Annons

Högskolan Väst exporterar kompetens till norsk industri

Sedan 2015 arrangerar Högskolan Väst löpande uppdragsutbildningar inom produktionsteknik för ingenjörer på norska industriföretag.
– Vi uppskattar högskolans systematiserade sätt att väva in arbetsintegrerat lärande i kurser för yrkesverksamma. Det ligger helt i linje med hur vi vill att kompetensutveckling ska genomföras, säger Per Hegli, utbildningsansvarig på Addisco som erbjuder utbildning för norsk industri.

Addisco beställer kurser i logistik, robotik och automation, agila projektmetoder och andra områden där industrin behöver kompetensutveckla sin personal. Industrisektorn är stor i Norge och de rustar precis som övriga industriländer inför de stora utmaningar som automatisering, digitalisering och robotisering för med sig.
– För oss är det helt nödvändigt att samarbeta med skickliga akademiska miljöer. Vi ställer höga krav på våra leverantörer när det gäller akademiskt innehåll, pedagogik och anpassning till kursdeltagarnas tidigare yrkeserfarenheter. Högskolan Väst uppfyller alla de kraven på ett mycket tillfredsställande sätt, konstaterar Per Hegli.

Etablerad utbildningssamordnare
Addisco är en etablerad utbildningssamordnare för den norska industrin och har koppling till den fackliga organisationen Förbundet för Ledelse och Teknikk (FLT). Kursdeltagarna kommer från företag som Rolls Royce Marine AB, GKN Aerospace Norway AS, Bilfinger Industrial Services Norway AS med flera.

Samproducerade kurser
Sedan 2015 har Högskolan Väst arrangerat totalt 9 kurser för omkring 155 tjänstemän på ett 15-tal norska företag. De flesta kurserna sträcker sig över en termin. De är webb-baserade och kombineras ofta med fysiska träffar fyra helger per termin vid campus eller Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan.
– Kurserna är samproducerade, det vill säga utvecklade tillsammans med Addisco utifrån specifika behov av kompetensutveckling. Kurserna innehåller en hel del praktiska case från deltagarnas arbetsplatser. Det gör att utbildningen blir relevant för ingenjörerna eftersom de kan applicera sina nya kunskaper direkt i sitt arbete, kommenterar Monika Hattinger som koordinerat utbildningarna under flera år på Högskolan Väst.

Ny kurs i höst kring industridigitalisering
Under hösten 2019 startar en ny kurs ”Introduktion till industrins digitalisering” och även nya kursen ”Lean strategi”. Båda kommer att genomföras som kortare kurser.
– Addisco är den största beställaren av uppdragsutbildningar på högskolans Institution för ingenjörsvetenskap. Det är ett fantastiskt samarbete och utvecklande på flera sätt – inte minst för våra lärare som har erfarenhet av att varva praktisk kunskap med forskningsbaserad ingenjörskunskap, säger Monika Hattinger.
Företagen köper inte direkt, utan genom fonderade medel kan personal vid dessa företag få kurserna ”gratis” via Addisco som förvaltar dessa medel.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title