Annons

Japanska NECs satsning på MindSphere, ”ett bevis på Siemens allt starkare ställning inom IoT”

Detta partnernätverk ger NEC tillgång till specialiserad teknisk utbildning och support från Siemens, men också ett antal gemensamma marknadsföringsfunktioner.

Modellering av system via AI
System Invariant Analysis Technology, är en del av NECs portfölj av AI-teknologier, ”NEC the WISE”, och används för att automatiskt lära in och modellera beteendet hos system baserat på data som samlats in från ett stort antal sensorer installerade i stora och komplexa system.
Ett viktigt resultat av detta är en visualisering av system och hur de fungerar, förutom att systemen kan fungera säkert och effektivt genom att proaktivt upptäcka fel med hjälp av analytiska modeller.
NEC har redan installerat cirka 100 sådana system internationellt.

ÖVERENS: Specifikt används Siemens MindSphere i samarbetet med NEC och deras SIAT-lösning för att samla in och ackumulera fältsensordata, medan NECs system för variantanalys övervakar och analyserar data automatiskt.

MindSphere samlar in och ackumulerar fältdata från sensorer
En av poängerna med detta samarbete mellan bolagen är att göra det möjligt att tillhandahålla totallösningar för insamling, lagring, övervakning och analys av data, inklusive anpassning efter kundens behov.
Specifikt används MindSphere för att samla in och ackumulera fältsensordata, medan NECs system för variantanalys övervakar och analyserar data automatiskt.
MindSpherelösningen har snabbt blivit en av nyckellösningarna inom Siemenssfärens programportfölj och har på kort tid utvecklats mot att bli en av marknadens ledande mjukvaror.

Har snabbt seglat upp som en av marknadens starkaste lösningar
När analytikern Forrester nu i januari publicerade sin senaste utvärdering av 14 av IIoT-marknadens lösningar, alltså Industrial Internet of Things-plattformar, “The Forrester Wave: Industrial IoT Software Platforms, Q4 2019”, pekade man ut Siemens MindSphere som en av fyra ledande plattformar, tillsammans de från Microsoft (Azure IoT), CA.ai (C3 AI Suite) och PTC (ThingWorx).
Att PTC befinner sig i en av tätpositionerna är knappast förvånande med tanke på bolagets mångåriga konsekventa satsning på området. Det är heller ingen nyhet att bolaget var tidigt ute på IoT-området, liksom på IIoT-sidan, med sin ThingWorx-plattform. Men även Microsoft har haft en god utväxling på sin IIoT-satsning inom ramen för Azure IoT-plattformen, inte minst med avseende på sin stora andel av marknadskakan på området. Deras ledarplaceringar är alltså inte överraskande.
Då står istället Siemens Digital Industries’ MindSpere-mjukvara ut i den nya Forrester-utvärderingen. Lösningen gör faktiskt entré i kretsen av ledare. Man var inte lika tidigt ute på IoT-sidan, men har under senaste två åren fått igång en rasande snabb utveckling och ligger nu nära nog i paritet med PTC, enligt Forrester.

Siemens lågkodplattform Mendix ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar och, som i fallet med NEC-samarbetet, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter.

Samspelet mellan MindSphere och Mendix
När man diskuterar MindSphere är det viktigt att se lite bredare på Siemens utbud i sammanhanget. Här spelar den lågkodplattform, Mendix, som Siemens köpte och lanserade under fjolåret, en viktig roll. Det var i april förra man tillkännagav tillgängligheten av Mendix. 
Lösningen brukar betecknas som en ”lågkodplattform”; ett uttryck som kan vara lite missvisande. ”Lågkod-epitetet” kan uppfattas som att det är en ”simpel” lösning som inte klarar komplexitet, medan det i själva verket är precis tvärtom. Komplexiteten ligger under ytan och den som vill använda mjukvaran för det ändamål den har – att bygga appar – behöver inte koda i programmeringen. Det gör programvaran. Användaren behöver bara ”dra och släppa” och kan i en anpassad app bygga en instrumentbräda, en ”dashboard”. Denna ger inte bara aktuella statusrapporter, tillgång till sånt som 3D-modeller, BOMar och, som i fallet med NEC-samarbetet, OT-data (Operational Technology, ”driftsteknik”) och annat från alla mjukvaror och maskiner som ingår i ett företags konfiguration av mjukvaror och enheter i produktionsapparaten, utan kan också förses med åtgärder relaterat till olika ”alerts” och sånt som behöver fixas. Och som sagt, allt detta utan att det krävs en massa kodning, därav beteckningen ”lågkod”.

– Med Mendix kan man ta beslut som bygger på insikter från hela kedjan, sa Siemens’ Ray Kok, VP och CTO Cloud & Edge Services.

Knyter ihop Siemensportföljen
Poängen med denna faktiskt eminenta och synnerligen lätthanterade lösning är att den knyter ihop och kombinerar hela portföljen av Siemens programvaror för design, konstruktion och tillverkning. Siemens CAD-flaggskepp NX, simuleringslösningen Simcenter, BOMar på PLM-plattformen Teamcenter eller tillverkningshanteringsupplägg från Tecnomatix (Siemens’ DM-lösning, Digital Manufacturing) är bara några exempel. Men det stannar inte där:
– Med Mendix kan man ta beslut som bygger på insikter från hela kedjan, sa Siemens’ Ray Kok, VP och CTO Cloud & Edge Services till PLM&ERP News utsände. Man kan monitorera, alerta, titta på 3D-assemblies, variantkonfigurationer, systemupplägg, utlösa prediktiva underhållsåtgärder, skapa arbetsflöden och plocka data från andra utvecklares mjukvaror som finns i produktionsapparaten. 
Kort sagt erbjuder Mendix viktigt stöd som behövs för att enkelt testa, utveckla och leverera MindSphere-applikationer.
Det var inte för inte som Tony Hemmelgarn, VD och koncernchef för Siemens Digital Industries Software, i samband med lanseringen noterade: 
”Med teknik från Mendix kan vi ge kunder, oavsett teknikbakgrund, möjlighet att använda lågkodutveckling för att förändra sättet de närmar sig och löser affärsproblem. Att lägga till förmågan att skapa ursprungliga MindSphere-applikationer med hjälp av Mendix ”no-code-” eller ”low-code-metodik” kan ge funktioner som inte kan matchas av någon annan industriell IoT-leverantör. 

NEC-samarbetet ytterligare ett styrkebevis
Det samarbete man nu initierat med NEC framstår i detta som ytterligare ett bevis på lösningens starka industriella kopplingar och kapabiliteter. Det system man nu tar fram tillsammans med NEC kommer först att erbjudas som en molnlösning för tillverkningsindustrin, sedan tillämpas på fabrikssystem, tillverkningslinjer, anläggningar och annan utrustning, samt produkter som produceras med denna utrustning.
Detta gör det enkelt att visualisera och analysera stora mängder sensordata och därmed bidra till ökad produktivitet, minskad driftsrisk, produktkvalitet och bevarande av kunskap.
Företagen planerar att rikta in sig på kunder inom tillverkningsindustrin internationellt och sedan expandera till kunder i andra branscher.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title