Annons

Metaformosen som ”boostar” PTC på automationssidan

På IoT-sidan brukar PTC ofta utpekas som den klara marknadsledaren. Detta sedan man först av alla PLM-utvecklare inledde sin resa på området under 2013, med köpet av ThingWorx.
Denna mjukvara har i PTCs händer utvecklats explosivt, från en enklare 4-5 miljoner dollars verksamhet till att handla om en avancerad teknisk plattform som drar in plus 100 miljoner dollar om året och framtiden ser ännu ljusare ut. Både teknologiskt och kommersiellt. En rad utvärderingar av respekterade analytiker har pekat ut mjukvaran som den längst komna. Analyser från Gartner (”Magiska Kvadranten”), Forrester (”Forrester Wave”), QKS (”SPARK Matrix”) och IoT ONE är några exempel från de senare åren där ThingWorx rankats i topp. Utvecklingstempot är också synnerligen forcerat och under ledning av PTC-basens, Jim Heppelmann, visioner har teknologin dessutom expanderats med avancerade kapabiliter kring AR, VR och MR (Augmented, Virtual och Mixed Reality) via Vuforia-plattformen.
Men viktigare ändå – arbetet med att integrera ThingWorx och Vuforia med PTCs PLM-svit Windchill har lett fram till att man steg för steg närmar sig möjligheten att sluta loopen och få ihop ett IT-stöd för den kompletta produktlivscykeln. Från idé, tillverkning och produkten i slutanvändarens händer, till återmatning av fältdata till PLM-systemet, som grund för nya innovativa versioner.
Men när den amerikanska PLM-utvecklaren idag lanserar den nya versionen 8.4 av ThingWorx-plattformen är det ändå inte dess allmänna IoT-duglighet som står ut. Nej, det verkligt intressanta med PTCs IoT-resa är de tangerande effekter satsningen fått för bolaget på tillverknings och automationssidan.
Traditionellt har dessa områden i PTCs regi inte varit marknadens starkaste. Men med satsningen på IoT, de effekter som ledde vidare till verkstadsgolven med OT-kopplingar (Operativ Teknik, ”maskinhantering/styrning”), IIoT (Industrial IoT) och framför allt partnerskapet med Rockwell Automation, som ingicks 2017, har bilden i ett slag förändrats.
Det som var en svagare sida är på väg att bli en styrka.

Den nu föreliggande versionen 8.4 av ThingWorx för Industrial Internet of Things (IIoT) är förstås präglad av flera förbättringar och klart är att den som kan bidra till effektivare hantering av maskiner på verkstadsgolvet har en stor fördel. För PTCs del ska påpekas att det stora klivet i bolagets möjligheter att göra detta kommer med det djupare och intensivare samarbetet som följde med Rockwell-satsningen.

Mer än bara läpparna bekännelser.
Detta samarbete har inte stannat vid ”läpparnas bekännelser”, utan manifesterats i integrerade, leveransklara lösningar. Senast nu i novemeber 2018 lanserades FactoryTalk InnovationSuite. Det handlar om en mjukvarusvit som förbättrar konnektiviteten, ”kopplingarna” mellan multipla IT- och OT-källor. Genom att sammanlänka operativ teknik (OT) och informations teknik (IT) kan man idealt koppla ihop nätverk som omfattar såväl maskiner och enheter på fabriksgolvet, som applikationer, ERP- och andra IT-system.
Vad man gjorde med Rockwells MES-svit (MES, Manufacturing Execution System), FactoryTalk, var att koppla ihop lösningar från PTC med analytics- och MOM-mjukvarorna (Manufacturing Operations Management) från Rockwell Automation för att på sista raden skapa ett differentierat industripaket. Medan ThingWorx Analytics bygger de prediktiva modellerna, tillhandahåller FactoryTalk Analytics spetsig realtidsspårning och skapar operativa sekvenser baserat på analysmodellen.
Onekligen ett bra exempel på PTCs intentioner att ta fram en sömlös produktutvecklings-, tillverknings- och IIoT-svit (Industrial IoT) baserad på dels PTCs PLM-svit Windchill och IoT/IIoT-plattformen ThingWorx, dels Rockwells FactoryTalk.

Att överbrygga gapet mellan IT och OT.
En nyckelfråga i detta sammanhang, alltså när det gäller Industri 4.0 och IIoT är: hur överbryggar man IT- och OT-gapet? Klart är att specifik och djup kunskap om dessa båda världar, liksom kännedom om respektive verksamhets behov och säkerhetskrav är fundamentalt. Prioriteringarna skiljer sig åt på så sätt att det inom IT är cybersäkerhet och datakvalitet som är viktigast, medan det på OT-sidan främst är fabrikens output och risken för avbrott som är prioriterat. PTCs och Rockwells ambitioner i detta är att ta fram lösningar som gör det möjligt att optimera industriella verksamheter och öka produktiviteten genom att ge beslutsfattare förbättrade data och insikter. Här menar bolagen att, ”den nya sviten ger fullständig transparens av operationer och systemstatus från en informationskälla inom organisationen.”
Stora ord och ett löfte som när det ska omsättas i praktiska ”setups” på verkstadsgolvet inte är helt lätt att leva upp till. Men utvecklingen som kombon PTC/Rockwell tar sikte på är trots allt ett stort och överraskande snabbt genomfört steg.

