Annons

KONSULTERNA: Capgemini paketerar lösningar med 5G och edge för datadriven affärsutveckling

Capgemini lanserar nu ett av flera erbjudanden för "Intelligent Industri", ett koncept som grundas på företagets kompetens inom områdena data och digitalisering av industriverksamhet.
Med fokus på 5G och Edge computing gör de nya tjänsterna det möjligt för operatörer, leverantörer av nätverksutrustning och företag i alla sektorer att skala upp användningen av 5G och edge computing. Därmed, menar man på Capgemeni, "finns en plattform som öppnar för innovation och ökad effektivitet i många verksamheter och branscher."
- 5G är så mycket mer än bara snabbare 4G. Det är en ny global standard för telekommunikation som ändrar förutsättningarna för uppkopplade enheter och Internet Of Things i alla branscher. När flera digitala tekniker nu konvergerar kan alla typer av verksamheter börja göra affärer på nya och bättre sätt - med intelligenta produkter, processer och tjänster, säger Karl Bjurström, EVP och chef för ”Innovation & Strategy, Europe”, på Capgemini Invent.

Den rådande pandemin har inneburit ökade krav på snabb digitalisering och förändring för företag i alla branscher. Kritiskt i denna omställning är att få fler enheter uppkopplade som har förmåga att kommunicera med varandra, samt att kunna samla och använda den data som genereras.
– Vi tror att framtidens industriföretag kommer att vara mer intelligenta. Med våra 5G- och Edge computing-erbjudanden kan vi möjliggöra för svensk industri att fortsatt vara i framkant av den digitala utvecklingen. Vi hjälper till att skapa nya affärsmodeller för kunderna med rätt investeringar för en datadriven omvandling. Det hjälper dem att dra större nytta av de möjligheter som skapas genom denna nästa industriella revolution, säger Bjurström.

REALTIDSÖVERVAKNING AV BORRANDE ROBOTAR
Capgemini, har redan använt sin tekniska och branschspecifika expertis till att utveckla en bred palett av 5G-lösningar. I Spanien har man genom Altran, en del av Capgemini, till exempel hjälpt Vodafone att leverera lösningar som använder förstärkt verklighet (AR) i raffinaderiers processer för drift- och underhåll. Andra exempel är realtidsövervakning av borrande robotar, utveckling av program för att använda obemannade flygande farkoster (UAV) i räddningstjänster, samt utveckling av en tjänst för virtuella biljettkontor.
Capgemeni hävdar att, ”styrkan med vårt första led av erbjudanden för intelligent industri är att de utnyttjar gruppens samlade förmåga att utforma, utveckla och lansera morgondagens produkter och tjänster.” I Sverige har Capgemini lanserat ett partnerskap med Ericsson och Telia för att tillhandahålla 5G lösningar för svenska företag.
– Med 5G kan svenska företag skapa nya affärsmöjligheter, bli snabbare och mer flexibla, och samtidigt spara kostnader. När vi nu tillsammans med partners som Ericsson och Telia kan hjälpa våra kunder realisera den fulla potentialen i 5G öppnas helt nya möjligheter för snabbare digitalisering i snart sagt alla sektorer, konstaterar Karl Bjurström.

Realtidsövervakning av borrande robotar är ett exempel på sånt som Capgemini har använt 5G-lösningar till hos sina kunder.

KOMBINERAR TEKNIK OCH SYSTEMINTEGRATION
Genom att Capgemini kombinerar teknik, systemintegration och ingenjörskunnande i ett samlat erbjudande kan kunder få bättre hjälp att fatta beslut kring grundläggande investeringar inom digital transformation och snabbare nå lönsamhet från dessa investeringar. Bland erbjudandena inom 5G och edge computing finns:
Planering & strategi för digital transformation: hjälp med att identifiera användningsområden för 5G och Edge computing i verksamheten, definiera affärsfall, ta fram digitala strategier, arkitektur och lanseringsplaner för dessa.
• Nätverksinfrastruktur för 5G: hjälp att analysera och utvärdera komplexa ekosystem för nätverk, utforma och bygga heltäckande nätverk, utformning, planering och lansering av IT och arkitektur för nätverk.
• Strategiska serviceplattformar: hjälp att utforma och utveckla serviceplattformar för program och tjänster där molnet och Edge computing till fullo kan utnyttjas.
• Tillämpningar & Program: hjälp att utforma, utveckla, rulla ut, testa och säkerställa god lönsamhet för specifika program och typfall där 5G och Edge computing används (IoT, Edge computing, molntjänster)
• Orkestrering och integration av ekosystem: integration och tester i projekt för att säkerställa heltäckande funktionalitet för IT och nätverk. Koordinera integration som innefattar partner och användande av open source-lösningar
• Användning av 5G i affärsverksamheten: transformation av processer, driva och hantera privata/publika/hybrida miljöer/molnlösningar, övervaka användning och prestanda för program och processer, säkerställa hög säkerhet.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Industriellt

Success Stories

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title