Annons

Inte bara ett TV-drama: PLM och den nya sarkofagen över det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl på PDT Europe 2019

Få konferenser har inslag som väcker större uppmärksamhet än svenska PLM-utvecklaren Eurosteps och analytikern CIMdatas gemensamma event, PLM Road Map och PDT Europe. I alla fall mätt i antalet läsare av de artiklar vi publicerat från eventen på PLM&ERP News och vår amerikanska systersajt, engineering.com. Här är några exempel:
* Intervjun i Paris 2014 med den tyske professorn och förre chefen för Mercedes Daimlers PLM-satsning, Alfred Katzenbach, väckte en enorm uppmärksamhet. Bl a behandlades den tyska fordonstillverkarens övergång från Dassault Systemes CAD-flaggskepp CATIA V5 till Siemens’ NX. Totalt lästes artikeln av över 100 000 personer – en unikt hög siffra för en artikel på PLM-området.
* Året därpå gjorde vi en längre intervju med Airbus’ tidigare svenske PLM-ansvarige, Anders Romare; en artikel som drog över 50 000 ”views”. Också det en väldigt hög läsarsiffra.
En senare intervju med Boeings Kenny Swope, som avhandlade den amerikanska flygjättens satsning på DS’ 3DEXPERIENCE-plattform attraherade över 46 000 ”views”.
* När Gartner-analytikern, Marc Halpern, i Göteborg diskuterade kring problematiken med digitala tvillingar resulterade och det i en artikel som drog drygt 44 000 ”views”.
Vem blir det i år som drar till sig 10 000-tals läsare? Årets upplaga av denna högklassiga konferens, PLM RM & PDT 2019, avhålls återigen i Paris, den 13-14 november. Temat är “PLM for Professionals—Product Lifecycle Innovation”. Och det finns flera goda kandidater.
Men frågan är om inte CHRISTOPHE PORTENSEIGNE, teknisk direktör för ett dotterbolag inom globalt verksamma franska byggbolaget, Bouygues Construction Group, är den vars ämne innehåller mest dramatik. Bolaget spelade en ledande roll i arbetet med att bygga den nya ”Novarka”-sarkofagen över det havererade reaktorn i kärnkraftverket i Chernobyl, ett 12-årigt projekt som krävde en hel del även i PLM-termer.

Christophe PORTENSEIGNE ska tala under rubriken: “Chernobyl, the Megaproject with the New Arch (Novarka)”.
33 år efter olyckan är den nya Tjernobyl-inneslutningen komplett, med ett säkert område runt reaktorn nummer 4. Det är resultatet av ett 12-årigt internationellt projekt, inklusive FoU, design, testning, konstruktion och idrifttagning av den största rörliga strukturen som någonsin har byggts. Projektet har levererats trots den synnerligen utmanande miljön med hinder som en jordbävning, snö, tornados och naturligtvis strålning.
Förutom de hårda yttre förutsättningarna var kraven extrema, med bl a en livslängd på 100 år utan underhåll. Bouygues Construction var en ledande aktör i arbetet med Novarka och kommer att dela med deltagarna hur man tar på sig de utmaningar som är förknippade med ett projekt av denna komplexitet, hur man hanterar problem, intressenter och levererar med framgång.

När det gäller keynote-talaren Portenseigne ska konstateras att han har en imponerande CV. 2010 blev han utsedd till teknisk direktör för “Bouygues Travaux Publics.” I denna roll är han globalt ansvarig för konstruktionssidan och det övergripande R&D-arbetet i alla infrastrukturprojekt.

I samband med Ukrainas övertagande i somras av ansvaret för Tjernobyl och den nybyggda sarkofagen/inneslutningen av den havererade reaktorn besökte Ukrainas president det numera strålningssäkra kärnkraftverket.

