Annons

Dynamics NAV och effektivt IT-stöd för projekttillverkning

Under hösten har LindholmsGruppens dotterbolag EKSJÖHUS, börjat byta ut sitt nuvarande affärssystem och ersätta det Microsoft Dynamics NAV. IT-partner är COSMO CONSULT, som kommer att sätta sin branschlösning för projekttillverkning på plats. Just projekttillverkning är en växande trend. I motsats till stora serier växer idag projektorienterad tillverkning snabbt. Det finns flera bra exempel på lösningar för detta, exempelvis Part Construction. De tillverkar kompletta, färdiga badrum, som levereras till större byggprojekt. Jämfört med tidigare badrumsproduktion framstår lösningen som ett under av enkelhet i en verksamhet som förut krävde omfattande insatser i form av koordination, materialinköp, logistik och annat. Samtidigt försvinner inte behoven av att konstruera badrummen, köpa in alla delar och system som behövs och montera ihop dem. Processen flyttas bara till ett annat ställe, där man dock kan göra stora rationalitetsvinster bara i att allt finns samlat på en punkt.

Men vinsterna med detta kommer inte automatiskt, berättar Johan Krantz på COSMO CONSULT:
– Det är riktigt, här krävs ett omfattande IT-stöd för att kunna utnyttja potentialen i denna organisatoriska omläggning. Kostnadsaspekterna blir t ex av vital betydelse för lönsamhet och affärssystemens specifika paketeringar kan definitivt göra skillnad, säger han.

Eksjöhus invigde ny husfabrik. Eksjöhus nya husfabrik, som invigdes härom veckan, är ett exempel på hur denna trend slår allt mer. På sikt ska det byggas upp till 250 modulhus om året i den nya fabriken, som kommer att få upp mot 80 anställda.

Bygget kostar cirka 150 miljoner kronor och den stora skillnaden mot bolagets andra fabrik är det nya byggkonceptet. Husmodulerna levereras till byggplatsen med kök och badrum på plats. Målat, tapetserat och till så där 80 procent klart, med 20 procents monteringsarbete på byggplatsen. I den gamla fabriken är det tvärtom; där görs ungefär 20 procent av arbetet på husen i fabriken, medan 80 procent av jobbet görs ute på byggplatsen.

Nya systemet tas i drift under 2018. Men som sagt, ett bra IT-stöd kan säkra lönsamhet i denna typ av tillverkningskoncept. Vilket COSMO CONSULTs lösning ska bidra till. Avtalet med Eksjöhus är flerårigt och innebär en komplett lösning med stöd för processerna offert- och produktkonfigurator, materialförsörjning, produktion och leverans av färdigt hus. Projektet har inletts under hösten 2017 och första etappen beräknas gå i drift i mitten av 2018.

Om LindholmsGruppen ska sägas att de omsätter ungefär 750 miljoner kronor och har totalt drygt 240 anställda. Genom eget sågverk och egen transportverksamhet har huskoncernen full kontroll över hela kedjan –  från råvara till inflyttnings-färdigt hus.

Funderar du på att byta ut, uppdatera eller satsa på ett helt nytt system?
Missa då att läsa PLM&ERP News artikel om IT-partnerns roll som ”uttolkare” och anpassare av affärssystem till specifika bolags behov. Det är i detta arbete som framgång i ERP-projekt avgörs. Klicka på rubriken för att läsa artikeln:

”Microsoft Dynamics, COSMO och hur man får ut maximalt av sitt ERP-system”

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title