Annons

INDUSTRI 4.0: IIoT och hållbarhet bakom topperkännande för Ericssons nya smarta 5G-fabrik

Telekomjätten Ericsson har fått ett fint erkännande för sin fabrik i USA, 5G Smart Factory, i Lewisville, Texas. Det är World Economic Forum (WEF) som menar att Ericsson i denna anläggning tagit fram en lösning som är en global ledare i den fjärde industriella revolutionens fotspår.
Denna anläggning är byggd på ett helautomatiserat upplägg designat kring ett Industri 4.0-koncept med robotar och IIoT-teknik. Bolaget har satsat närmare 100 miljoner dollar på bygget av fabriken som betjänar den amerikanska 5G-marknaden. Beteckningen som WEF satt på fabriken är ”Global Lighthouse", vilket innebär ett erkännande av Ericssons användning av nästa generations teknik, vilken bl a resulterat i imponerande 2,2 gånger förbättrad produktion per anställd jämfört med liknande anläggningar utan automatisering och förbättringar i den fjärde industriella revolutionens (4IR) anda.
Att driva helautomatiserade fabriker med den senaste tekniken är en del av bolagsstrategin för en mer motståndskraftig och hållbar global leveranskedja, enligt koncernchefen, Börje Ekholm.

Anläggningen i Lewisville är den första Ericsson-fabriken som får detta erkännande av forumet för användning av 4IR-teknologier i stor skala med hittills visade fördelar. Sedan starten i början av 2020 har USA 5G Smart Factory-team på mindre än utvecklat 25 olika användningsfall som ska skalas upp och användas.
Man noterar i pressmaterialet också att jämfört med liknande anläggningar utan automatisering och 4IR-förbättringar har den automatiserade 5G-fabriken, inklusive nya robotar, levererat 120 procent förbättrad produktion per anställd och en 65-procentig minskning av den manuella materialhanteringen.

MILJÖFAKTORER AV STOR BETYDELSE
Av stor betydelse i sammanhanget är också den miljövänliga inriktning som präglar anläggningen. Integrerade miljösystem har utformats för att minska energiförbrukningen -vilket gjorts med 24 procent – inomhusvattenförbrukningen, som redicerats med 75 procent jämfört med en liknande byggnad. Plus det fraktum att fabriken drivs med 100 procent förnybar el. Ericsson är också på jakt efter ”LEED Gold-” och ”LEED Zero Carbon-certifieringar” för den smarta fabriken, vilket skulle göra den till den första Ericsson-anläggningen globalt som skulle uppnå detta.
– Helautomatiserade, smarta fabriker med den senaste tekniken är en del av vår strategi för en hållbar global leveranskedja. Det visar vårt åtagande att fortsätta arbeta nära våra kunder, vilket i slutändan gör det möjligt för oss att minska utsläppen. Denna World Economic Forum-beteckning belyser den transformativa effekten av 5G-tekniken i allmänhet – och på våra fabriker i synnerhet – till förmån för näringslivet och samhället i stort, kommenterar Fredrik Jejdling, EVP och chef för nätverk inom Ericsson.

IIoT, Industrial Internet of Things och robotisering är viktiga inslag i Ericssons amerikanska drömfabrik i Lewsiville, Texas. Ericsson ligger med denna också väl till i 4IR-satsningar för automatiserad Industri 4.0-tillverkning genom modulära och flexibla produktionsinstallationer i fabrikerna i Estland, Kina och Brasilien.

SKRÄDDARSYDD LEVERANTÖRSKEDJA – EN TUFF UTMANING
Ett av problemen när det gäller effektiv drift av större bolag handar ofta om lverantörskedjorna. Att få upp de individuella leverantörerna i denna kedja är en riktigt ”hästuppgift”, som kräver en hel del förändringsarbete, utbildning, moderna mjukvaror och ibland också tydliga påtryckningar.
Ericsson hävdar att man har investerat tungt i detta, ”i nästa generation av leveranskedjor”, i aklt och mening att skapa en skräddarsydd, hållbar och end-to-end-kopplad global leveranskedja. Inga enkla saker säger de flesta som givit sig ikast med denna utmanande uppgift. Att fixa lösningar för den egna anläggningen är en sak, att få långa leverantörskedjor att gå i takt med detta en helt annan.
Men den svenska telekomjätten har satsat tungt, i USA handlar det om investeringar värda mer än 100 miljoner dollar i denna första 5G Smart Factory.

Utöver detta är det också så, vilket PLM&ERP News tidigare rapporterat, så att Ericsson ligger väl till i 4IR-satsningar för smart, automatiserad tillverkning genom modulära och flexibla produktionsinstallationer i fabrikerna i Estland, Kina och Brasilien.
”Detta kommer att säkerställa ett nära samarbete med kunder genom Ericssons europeiska, asiatiska och amerikanska verksamhet,” skriver man i en pressrelease.

ERICSSON STÖDER PARISAVTALETS MÅL
När det gäller klimatbitarna ska noteras att Ericsson stöder 1,5 C °-ambitionen som det formulerats i Parisavtalet. För att uppnå detta måste världen halvera de globala utsläppen till 2030 och nå netto-nollutsläpp före 2050.
”Digital teknik som 5G och IoT, som används inom en rad industrier, som tillverkning, kan bidra till att minska de globala koldioxidutsläppen med upp till 15 procent 2030,” skriver man.
Francisco Betti, chef för ”Shaping the Advanced Manufacturing and Production, World Economic Forum”, kommenterar allmänt WEFs syn på de här sakerna:
– Det här är en tid av oöverträffad branschomvandling. Framtiden tillhör de företag som är villiga att anamma störningar och fånga nya möjligheter. Dagens störningar, trots deras utmaningar, är en kraftfull inbjudan att överväga tillväxt. Lighthouse-märkningarna belyser tillverkningens framtid och industrins framtid, säger han.
Till saken hör att World Economic Forum identifierar de bästa fabrikerna och utforskar insikter från dessa ”lighthouses” – via studier av avancerade anläggningar som implementerar teknologier under den fjärde industriella revolutionens paraply.
”Lighthouse-anläggningar” är de fabriker som har tagit den fjärde industriella revolutionsteknologin från piloter till real integration i stor skala och därmed realiserat betydande ekonomiska och operativa fördelar.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title