Sedan i somras har Ukraina fått tillbaks kontrollen av den förstörda reaktorn och den enorma rörliga sarkofag som byggts över den och som skyddar miljön från vidare utsläpp av radioaktiva partiklar. Svenske Hans Blix har i 20 år varit ordförande i den grupp av stater som bidragit till de 1,5 miljarder euro som byggnaden kostat och i juli invigde han den sarkofag som föredraget under PLM Road Map och PDT kommer att handla om.

Standardsbaserad svensk lösning på brittiskt hangarfartyg
Men det finns förstås flera spännande presentationer, som den kring den brittiska flottans senaste hangarfartyg, Queen Elizabeth. Luigi Sidoli från BAE Systems Maritime talar under rubriken: “A Flagship Data Integration Project in Support of the Royal Navy’s New Carriers”.
Intressant att notera är att svenska Eurosteps mjukvara, ShareAspace, hanterar den tekniska informationen för hangarfartyget HMS Queen Elizabeth.
Fartyget är det första av brittiska Royal Navys två nya hangarfartyg av Queen Elizabeth-klass. Och har sjötestats, godkänts och flygtestats under 2017 och 2018. Eurostep har tillsammans med BAE Systems tagit fram ett tillvägagångssätt för att använda ett standardsbaserat samarbetsverktyg som klarar att behandla informationsvolymen och hantera dess komplexitet, samtidigt som den är lättillgänglig för användarna.
En mängd programvaror från leverantörer inom PLM har använts under design och byggfas och den informationen måste nu säkerställas för återbruk under fartygets livslängd som beräknas till 50 år.

Det nya brittiska hangarfartyget har sjötestats, godkänts och flygtestats under 2017 och 2018. Eurostep har tillsammans med BAE Systems tagit fram ett tillvägagångssätt för att använda ett standardsbaserat samarbetsverktyg som klarar att behandla informationsvolymen och hantera dess komplexitet. FOTO LPhot Kyle Heller

Cirkulär ekonomi: På sista plats i livcykelhanteringen…
Ytterligare en presentation värd uppmärksamhet är Ragn-Sells Groups GRAHAM AID, doktorand, strategi- och innovationskoordinator. Han diskuterar i sin keynote – med titeln, ”Doing Right and Doing Well: Enabling the Circular Economy for Long Term Prosperity” – kring de högaktuella hållbarhetsfrågorna. Som representant för ett företag vars verksamhet s a s ligger längst bak i livscykelloopen, avfalls- och sophantering, spelar bolagets lösningar en avgörande roll för miljöns långsiktiga utveckling. Ragn-Sells insatser medför att den linjära ekonomin blir cirkulär, men tillverkande företag kan ge mer eller mindre bra förutsättningar för detta och där kommer PLM in.
Under de senaste åren har den enorma potentialen i cirkulära värdekedjor anammats av politiker, akademiker och företagare. Nya tillvägagångssätt för hur vi utformar, producerar, säljer och skapar produktcykler har visat sig kunna ge flera fördelar för ekonomin, samhället och miljön – kanske framför allt för kommande generationer. Men starka åtgärder krävs i hela det politiska, affärsmässiga och fysiska landskapet för att långsiktig, cirkulärt värdeskapande ska bli norm istället för undantag.
PLM-områdets lösningar kring samarbete med innovation och proaktiv policyformulering kan hjälpa till att göra det möjligt att passera hinder som att få genomslag för information om vad som händer eller kan göras med t ex olika material i konsumentprodukter efter användning. Eller hur kritiska framtida resursbehov och marknadsmekanismer som uppmuntrar till linjär (över cirkulär) design kan diskonteras.

Genom att ta upp dessa frågor och några konkreta fall menar arrangörsansvarige Håkan Kårdén, Eurostep, att, ”man uppmuntrar till diskussion och ytterligare samarbete med PLM-samhället, för att ge ett bättre innehåll och upplägg i samband med produkters ”livsslut” och avfallshanteringsindustrins hantering, för att på så vis bidra till att skapa bredare industriella ekosystem. Tillverkande industri, konsumenter och PLM-aktörer måste hjälpas åt för att skynda på omställningen till cirkulär ekonomi, säger han.