Mer om nya 8.4-versionen av ThingWorx.
Som framgår av ovanstående är naturligtvis PTCs IIoT-kapabiliteter av yttersta vikt i detta. Inte minst därför är de framsteg man kan visa upp i den nya ThingWorx-versionen, 8.4, viktiga. Så, hur ser det ut?
Bland de nyheter som introduceras finns den nya Operator Advisor. Det är en slags digital rådgivare till maskinoperatörer, som PTC menar, ”är utformad för att öka produktiviteten hos fabriksarbetare genom att förenkla det sätt på vilket kritiska operativa data samlas in, syntetiseras och levereras.”
Onekligen har man en poäng i denna tanke. Det finns fortfarande stora möjligheter för industriproducenter att differentiera sina produkt- och tjänsteutbud och förbättra medarbetarnas effektivitet när det gäller operativt fabriksarbete genom att utnyttja IIoT-tekniken.
Men tro nu inte att detta räknar ut människan som deltagare i framtidens fabriksscenerier. Enligt en ny rapport från Deloitte och Manufacturing Institute måste avancerad teknik och digital kompetens blandas med unika mänskliga färdigheter för att ge högsta produktivitet.
 
Digital operatörsrådgivare hjälper till med instruktioner.
I någon mening är den här typen av utvecklingsarbete inte bara de många mindre stegens väg till framgång. PTCs ThingWorx 8.4 introducerar, som ett exempel på detta, Operator Advisor. Denna ”rådgivare” kompletterar PTCs befintliga uppsättning lösningar avsedda för tillverkare. Operatörsrådgivaren hjälper tillverkarna att vässa arbetskraftens produktivitet genom att förenkla leveransen av digitala arbetsinstruktioner, eliminera papper och PDF-baserade instruktioner. Lösningen kan också samla in data, som kompletterar uppgifter för produktgenealogi och öka synligheten i fabriksverksamheten. Operator Advisor samlar IT- och OT-system och ansluter dem till smarta verktyg och maskiner för att skapa en enhetlig operatörskärm.
På danska vindkraftsutvecklaren Vesta vet man mer om detta:
– Den här lösningen har förändrat hur vi levererar information till våra anställda på golvet, säger Mark Jaxion, IoT & Industry 4.0-ledare på Vestas. Vi har gått från att tillhandahålla textbaserade instruktioner via pappershandböcker till att leverera arbetsinstruktioner med 3D CAD-filer från PLM-systemet. Informationen levereras nu i ett sammanhang som gör att anställda fokuserar på uppgiften i stället för att gräva runt de olika IT- och OT-systemen för rätt information.
 
I sitt pressmaterial noterar PTC också att bolagets lösningar på IIoT-marknaden, särskilt inom tillverkning, har lett till att ThingWorx nått praktiska framgångar med kunder, systemintegratörer och strategiska partners runt om i världen. Exempel är Colfax, Elekta, Lavifood, Sealed Air, Vestas och Woodward.

ThingWorx har fört samman alla våra olika system och gör uppgifterna från dem som är användbara för våra arbetare, säger Jay Drager, chef för Global Business Systems på just Woodward. Inte bara har vi kunnat förbättra kvaliteten på våra produkter, utanvi har också ökat effektiviteten och produktiviteten i våra anläggningar också.
 


En betydligt mer lättanvänd instrumentpanel.
För att användarna snabbt ska kunna omsätta värden från sina IIoT-implementeringar, har PTC också lagt in ett antal andra mindre, men inte oväsentliga, förbättringar i ThingWorx 8.4:
Ett mer lättanvänt dashboard (”instrumentpanel”) – det är ett uppdaterat användargränssnitt för ThingWorxs ”Mashup Builder-verktyg”, som gör det enklare att snabbt bygga och underhålla IIoT-lösningar.
Integration med andra företagsystem och data – med Flow sätter man in, syntetiserar och matar arbetsflödet med data som allokeras till relevanta affärssystem, samtidigt som man utlöser viktiga åtgärder och ger varningar till slutanvändare.
Expanderad användning – man kan vidare skala upp ThingWorx för mer omfattande utplaceringar. Som en del av denna utveckling, integrerar ThingWorx nu sömlöst med InfluxDB och Microsoft Azure SQL för konsistent- och tidsseriebaserat hantera data.
FactoryTalk InnovationSuite – drivs av PTC-komponenter. Vi har skrivit allmänt om denna lösninga ovan, men nu handlar det om att förbättra den lösning som initialt togs fram. Vässade funktioner och kapacitet för snabbare integration kommer därför med den nya ThingWorx-versionen. Man kan därmed ytterligare optimera verksamheten och förbättra produktiviteten med data och insikter från IT- och OT-applikationer och system.
 
AR-tekniken vässar IIoT-upplevelserna.
En nyckeldifferentiator för PTC är integrationen av ThingWorx IIoT och Vuforias AR-teknik. Arbetsinstruktioner från den nya Operator Advisor-lösningen kan till exempel levereras via en AR-upplevelse för att ge den eftersökta, produktivitetsförbättrande upplevelsen för alla arbetstagare.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title