Annons

Industri 4.0 för ”alla”: Nytt sam-arbetsprojekt med SAP i huvudroll

Industri 4.0-konceptet är ett av Hannovermässans stora fokus. Ofta marknadsfört bland marknadsjättarna, ja, men det finns också breda samarbetskoncept kring konceptet. Ett nytt sådant är Open Industry 4.0 Alliansen.
Det handlar om ett stort antal europeiska företag inom maskinteknik, industriell automation och programvara ska tillsammans arbeta för att underlätta digitalisering av tillverkningsindustrin. Bland grundarna av Open Industry 4.0 Alliance finns Beckhoff, Endress+Hauser Group, Hilscher, ifm, KUKA, MULTIVAC och med affärssystemjätten SAP i en sammanlänkande roll.
- Medlemmar från maskinindustrin, industriell processautomation och mjukvara drar nytta av att alla alliansmedlemmar har ett gemensamt mål att vidta åtgärder för att effektuera Industri 4.0. Det innebär att alla medlemmar kan utveckla och erbjuda sina relevanta och kompatibla lösnings- och serviceportföljer. Den viktigaste poängen är att alliansens kunder kommer att dra nytta av att ha relevant information gällande sina tillgångar, liksom kompatibla lösningar för ökad utrustningseffektivitet för att hjälpa dem att nå sina digitaliseringsmål snabbare, säger Hala Zeine, VD för SAPs ”Digital Supply Chain and Manufacturing”.

Medlemmarna kommer att skapa ett standardiserat och öppet ekosystem som kan användas i högautomatiserade fabriker och anläggningar. Logistik och tjänster ska också vara en del i ekosystemet. Samarbetet ska erbjuda alternativ till egenutvecklade separata lösningar och göra det lättare för europeiska tillverkningsföretag av alla storlekar att digitalisera sina verksamheter.

80 procent av maskinerna ska prata samma språk
Målet är att 80 procent av alla maskiner i en smart fabrik ska prata samma språk. För att nå det ska man bland annat arbeta fram en så kallad Open Industry 4.0 Framework som grundar sig på befintliga standarder som IO-Link, OPC UA och RAMI.
Tre huvudteser är:
• Grundare och medlemmar stöder ett öppet ekosystem och förbinder sig att använda ett ”Open Industry 4.0 Alliance Framework för att uppnå driftskompatibilitet”
• Det öppna och driftskompatibla angreppssättet ger attraktiva möjligheter för företag av alla storlekar
• Open Industry 4.0 Alliance syftar till att 80 procent av maskinerna i en smart fabrik ska ”prata” samma språk

Fokusera på genomförbarhet och fördelar
Verksamheten i fabriker, anläggningar och logistikcentra på midmarket och stora företag kännetecknas av heterogenitet – med enheter och maskiner i många olika klasser, från flera tillverkare. Egen och varierande standarder i anslutning, datahantering, IT-säkerhet och samarbete skapar ytterligare kommunikativa barriärer och hindrar den snabba och omfattande skalningen som ligger i Industri 4.0’s natur.
Grundarna och medlemmarna i Open Industry 4.0 Alliance har alltså i detta tagit sikte på att ge sina kunder ett öppet, standardbaserat och kompatibelt erbjudande för en produkts hela resa – från produkten på fabrikengolvet till relaterad service.

Kunderna ska kunna välja vad de behöver från en uppsättning modulära, kompatibla och skalbara lösningar och servicekomponenter. I varje fall bygger dessa på grundkompetensen hos grundarna och medlemmarna i alliansen och representerar ett lågrisk och tillverkaroberoende alternativ från befintliga och kända leverantörer i de enskilda tillverknings- och processteknikindustrin.
Kopplingen till affärssystemutvecklarens, SAP, lösningar hjälper till att säkerställa att affärsprocesser som tillverkning, lagerhantering eller anläggningsunderhåll samarbetar över företagets gränser med partnerföretag.

Fyra moduler i öppen och driftskompatibel lösning
Det öppna, standardbaserade utbudet i Open Industry 4.0 Alliance innehåller fyra moduler:

  • Device Connectivity,
  • Edge,
  • Operator Cloud och
  • Cloud Central – plus ett tillhörande serviceutbud.

Device Connectivity etablerar kopplingarna till maskiner och sensorer.
Edge är den centrala noden för alla viktiga och lokalt nödvändiga funktioner på fabriken.
Operator Cloud är den centrala noden i kundens företag, som ett ”öppet” lager och stöder alla företagscentrerade funktioner och applikationer.
Slutligen möjliggör Cloud Central tvåvägsutbyte av data mellan företag, såsom stamdata och mätdata från kalibreringar, samt information inklusive teknisk dokumentation och reparationshandböcker.

Man har också genomfört ett ”Proof-of-Concept” för att bevisa att det hela kommer att fungera. Det slutfördes under 2018, med anpassningsbar och flexibel matrisproduktion hos robotutvecklaren KUKA. Syftet är att producera ytterligare bevis från andra alliansmedlemmar och deras kunder i mitten av 2019. Stiftelsens medlemmar förbereder sina första resultat för andra halvåret 2019.

Om vad SAP kan tillföra i sammanhanget
Allmänt ska sägas att valet att ha SAP i en central roll har sina poänger. Det är ett av världens största IT-företag och merparten av världens samlade affärs- och verksamhetstransaktioner (77 %) görs på SAP-system.
I molnet är dataplattformen SAP HANA den marknadsledande inom företagsmjukvara. Man har tillgång till en rad viktiga teknologier, som teknik för maskininlärning, IoT och avancerad analys, vilket är några av grundpelarna när det gäller att skapa intelligenta verksamheter.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title