En elhybrid soplastbil från Ragnsells. PLM-områdets lösningar kring samarbete med innovation och proaktiv policyformulering kan hjälpa till att göra det möjligt att passera hinder som att få genomslag för information om vad som händer eller kan göras med t ex olika material i konsumentprodukter efter användning. Bland annat kring detta rör sig Ragnsells Graham Aid i sin presentation på PDT Europe 2019.

PLM-proffsens utmaningar
Detta är nu bara några av en rad spännande presentationer. Nedan har PLM&ERP News listat övriga rubriker under PLM Road Map och PDT Europe 2019.
– Ämnena på agendan är onekligen av stort intresse för alla PLM-proffs och sammansättningen av talare är imponerande, säger Håkan Kårdén, och tillägger: ”Möjligheter såväl som utmaningar finns överallt och alla PLM-proffs kommer att dra nytta av nätverk och dela idéer, ännu mer eftersom PLM snabbt växer i omfattning. Vi levererar en plattform för diskussion- och inlärning med exceptionell kvalitet och det är ett måste delta i evenemanget.”

Att ta till sig ny teknologi är en framgångsfaktor och överlevnadsfråga
Det är inte svårt att hålla med Kårdén om detta. Möten mellan människor i kvalificerade branschkonferenser kan ge nya viktiga insikter. Mer än på andra områden gäller detta PLM-sidan. Utvecklingsdynamiken har här de senaste åren varit omvälvande. Insikter om vilka vägar utvecklingen gjort framkomliga – med sånt som Product Innovation Platforms (”plattformisering bortom PLM”), IIoT (Industrial IoT), modellbaserat utvecklingsarbete (Model-Based Design), simulering (Simulation & Analysis), hantering av system av system, prediktivt underhåll, distribuerad kollaborativ samverkan, AI, AR och så vidare – leder oss mot en produktframtagnings-, distributions- och driftsvärld som ser helt annorlunda ut än gårdagens.

Men hur ser det ut på en djupare nivå? Vilken betydelse har de nya teknologierna i ett konkurrensperspektiv? Hur gör andra? Ligger vi rätt i förhållande till det nya? Hur gör vi för att våra produktdata inte ska bli obsoleta? Att få grepp om de här sakerna kräver kvalificerade mötesmiljöer med rätt föreläsare och rätt deltagare. Svenska programutvecklaren Eurosteps och den respekterade amerikanska analytikern CIMdatas årliga event, PLM Road Map och PDT Europe, har lyckats bra med detta och som sagt – den 13-14 november är det dags igen – PLM RM & PDT 2019, denna gång i Paris.

CIMdatas chef, PLM-analytikern Peter Bilello går igenom det aktuella läget på PLM-området.

AGENDAN FÖR ÅRETS VIKTIGASTE PLM-EVENT
PLM&ERP News har tagit del av agendan, som förutom ovan nämnda talare bl a innehåller….
KEYNOTE: The State of PLM: Today’s Market & Leading Trends – missa inte CIMdatachefens, Peter Bilello, sammanfattning av läget inom PLM.
• Towards a Global, Digital Innovation Practice
• Multi-view Bill of Materials – A Collaboration Between Aerospace Manufacturers to Improve PLM Solution for Multi-view BOM Management
• The Fundamental Role of PLM in Data-driven Product Portfolio Management
• The Minimum Digital Thread for Aircraft Certification
• Panel Discussion: PLM and Complexity
• PLM, MBSE and the supply chain – challenges and opportunities
• Improving Collaboration within the Aerospace Partner Ecosystem
• The ISO AP239 ed3 Project and the Through-file Cycle Interoperability Challenge
• INMASYST – Managing the Complexity of Large Infrastructure Projects
• MINnD, the French Research Initiative for Civil Infrastructure
• Digital Transformation for PLM is not an Evolution
• Bringing all the Trends Together, What’s Next?

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title