miljontals händelser per sekund.

Marinder Singh, HCL.

MILJONTALS HÄNDELSER PER SEKUND
– Cybersäkerhet är ett nyckelområde för HCL, inte minst eftersom det är så avgörande för att verksamheter ska kunna digitalisera sin verksamhet i linje med de möjligheter som nya applikationer, molnet och IoT medför, säger Maninder Singh, ansvarig för cybersäkerhetstjänster på HCL Technologies, och fortsätter:
– Våra säkerhetscenters gör detta möjligt genom att skydda kundernas digitala tillgångar. Den nya Göteborgs-satsningen är perfekt positionerad för att effektivt kunna bemöta även de mest komplexa behoven från våra globala kunder.
Han tillägger att HCLs säkerhetscener i Göteborg övervakar, upptäcker hanterar och löser olika typer av cybersäkerhetsincidenter. Det kommer också att hjälpa europeiska verksamheter att följa regler och krav i linje med de lokala datahanteringslagarna.
– Göteborg CSFC tar ett helhetsgrepp för övervakning av IT, Internet of Things, industrirelaterad IT och operationella teknologimiljöer. Det använder insikter från flera källor för att därigenom proaktivt kunna hantera säkerhetshot. Säkerhetscentret kommer att använda den avancerade plattformen Security Orchestration and Automation Platform (SOAR).

POSITIVT FRÅN ANALYTIKER
Den nya satsningen möts av mycket positiva reaktioner från andra intressenter på området i Göteborg.
– Det är fantastiskt att se hur ledande globala teknologiföretag som HCL väljer vår stad för sina satsningar på cybersäkerhet och den kompetens som behövs för det, säger t ex Patrik Andersson, CEO på Business Region Göteborg. HCLs satsning på att skapa fler karriärmöjligheter och på att attrahera ännu mer avancerad kompetens från andra länder kommer att bli värdefullt för regionen.
Från analytikerhåll pekar vidare Jan Horsager, ”Research Director” på IDC Nordic, på vikten av en beprövad leverantör som HCL:
– De skapar precis den tillit som behövs som behövs inom cybersäkerhet, governance, riskhantering och regelefterlevnad, när verksamheter digitaliserar sig alltmer, säger Jan Horsager. Det är positivt att se hur HCL stärker sitt erbjudande genom att öka sin regionala närvaro i Europa samt att de utökar både sin säkerhetskapacitet och sin satsning på innovation.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title