Annons

LOGISTIK: Byte från lastbil till tåg ger kraftig utsläppsreduktion i Volvo Cars nät

Det är viktigare än någonsin att företagen i den rådande situationen visar framfötterna på olika sätt. Den största tjänsten man kan göra världen är att låta utvecklingen gå vidare framåt i den mån resurserna tillåter det. Någon gång kommer Coronaviruset att hamna under kontroll och den som agerat kraftfullt och proaktivt under det tuffaste i krisläget lär då kunna ta hem goda vinster.
När det gäller miljöarbetet innebär förstås nedstängningen av diverse produktionsanläggningar världen över att utsläpp av olika slag tillfälligt går ner. Men när verksamheten kommer igång igen är det ingen dum idé att inte rakt av återgå till gamla mönster. Inte minst av detta skäl kom det idag intressanta nyheter från Volvo Cars. Bolaget sänker koldioxidutsläppen kraftigt i sin logistikverksamhet genom att byta transporter från lastbilar till tåg mellan tillverkningsanläggningar och depåer för nya bilar.

Särskilt i Europa, där lastbilar fortfarande alltid används för att transportera nya bilar till distributionsdepåer och återförsäljare på individuella marknader, minskar den svensk-kinesiska biltiullverkaren utsläppen genom att ersätta fler och fler lastbilstransporter med tåg.

75 procentig utsläppsminskning
Genom att till exempel införa transporter via järnväg minskade koldioxidutsläppen med nästan 75 procent på sträckan mellan tillverkningsanläggningen i Ghent, Belgien, och en depå i norra Italien. På en annan sträckning, från Ghent till en andra depå i Österrike, kapades utsläppen med nästan hälften efter att Volvo övergått till att transportera via järnväg.
Båda initiativen ingår i den klimathandlingsplan som bolaget presenterade tidigare i år. Enligt planen siktar företaget på att minska sina koldioxidutsläpp under en bils livscykel med 40 procent mellan 2018 och 2025, vilket kräver en minskning på 25 procent av de operativa utsläppen, inklusive logistik. 2025-planen är det första, konkreta steget mot att förverkliga Volvo Cars ambition att bli ett helt koldioxidneutralt företag senast 2040.
– När vi sa att vi planerade att kraftigt minska utsläppen i hela vår verksamhet, så menade vi det, säger Javier Varela, senior VP för ”Manufacturing & Logistics” på Volvo Cars.
– Vårt logistiknätverk är bara en pusselbit, men en viktig sådan. Detta är ett exempel på vårt engagemang för att minska vår miljöpåverkan genom meningsfulla, konkreta åtgärder.

Tar tåget två gånger i veckan
Volvo Cars har även för avsikt att börja använda järnvägstransporter i större skala i Kina och USA. Redan nu transporteras bilar från företagets tillverkningsanläggningar i Kina till hamnen i belgiska Ghent med tåg två gånger i veckan. Andra tågförbindelser levererar nya Volvobilar till regionala depåer i Kina och Ryssland.
I USA har företagets tillverkningsanläggning i Charleston, South Carolina, börjat använda ett väletablerat järnvägsnät för att transportera nya bilar till depåer i städer runt om i Nordamerika. Redan nu ersätter dessa tåg motsvarande dussintals lastbilar i veckan, ett antal som sannolikt kommer att öka när tillverkningen av nästa generations XC90 startar.
Volvo Cars klimathandlingsplan är en av de mest ambitiösa planerna i fordonsindustrin. Planen innehåller konkreta åtgärder i linje med det globala klimatavtalet från Paris 2015, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius över förindustriella nivåer.

Elektrifierar hela fordonsprogrammet
Volvo Cars ambitioner för 2040 sträcker sig längre än till att minska utsläppen från avgasrören genom elektrifiering av hela modellprogrammet. Elektrifiering är inte tillräckligt för att minska företagets miljöpåverkan, och Volvo Cars kommer därför även att ta itu med koldioxidutsläpp över hela linjen: Inklusive tillverkning, den bredare verksamheten, leveranskedjan och återvinning och återanvändning av material.
Företagets elektrifieringsambitioner återspeglas i den nyligen lanserade, helt nya modellserien Recharge. Recharge kommer att vara samlingsnamnet för alla Volvobilar som är helt elektriska eller laddhybrider. Modellserien Recharge syftar till att ytterligare öka försäljningen av Volvo Cars elektrifierade bilar och via incitament uppmuntra förare av laddhybrider att använda driftläget Pure så mycket som möjligt.

Print Friendly, PDF & Email

Success Stories

Success Stories

Industriellt

Intressant på PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

PLM TV News

Aktuell ANALYS

Aktuell Analys

Aktuell Analys

3D-printing

Block title